Öra Flashcards Preview

T8 ÖNH > Öra > Flashcards

Flashcards in Öra Deck (26)
Loading flashcards...
1

Hur utförs Webers test och hur bedöms utfallet?

Placera stämgaffeln i medellinjen.

Normal hörsel: patienten hör tonen mitt i huvudet

Ledningshinder: lateralisering till örat med nedsatt hörsel

Sensorineural skada: lateralisering till örat med normal hörsel

2

Hur utförs Rinnes test och hur bedöms utfallet?

Placera stämgaffeln mot processus mastoideus tills tonen upphör, därefter föra stämgaffeln framför örat.

Normal hörsel: tonen återkommer

Ledningshinder: tonen återkommer ej eftersom benledningen är bättre än luftledningen.

3

Vad bedömer man i ett öronstatus?

1. Trumhinnans utseende:
färg, kärlteckning, normalställd, indragen eller buktande, perforation, retraktion, rörlighet

2. Hörselgången:
inflammation, fukt, flytning, sår

3. Ytteröra:
inflammation, fukt, flytning, sår

4

Hur ska man sköta ett öra som rinner, luktar, kliar eller värker?

- Inte peta
- Undvika vatten (fetvadd när man duschar)
- Lufta örat
- Inga tops

5

Nämn 4 typer av öroninflammationer.

1. Akut mediaotit
2. Sekretorisk mediaotit
3. Kronisk otit
4. Extern otit

6

Symtom vid akut mediaotit?

- Övre luftvägsinfektion
- Plötsligt insättande öronvärk
- Feber
- Öronflytning

7

Vilka fem olika agens orsakar akut mediaotit och i vilken utsträckning? (%)

Pneumokocker - 40%
Hemofilus influenza - 10-20%
Moraxella cartarrhalis - 5-10%
Grupp A streptokocker - 5%
Virus - 10-20%

8

Hur behandlas barn 1-12 år med okomplicerad akut mediaotit?

Ingen antibiotika primärt
Smärtstillande vid behov
Återbesök efter 2-3 dagar vid utebliven förbättring eller vid försämring

9

Vilka barn ska behandlas med antibiotika vid akut mediaotit?

- Barn <1 eller >12 år
- Barn <2 år vid bilateral otit
- Perforerad akut mediaotit
- Barn med komplicerande faktorer

10

Ge exempel på komplicerande faktorer som motiverar antibiotikabehandling hos barn med akut mediaotit.

- Svår värk trots analgetika
- Infektionskänslighet
- Missbildningar i ansiktsskelett eller inneröra
- Skall- eller ansiktsfraktur
- Cochleaimplantat
- Känd mellanöreinfektion eller tidigare öronperforation (ej rör)
- Känd sensorineural hörselnedsättning

11

Vilken typ av antibiotika och dos behandlas barn med akut mediaotit? (då det är indicerat med antibiotikabehandling)

PcV 25 mg/kg kroppsvikt, 2-3 doser/dygn i 5 dagar

Vid allergi erytromycin

12

Vad menas med otitbenägna barn?

Syftar på barn som haft tre eller fler akuta öroninflammationer under 6 månaders tid.

13

Hur bör man behandla recidiv vid AOM (ny episod inom 30 dagar som uppträder efter ett symtomfritt intervall)?

Förnya och förläng pcV-kur 10 dagar

14

Vilken antibiotika bör man byta till vid terapisvikt vid AOM?

Amoxicillin

15

Hur följs dubbelsidig AOM alt. AOM+SOM hos barn under 4 år?

Kontroll efter 3 månader

16

Riskfaktorer för akut mediaotit?

Ärftlighet
Förskola med stora barngrupper
Säsongsvariation
Amning
Flaskuppfödning
Nappanvändning
Rökning

17

Hur behandlas AOM hos vuxna? (nationella riktlinjer saknas, syftar på behandling enligt föreläsning)

PcV 2g x 3 i 10 dagar.

18

Komplikationer vid otit?

Sekretorisk otit
Trumhinneperforation
Mastoidit
Meningit
Epiduralabscess
Facialispares
Labyrinit
Sinustrombos

19

Handläggning vid mastoidit?

Remiss till ÖNH
Bred paracentes
Odling
I.v antibiotika
Ev. mastoidektomi

20

Hur debuterar oftast labyrinit?

Inflammation/infektion som drabbar innerörat.

Kraftig yrsel och sensorineural hörselnedsättning.

21

Indikation för paracentes?

Misstänkt komplikation
Allmänpåverkan
Långvarig smärta
Oklar diagnos

22

Vad är sekretorisk mediaotit?

Icke purulent inflammatorisk process i mellanörat med seröst eller muköst sekret.

Mellanörats naturliga ventilation störd. Resulterar i transudation av vätska i mellanörat.

23

Symtom och klinisk bild vid sekretorisk mediaotit?

- Trumhinna retraherad och nedsatt rörlighet
- Vätska (svårt att se)
- Hörselnedsättning
- Kommunikationssvårigheter
- Koncentrationssvårigheter
- Språk och inlärningssvårigheter

- (Ej feber och öronvärk)

24

Hur behandlas sekretorisk mediaotit?

Expektans
Autoinflation (valsalva, otovent)
Ventilationsrör
Abrasio (adenoidektomi)

25

När bör rörbehandling erbjudas vid sekretorisk otit?

Hörselpåverkan >25 dB och >3 månader.

26

Hur bör flytning från "röröra" hos barn handläggas?

Om opåverkat: lokalbehandling med örondroppar

Om påverkat: handläggning som akut otit

Om flytning i mer än 7 dagar: kontakt med öronmottagning (odling, rensugning ev. ciloxan, ev p.o antibiotika)