Nathanna Díospóireachta Flashcards Preview

3E Gaeilge 2015/16 > Nathanna Díospóireachta > Flashcards

Flashcards in Nathanna Díospóireachta Deck (25):
1

This is a silly motion in my opinion

Is rún seafóideach é seo, dar liom

2

Ladies & gentlemen, how could anyone accept rubbish like that?

A dhaoine uaisle, conas go bhféadfadh duine ar bith glacadh le ráiméis mar sin?

3

Listen to me for a moment and I'll tell you the facts of the matter

Éistigí liomsa ar feadh nóiméid agus inseoidh mé fíricí an scéil daoibh.

4

Don't you forget that

Ná déanaigí dearmad go/nach

5

We've created a direct connection between

Tá dlúthcheangal cruthaithe againn idir

6

The captain of the other team mentioned that

Luaigh captaen na fóirne eile go/nach

7

I don't accept this interpretation of

Ní ghlacaim leis an léamh seo ar

8

Take it from me that

Glacaigí uaimse é go/nach

9

Friends, it's clear to the blind that

A chairde, tá sé soiléir don dall go/nach

10

But, look my friends,

Ach, féach a chairde,

11

Think for a moment about

Samhlaigí ar feadh nóiméid ar

12

Without a doubt, my friends,

Gan aon amhras, a chairde,

13

It's unbelievable, isn't it?

Tá sé dochreidte, nach bhfuil?

14

The members of the opposition will say that

Déarfaidh lucht an fhreasúra go/nach bhfuil

15

Believe me!

Creid uaimse é!

16

Even though the opposition are saying that

Cé go bhfuil lucht an fhreasúra ag rá go/nach

17

There's not a single doubt about it but

Níl dabht ar bith faoi ach

18

I'm of the opinion that

Táimse den tuairim go/nach

19

I hope that you all agree with me

Tá súil agam go n-aontaíonn sibh go léir liom

20

Even though the opposition are boasting that

Cé go bhfuil lucht an fhreasúra ag maíomh go/nach

21

Look around you for a moment, ladies & gentlemen

Féachaigí timpeall oraibh, a dhaoine uaisle

22

What the opposition are saying isn't true

Ní fíor a bhfuil á rá ag lucht an fhreasúra

23

I stand by what I've said

Seasaim lena bhfuil ráite agam

24

I'd like to turn to the opposition's argument

Ba mhaith liom aghaidh a thabhairt ar argóint an fhreasúra

25

This is a sensitive question

Is ceist chigilteach í seo