Redskap För Att Styra Elever I Lärandesituationer Flashcards Preview

Ledarskap > Redskap För Att Styra Elever I Lärandesituationer > Flashcards

Flashcards in Redskap För Att Styra Elever I Lärandesituationer Deck (5)
Loading flashcards...
1

Vad innebär respondent betingning?

Hur beteendet förklaras som respons på stimulus

2

Vad innebär operant betingning?

Beteende som förklaras av situationen

3

Vad är positiv samt negativ förstärkning?

Positiv förstärkning är att presentera en önskvärd stimulus efter beteende

Negativ förstärkning är att avlägsna en aversiv stimulus

4

Vad är problemet med bestraffning?

Man lär sig inget
Har en kortvarig effekt

5

Vad innebär utsläckning?

Beteendet får ingen förstärkning och kommer därför att försvinna