Konflikthantering Flashcards Preview

Ledarskap > Konflikthantering > Flashcards

Flashcards in Konflikthantering Deck (11)
Loading flashcards...
1

Vad är en konflikt?

Ett tillstånd av motsättning eller sammandrabbning

2

Vad innebär sakkonflikter?

Oense om en konkret sak

3

Vad innebär värderingskonflikter?

Olika synsätt som grundas i sin ideologi

4

Vad innebär intressekonflikter?

Intresse av en viss sak
Resursfördelning

5

Vad innebär Relationskonflikter?

Stör sig på någon

6

Vad innebär konstruktiva konflikter?

En överenskommelse så alla är nöjda
Stärker relationer
Ökar förmågans att lösa framtida konflikter konstruktivt
Barn övar sig på att socialisera sig

7

Vad innebär destruktiva konflikter?

En vinner på den andres bekostnad
Skapar ilska, förbittring, sårade känslor och misstro
Minskar möjligheterna att lösa framtida konflikter konstruktivt

8

Vad ör anledningarna till destruktiva konflikter?

Brist på kunskap hur man löser konflikter
Personliga handlingstendeser
Bristande kontroll över känslomässiga reaktioner
Social påverkan av rollmodeller
Hur man löser konflikter hemma

9

Vad innebär prosociala mål?

Skapar framgångsrika relationer för att kunna vara i en grupp och få kompisar

10

Vad innebär antisociala mål?

Prioriterar sig själv
Använder medel på någon annans bekostnad
Vill ge igen

11

Vilka är strategierna för konflikthantering och vad innebär de?

INTEGRATIVA FÖRHANDLINGAR
Målet och relationen är viktig
Överenskommelse

KOMPROMISS
Mål och relation är någorlunda viktigt
Delvis avkall på sina mål
Påfrestar relationen

ANPASSNING
Målet är inte viktigt
Relationen är viktig
Avkall på mål för att behålla relationen

UNDANDRAGANDE
Varken mål eller relation är viktig
Drar sig undan relation och konflikt

DISTRIBUTIVA VINNA-FÖRLORA-FÖRHANDLINGAR
Målet är viktigt
Relationen är inte viktig
Övertalar och pressar