Fadhbanna: Ólachán Flashcards Preview

3E Gaeilge 2015/16 > Fadhbanna: Ólachán > Flashcards

Flashcards in Fadhbanna: Ólachán Deck (50):
1

a big fall

titim mhór

2

a big mix

meascán mór

3

a change in their behaviour

athrú ar a n-iompar

4

a great number of reasons

an iliomad cúiseanna

5

a large majority

tromlach mór

6

a share of the blame

sciar den locht

7

a share of the responsibility

sciar den fhreagracht

8

a wide range of drink

raon fairsing dí

9

basic change

athrú bunúsach

10

breath testing

tástáil anála

11

changes

athruithe

12

country pub

tábhairne tuaithe

13

danger

baol

14

desire to drink

fonn dí

15

difficult

achrannach

16

evidence

fianaise

17

foul-smelling and dirty

bréan brocach

18

greatly lowered

íslithe go mór

19

in favour of the Gardaí's approach

i bhfabhar cur chuige na nGardaí

20

in the Budget

sa Cháinaisnéis

21

in the number of people

sa líon daoine

22

indifferent

ar nós cuma liom

23

intense campaign

dianfheachtas

24

licences

ceadúnais

25

more than a quarter of teenagers

breis agus an ceathrú cuid de dhéagóirí

26

most of the public

tromlach an phobail

27

pressure groups

brúghrúpaí

28

publicans

tábhairneoirí

29

solution

réiteach

30

taking advantage of

ag teacht i dtír ar

31

that the price of drink is increased

a ardaítear praghas na dí

32

that they would be caught

go mbéarfaí orthu

33

the alcohol limit

an teorainn alcóil

34

the hardest blow

an buille is troime

35

the law is being implemented

tá an dlí á chur i bhfeidhm

36

the publicans

na tábhairneoirí

37

the smoking ban

an cosc ar chaitheamh tobac

38

the support

an tacaíocht

39

to achieve this

é seo a bhaint amach

40

to argue

a áiteamh

41

to attract in teenagers

le déagóirí a mhealladh isteach

42

to control excessive drinking

d'fhonn srian a chur ar ró-ólachán

43

to create new customs/habits

nósmhaireacht úr a chruthú

44

to find the solution to the problem

teacht ar réiteach na faidhbe

45

to put an end to drinking

deireadh a chur ar fad leis an ólachán

46

to reach a satisfactory compromise

teacht ar chomhréiteach sásúil

47

to tackle the problem

dul i ngleic leis an fhadhb

48

too strict

ródhian

49

under the influence of alcoholic drinks

faoi thionchar deochanna meisciúla

50

it's a shameful situation

is scéal náireach é