Struktur Och Klassrumsrutiner Flashcards Preview

Ledarskap > Struktur Och Klassrumsrutiner > Flashcards

Flashcards in Struktur Och Klassrumsrutiner Deck (16)
Loading flashcards...
1

Vad ör bra regler?

Generella förväntningar och normer
Positivt uttalade
3-5 stycken

2

Vad är rutiner?

Förväntningar på ett uppförande

3

Vad finns de för risker med grupparbeten?

Fel fokus
En gör allt
Vissa tar över
Konflikter

4

Vad finns det för styrkor med grupparbeten?

Tydliga rutiner
Mötesteknik
Hur man kan dela upp arbetet
Gruppdynamik

5

Vad är traditionell auktoritet?

Vuxen i en ledande position

6

Vad ör en byråkratisk auktoritet?

Sätter bra betyg vid bra prestationer
Straff vid oönskat beteende

7

Vad är professionell auktoritet?

Baseras på lärarens kunskap och förmågor

8

Vad är karismatisk auktoritet?

Socialt begåvade och uttrycksfulla lärare
Engagerar eleverna

9

vad är Auktoritativa ledare?

Sakkunniga, kompetenta och empatiska

10

Vad är auktoritära ledare?

Inga regler och rutiner
Kontrollerar genom bestraffning och hot

11

Vad innebär withiness?

Förhindrar oönskat beteende genom att stoppa innan de eskalerar med små tecken eller blickar

12

Vad innebär overlapping?

Förhindra oönskat beteende genom att lösa situationen efter lektionen, kräver simultankapacitet

13

Vad innebär movement management?

Undvika att läraren stör lektionen

14

Vad innebär momentum?

Välplanerade lektioner med smidiga övergångar

15

Vad innebär smoothness?

Lektioner flyter på utan lärardistraktioner

16

Hur tar man hand om oönskat beteende?

Ha ögonkontakt med eleven
Påminn om det korrekta beteendet
Hjälp eleven att hitta fokus
Be eleven att sluta