Framgångsfaktorer För Lärande Och Strukturerad Undervisning Flashcards Preview

Ledarskap > Framgångsfaktorer För Lärande Och Strukturerad Undervisning > Flashcards

Flashcards in Framgångsfaktorer För Lärande Och Strukturerad Undervisning Deck (12)
Loading flashcards...
1

Vad är Intel inside?

Kärnegenskaper som gör skolor framgångsrika
Egenskaper som gör skillnad för elevers studieresultat

2

När sker synligt lärande?

Vid målmedveten övning
Då återkoppling ges
Då läraren är passionerad, engagerad och aktiv

3

Hur är skickliga lärare?

Fokuserar på elevernas kognitiva engagemang
Fokuserar på att utveckla ett sätt att tänka som betonar strategier för problemlösning och undervisning
Förmedla kunskap och förståelse
Ger återkoppling
Söker återkoppling från eleverna

4

Hur är en expertlärare?

Identifierar de viktigaste aspekten i ämnet
Gör lektionen till upplevelser
Jobbar med klassrumsklimatet
Följer upp lärande
Ger återkoppling
Ger utmanande uppgifter

5

Hur är den erfarne läraren?

Har jobbat mer än 5 åt
Ger eleverna mindre utmaningar

6

Hur är den inspirerande läraren?

Är övertygade om att de ör ansvariga för elevernas lärande
Upptäcker bättre sätt att undervisa på
Gör varje lektion intressant
Anstränger sig extra så att alla förstår
Tillåter misstag

7

Vad är målinriktat lärande?

Läraren vet vart hen är påväg med lektionen och ser till att eleven vet vart hen är påväg

8

Vad är smarta mål?

Smarta
Mätbara
Ambitiösa
Resultatorienterad
Tidsmässigt rätt

9

Hur är lärandemålen?

En utmaning för eleverna
Möjligt att klara av
Begreppsförståelse

10

Vad innebär inre självmotivation?

Ambitionen att vilja lära sig på djupet

11

Vad är yttre självmotivation?

Viljan att lära sig för stunden

12

Vad innebär strukturerad undervisning?

Tydliga lärandemål
Engagemang
Struktur
Handledd övning
Sammanfattning