TSA Sraith Pictiúr 3 Flashcards Preview

3E Gaeilge 2015/16 > TSA Sraith Pictiúr 3 > Flashcards

Flashcards in TSA Sraith Pictiúr 3 Deck (50):
1

walking

ag siúl

2

wearing

ag caitheamh

3

fishing

ag iascaireacht

4

he announces

fógraíonn sé

5

out in the countryside

amach faoin tuath

6

beside the lake

in aice an locha

7

at the edge of the lake

ar bhruach an locha

8

a warning sign

comhartha rábhaidh

9

careful

cúramach

10

dangerous

dáinséarach

11

a big sign

comhartha mór

12

back-packs

malaí droma

13

walkers

siúlóirí

14

advice

comhairle

15

cold

fuar

16

deep

domhain

17

further

níos faide

18

deeper

níos doimhne

19

water ripples

iomairíní uisce

20

swimming

ag snámh

21

they didn't accept

níor ghlac siad

22

we see

feicimid

23

we don't see

ní fheicimid

24

on the notice

ar an bhfógra

25

we hear

cloisimid

26

shouting

ag béicíl

27

help

cabhair

28

needed

ag teastáil

29

quick as a flash

ar luas lasrach

30

crisis

géarchéim

31

in a difficult situation

i bponc

32

too cold

ró-fhuar

33

immediately

láithreach

34

emergency event

eachtra éigeandála

35

he rows

rámhaíonn sé

36

he takes

tógann sé

37

he grabs

beireann sé

38

he manages to

éiríonn leis

39

he understands

tuigeann sé

40

the bearded man

fear na féasóige

41

the boat man

fear an bháid

42

a couple of moments

cúpla bomaite

43

silly

seafóideach

44

to save

a tharrtháil

45

to pull

a tharraingt

46

he was lucky

bhí an t-ádh leis

47

a grip

greim

48

his hands

a lámha

49

a great hero

laoch mór

50

it won't happen again

ní tharlóidh sé arís