Mun, svalg och sömnapné Flashcards Preview

T8 ÖNH > Mun, svalg och sömnapné > Flashcards

Flashcards in Mun, svalg och sömnapné Deck (18)
Loading flashcards...
1

Vad utgör den lymfatiska svalgringen?

Tonsiller
Adenoid
Tungbas
Bakre svalgvägg

2

Mellan vilken ålder växer framförallt tonsillerna?

Tillväxt mellan 2-5 års ålder

3

Vad leder en stor adenoid till?

Nästäppa
Munandning
Onormal tillväxt av maxillan
Bettfelställning

4

Vad kan ocklusion av tubarostiet leda till?

Serös mediaotit

5

Vid vilken ålder är tonsillhyperplasi vanlig samt vad kan det leda till?

Vanligt på barn 2-6 år.

Under sömn kan detta ge luftvägsträngsel.

6

Vilka orsaker finns bakom trängsel i övre luftvägen?

- Ökad fettinlagring hals och tunga
- Kort haka
- Stora halsmandlar
- Stor tunga (tungbas)
- Ryggläge
- Nästäppa

7

Hur kan man förbättra andningen under sömn?

Undvika ryggläge, rökning, alkohol och övervikt.

Andas genom näsan ger reflexmässig vidgning av svalg.

8

Vad är CPAP?

Andningsmask med ett kontinuerligt övertryck med luft.

9

Hur väl tolereras CPAP-behandling?

Inte jättegod compliance. Ungefär hälften tolererar behandlingen på lång sikt.

10

Vad är apnéskenor?

En specialgjord bettskena som ger ett underbett på ca 5 mm.

11

När kan man överväga svalgoperation med tonsillektomi och uvulopalatopharyngoplastik?

Man bör ha provat CPAP och tandskena först.

Hög evidensgrad mot OSA

12

Vad är viktigt att tänka på när man opererar denna patientgrupp?

- Obesa
- Kort haka
- Slemhinneöverskott, svullnar lätt

Dessa är svårintuberade och kan få desaturationer postop.

13

Vilka symtom kan ses vid sömnrelaterade andningsstörningar hos barn?

- Snarkning
- Ev andningsuppehåll
- Orolig sömn, svettas
- Sängvätning
- Små barn: hyperaktiva
- Stora barn: trötta, koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter.

14

Vilka kliniska tecken kan tala för OSA hos barn?

Tonsillhypertrofi
Adenoidhypertrofi
Avplanande tillväxtkurva
Obesitas
Bettfelställning
Trattbröst

15

Hur ska barn med misstänkt OSA utredas?

1. Anamnes - viktutveckling
2. Somatisk undersökning
3. Sömnobservation av föräldrar eller vårdpersonal
4. Nattlig andningsregistrering - polysomnografi

16

Nämn 4 ovanliga orsaker till OSA hos barn

1. Ansiktsanomalier
2. Stor tunga
3. Downs syndrom
4. Neuromuskulär svaghet

17

Vilka kirurgiska ingrepp finns att tillgå vid OSA hos barn?

Om nästäppa, munandning och snarkningar: körtel bakom näsan skrapas bort

Om andningsuppehåll: även halsmandlarna opereras bort helt eller delvis.

18

Medicinsk behandling vid barn med OSA?

- Cortisonnässpray
- Anti-refluxbehandling
- Anti-leukotrien (Montelukast)