Spottkörtlar och facialisnerven Flashcards Preview

T8 ÖNH > Spottkörtlar och facialisnerven > Flashcards

Flashcards in Spottkörtlar och facialisnerven Deck (28)
Loading flashcards...
1

Vilken nerv går igenom parotiskörteln?

Facialisnerven

Viktigt vid kirurgi!

2

Vilka tre tillstånd kan drabba spottkörtlarna?

1. infektiösa/inflammatoriska tillstånd
2. Konkrement
3. Tumörer

3

Ge exempel på tre infektiösa/inflammatoriska tillstånd?

1. Septisk parotit
2. Kronisk recidiverande parotit
3. Akut sialoadenit submandibularis

4

Symtom och kliniska fynd vid septisk parotit?

- Ömmande svullen parotis
- Feber
- Pus i parotispapillen
- Ofta äldre, nedgången patient
- Sepsis

5

Behandling vid septisk parotit?

Intravenös antibiotikabehandling

6

Andra sialadeniter?

- Kronisk recidiverande parotit
- Virusparotit
- Sjögrens syndrom (autoimmun sialadenit)
- Sarkoidos - epiteloidcellig sialadenit

7

Vad är den vanligaste tumören i spottkörtlarna?

Pleomorft adenom i parotis (godartade)

8

Vad talar tumör i parotis med facialispares för?

Talar för malign tumörinvasion av nerven. Dålig prognos.

9

Hur sker utredning vid knöl på spottkörtel?

1. Inspektion och palpation
2. DT, även CBCT för ben bihålor och tänder.
3. Cytologpunktion/ mellannålsbiopsi
4. Vid tumörmisstanke DT och eller MR samt PET-CT

10

Hur utreds sten i utförsmynning?

Sialendoskopi

11

Vilken lokalisation är vanligast för tumörer i spottkörtlarna?

Glandula parotis

12

Hur stor är incidensen tumörer i spottkörtlarna samt hur många är maligna? (%)

40 per miljon och år
25% är maligna

13

5-årsöverlevnad vid tumör i parotiskörteln?

50-70% (sämre prognos vid facialispares)

14

Behandling godartad spottkörteltumör?

Kirurgiskt avlägsnande

15

Behandling av malign spottkörteltumör?

Kirurgi - ofta i kombination med strålbehandling.

16

Vad används under parotiskirurgi för att spara facialis funktion?

Facialisstimulator

17

Vad står CBCT för?

Cone Beam Computed Tomography

18

Vilken lokalisation är vanligast för spottstenar?

Submandibularis

19

Vad kännetecknar en perifer facialispares?

Muskelsvaghet i pana, öga och mun.

20

Nämn 5 orsaker till perifer facialispares?

1. Idiopatisk - Bells pares (70-75%)
2. Infektion - Herpes zoster, akut och kronisk otit, borrelia
3. Trauma
4. Tumör
5. Syndrom

21

Behandling vid Zoster oticus (klinisk diagnos, blåsor på ytterörat)?

Valaciklovir 1000 mg x 3 i 7 dagar samt prednisolon 60 mg dagligen i 5 dagar. Minskas sen med 10 mg dagligen.

22

Behandling vid akut och kronisk otit?

Akut: paracentes och odling, cefotaxim i.v

Kronisk: odling, DT, piperacillin/tazobaktam. Eventuellt kirurgi

23

Utredning och behandling vid borrelia?

Serologi rutinmässigt
LP vid associerade symtom

Doxycyklin p.o 200 mg x 1 i 14 dagar

24

Vad ska du tänka på vid skalltrauma och facialispåverkan?

- Alltid bedöma facialisfunktionen
- Sen debut av pares innebär oftast god prognos.

25

Nämn tre syndrom som är associerat med perifer facialispares?

1. Melkersson Rosenthal
2. Ramsay Hunt
3. Heerfordt (sarkoidos)

26

Vad är definitionen av Bells pares?

Akut perifer facialispares utan påvisbar orsak. Förbättring inom 4-6 månader.

27

Behandling vid perifer facialispares för att skydda ögat?

Dagtid:
- Ögondroppar, viscotears
- Täta glasögon

Natt:
- Oculentum simplex salva
- Ögonlockstejpning
- Fuktkammare vid grav pares

28

Behandling vid Bells pares?

60 mg prednisolon/dygn i 5 dagar. Minskas med 10 mg dagligen.

Vid svår pares kan patienten även erbjudas antiviral behandling.

Sjukgymnastikremiss om ej påtagligt förbättrad inom 6 veckor

Svåra fall: remiss för ställningstagande till plastikkirurgi