Ledarskap Och Grupprocesser Flashcards Preview

Ledarskap > Ledarskap Och Grupprocesser > Flashcards

Flashcards in Ledarskap Och Grupprocesser Deck (28)
Loading flashcards...
1

Vad är den konkreta gruppen?

Trygga grupper
T.ex. familj, klassen

2

Vad innebär den abstrakta gruppen?

Samhällsgrupperingar
T.ex. fransman, ungdom, arbetslös

3

Vad innebär primärgrupp?

Har gemensam historia och mål
T.ex. familjen

4

Vad innebär sekundärgrupp?

Gemensamma intressen
T.ex. fotbollslaget

5

Bad innebär informella grupper?

Bildas spontant
T.ex. några barn som leker

6

Vad innebär formella grupper?

Har ett uttalat syfte
T.ex. arbetsgrupp

7

Vad innebär en ingrupp?

Där individen själv är medlem

8

Vad innebär utgrupp?

Där individen inte är medlem

9

Vad innebär referensgrupper?

Grupper som man refererar sin handling till

10

Vad innebär social identitetsteori?

Hur man uppfattar sig
Vilken roll man blir tilldelad

11

Vad innebär social kategoriseringsteori?

Hur man ser ut
Hur man pratar
Vill behålla sin positiva självkänsla

12

Vad innebär deindicidualisering?

Sociala och moraliska självregleringar
Anonymiserad i gruppen

13

Vad innebär dehumanisering?

Tillskriver ett värde som är mindre än en människa

14

Vad innebär elaborerad social identitetsmodell?

Agerar som en grupp
T.ex två i gruppen bråkar, hela gruppen anses som bråkig

15

Vad innebär normer?

Hur vi ser på verkligheten
Hur vi tänker om saker
Hur vi ser på andra

16

Vad innebär rationella regler?

Hur vi behandlar andra

17

Vad innebär strukturella regler?

Hur vi skapa strukturer

18

Vad innebär skyddande regler?

Hur vi undviker olyckor

19

Vad innebär personella regler?

Reflekterar över vårat beteende

20

Vad innebär ettikettsregler?

Hur vi beter oss i sociala situationer

21

Vad innebär formella roller?

Uppgiftsorienterade
T.ex lärare, elev

22

Vad innebär informella roller?

Outtalade roller
T.ex. clowner

23

Vilka steg finns i tuckmans modell?

Forming
Storming
Norming
Performing
Adjuorning

24

Vad innebär ringelmanna effekten?

Gruppen blir för stor så man känner sig överflödig

25

Vad innebär snålskjutseffekten?

En gör allt

26

Vad innebär social loafing?

Arbetar mindre med en uppgift då andra arbetar hårdare

27

Vad innebär konformitet?

Gruppen anpassar sig till det som de tror att normen är

28

Vad innebär groupthink?

Grupper vill vara eniga