Foniatri Flashcards Preview

T8 ÖNH > Foniatri > Flashcards

Flashcards in Foniatri Deck (14)
Loading flashcards...
1

Vad bör vara med i anamnesen vid röstbesvär?

- Symtomdebut
- Akuta/kroniska besvär
- Utlösande/förvärrande faktorer
- Andra halssymtom
- Rökning/alkohol
- Mediciner
- Röstbehov
- Thyroideasjukdom/kirurgi, neurologiska symtom
- RHI rösthandikappindex

2

Hur görs en röstutredning?

1. Röstbedömning: styrka, läge, press, ansträngt, läckage, buller i rösten, skrapighet, skrovlighet, diplofoni

2. Inspektion av larynx + hypofarynx

3. Extra: röstinspelning i studio, larynx EMG

3

Vad är skillnaden mellan fiberlaryngoskop och lupplaryngoskop?

Fiberlaryngoskop går in genom näsan och är flexibelt.

Lupplaryngoskop går in genom munnen och är stel.

4

Nämn 3 funktionella röstrubbningar (utan stämbandsförändringar)?

1. Fonasteni
2. Psykogen dysfoni/afoni
3. Fickbandsfonation

5

Nämn 5 organiska röstrubbningar strukturellt funktionellt orsakade?

1. Stämbandsknutor
2. Stämbandspolyp
3. Kronisk laryngit
4. Reinkeödem
5. Bakre laryngit

6

Nämn några organiska röstrubbningar? (strukturella stämbands och larynxförändringar)

- Akut laryngit
- Cysta
- Stämbandsinsufficiens/atrofi
- Granulom
- Web
- Laryngocele
- Ankylos
- Ärrbildning
- Reumatiska sjukdomar
- Hormonrelaterade röstrubbningar

Tumörer

Neurologiska orsaker

7

Ge exempel på neurologiska orsaker till röstrubbningar

- Spasmodisk dysfoni
- Rösttremor
- Recurrens/superior-pares
- Neurodegenerativa sjukdomar (Parkonssons, MS, ALS)
- Röstbesvär efter stroke.

8

Vilka 3 behandlingsmöjligheter kan erbjudas vid röstbesvär?

1. Röstterapi hos logoped

2. Stämbandsinjektion i lokalbedövning (Botox, Hyaluronsyra)

3. Larynxkirurgi

9

Vad gör logopeder?

Röstträning
Stammning
Barns språkutveckling
Neuro: afasi, dysartri och sväljning
Gom/läpp/käk - spalt

10

Vad är fonasteni och hur behandlas det?

Rösttrötthet, heshet ökar vid röstanvändning. Bristande röstteknik.

Behandlas med röstterapi hos logoped.

11

Vad beror Reinkeödem på och hur behandlas det?

Långvarig irritation av tobaksrök, låg, skrovlig pressande läckande röst.

Rökstopp + ev. kirurgi.

12

Hur utreds recurrenspares vid oklar orsak?

DT hals + thorax (recurrens förlopp)

13

Hur kan ensidig recurrenspares behandlas?

Ev. medialisering med hyaluronsyra eller silikonimplantat

Ev. röstterapi

14

När ska remiss till ÖNH eller foniatier skickas?

Vid heshet i mer än 3 veckor
Plötslig heshet eller afoni utan förkylningssymtom skall utredas relativt snabbt.