Infektioner Flashcards Preview

T8 ÖNH > Infektioner > Flashcards

Flashcards in Infektioner Deck (20)
Loading flashcards...
1

Nämn 4 st centorkriterier som talar för streptokockinfektion hos äldre barn och vuxna?

1. Feber mer än 38,5 grader
2. Ömmande lymfkörtlar i käkvinklarna
3. Beläggningar på tonsillerna
4. Frånvaro av hosta

2

Vad kan ses hos barn yngre än 4 år med streptokockinfektion?

Impetigo
Varig snuva
Såriga näsborrar

3

Hur behandlas akut faryngotonsillit orsakad av streptococcus pyogenes initialt?

Fenoximetylpenicillin V 12,5 mg/kg x 3 upp till 1 g x3 i 10 dagar.

Vid allvarligare infektion Bensylpencillin 1 g x 3 iv

4

Hur behandlas recidiv av faryngotonsillit orsak av streptococcus pyogenes?

Cefadroxil 0,5 g x 2

eller

Klindamycin 300 mg x 3.

5

Vilka symtom/kliniska fynd ses vid peritonsillit?

- Ofta föregående halsfluss
- Feber kring 38 grader
- Ensidig halssmärta
- Grötigt tal
- Trismus (svårt att gapa)
- Buktande gom/tonsill

6

Behandling vid peritonsillit?

1. Punktion med nål
2. Om pus - incision
3. Debridering med tång
4. Fenoximetylpenicillin 2 g x 3 i 10 dagar
(Vid allvarligare infektion bensylpenicillin 2 g x 3 i.v)
5. Debridering dagligen några dagar tills det inte tömmer sig mer.

7

Symtom vid lymfadenitis colli?

Feber
Svullnad på halsen
Ev. föregående/pågående infektion

8

Vilka bakterier ligger oftast bakom lymfadenitis colli?

B-streptokocker grupp A
S. aureus

9

Behandling vis lymfadenitis colli?

Bensylpenicillin i.v
Ekvacillin i.v. (s. aureus)

Vid abscedering - incision, svalgodling samt odling.

10

Differentialdiagnoser vid lymfadenitis colli?

Infekterad lateral halscysta
Mykobakterier
Malignitet

11

Vad beror tandabcess/munbottenflegmone o ftast på samt vilka symtom ses?

Beror på infekterad tand i underkäken - anaeroba streptokocker, fusobakterier.

- Sväljningssmärtor
- Svullnad i munbotten och under hakan
- Risk för andningsvägen

12

Hur behandlas tandabcess/munbottenflegmone?

Bensylpenicillin 1 g x 3 i.v. Eventuellt tillägg med metronidazol 1 g x 1 i.v. (dag 1, 1,5 g x 1)

Tömma eventuell abscess

13

Hur behandlas halsinfektion med spridning?

Inläggning
Cefotaxim 1-2 g x 3 i.v. kombinerat med metronidazol 1 g x 1 i.v. (1,5 g x1 dag 1)
Märk ut rodnadens begränsning
Vid abscedering - töm!

14

Hur begränsas det parafaryngeala rummet?

Uppåt av skallbasen
Nedåt av tungbenet

15

Hur begränsas det retrofaryngeala rummet?

Uppåt av skallbasen
Nedåt av mediastinum vid trakeabifurkationen (Th2)

16

Symtom vid para- och retrofaryngeal abscess?

- Föregås vanligen av infektion i bakre munhåla eller svalg
- Sväljningssvårighet/smärta
- Ev svårt att gapa (trismus)
- Andningsbesvär
- Feber

17

Hur behandlas para- och retrofaryngeal abscess?

Claforan 1-2 g x 3 i.v + Flagyl 1g x 1 i.v (1,5 g dag 1)

Kirurgi

18

Vad är Lemierres syndrom?

Lemierres syndrom (postangial sepsis) är en primär halsinfektion med allvarlig septisk sekundär spridning via trombos i vena jugularis. Ger sekundära metastatiska abscesser främst i lungor och leder. Oftast orsakas sjukdomen av bakterien Fusobacterium necrophorum

19

Vilken är den mest fruktade infektionen?

Nekrotiserande fasciit! Engagerar fascia och muskler.

20

Behandling vid nekrotiserande fasciit?

Bensylpenicillin 3 g x 3 i.v (positivt snabbtest för streptokocker)
Imipenem/cilastatin 1 g x 3

I båda fallen kombination med klindamycin 600 mg x 3 i.v.

Snabb kirurgisk behandling med avlägsnande av devitaliserad vävnad.

I.v gammaglobulin

ev. hyperbar syrggasbehandling.