F31 Lungsjukdomar Flashcards Preview

T3 CREN Resp. > F31 Lungsjukdomar > Flashcards

Flashcards in F31 Lungsjukdomar Deck (12):
1

Vilka virala infektioner i lungan finns?

Influensavirus
Parainfluensavirus
Adenovirus
Respiratoriskt syncytialvirus

2

Vilka bakteriella infektioner finns i lungan?

Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus aureus
Haemophilus influenzae

Tuberkulos
Atypiska mykobakteriella sjukdomar

3

Det finns två typer av bakteriell pneumoni, vilka?

Bronkopneumoni

Lobär pneumoni

4

Vad kännetecknar bronkopneumoni?

Fläckvisa infektionshärdar (“Patchy areas”) av akutinflammation (neutrofiler) som uppstod i form av bronkiter och bronkioliter

Mest vanligt hos äldre och barn

5

Vad kännetecknar lobär pneumoni?

Hela loben är påverkad av neutrofiler, fibrin och makrofager som fyller upp alveolerna

6

Vilken generell morfologi ses vid inflammation i lungan?

Neutrofiler och lymfocyter i lungan
Kronisk bronkit och bronkiolit med infiltrat av lymfocyter och eosinofiler

Ökad mängd mucous på grund av ökat antal slemproducerance gobletceller

Muskulär hypertrofi och fibros
Fibroblaster ökar i väggen

Emfysem = cystiska spatier i lungorna

Olika pigment
Antrakos = svarta pigment som man ser i lungorna
Efter exempelvis kolgruvearbete
Detta är inga symtom utan det är bara bifynd

7

Vad blir konsekvensen av inflammation i lungan?

Luftväggarna blir smala = går ej att få ut luft ur luftvägarna

8

Vad kännetecknar KOL?

Kronisk bronkit
Inflammation i bronkerna med ökade mucinösa körtlar

Emfysem
Destruktion av luftvägarna och formation av cystiskt mellanrum

Kronisk obstruktiv bronkiolit
Inflammation i bronkioler och peribronkiolar fibros

9

Vad är Bronchiectasis?

Bronker skadas och det sker en permanent dilatation i bronker

Orsak: Bronkerna dilaterar/ skadas på grund av flera svåra respiratoriska infektioner som orsakar skada på den bronkiella väggen

Konsekvens: Kan inte få bort slemmet om det är en dilaterad gång

Det ska inte finnas så stora bronkträd

10

Vad är en Abscess?

Postinfektiösa hålrum som bildas i lungan

Hela lungparenkymet blir förstört och fylls med var

Diagnostisering
Histologiskt = megalobocyter
Röntgen = hålrum

Orsak till var
Varet innehåller neutrofiler som har blivit “walled off” på grund av kronisk inflammation granulationsvävnad och fibrös vävnad

11

Vad är Cystiska processer i lungan?

Cysta = Hålrum i ett hålrum

En cysta är en missbildning

Man vill ofta operera bort cystan

Lokalisation
Cystor är lokaliserade nära medellinjen av de paraesofagela regionerna

Kännetecken
Cystor är linjerade med cilierade columnar epitel som ligger på den fibromuskulära väggen som ofta består av öar av brosk och seromukösa körtlar

12

Vad är Bullous emfysem exempel på?Cysta

Mekanism
Formation av stora luftrum på grund av förstöring av alveoler

Lokalisation
Ofta ligger detta i de övre delarna av lungan