Fysiologi - Mandlig reproduktion Flashcards Preview

Modul 7 - Gamle sæt, fysiologi > Fysiologi - Mandlig reproduktion > Flashcards

Flashcards in Fysiologi - Mandlig reproduktion Deck (39):
1

En mandlig patient med primær hypogonadisme (lavt testosteron niveau samt høje LH og FSH niveauer) bliver behandlet med testosteron. Dette medførte en øgning af hans totale serum testosteron niveau til 34 nmol/L (Referenceværdier: 8-30 nmol/L). 

En anden mandlig patient med sekundær hypogonadisme (lavt testosteron niveau samt lave LH og FSH niveauer) gives GnRH via infusionspumpe". Den pulsatile infusion af GnRH medfører en øgning af mandens totale serum testosteron niveau til 34 nmol/L (Referenceværdier: 8-30 nmol/L).

 

1. Angiv kort de forventede effekter og mulige forskelle på muskelvæksten hos de to patienter. 

 

I begge patienter vil der ses en øget muskelvækst grundet testosterons anabolske effekter via binding til den androgene receptor i muskelceller. 

 

2

En mandlig patient med primær hypogonadisme (lavt testosteron niveau samt høje LH og FSH niveauer) bliver behandlet med testosteron. Dette medførte en øgning af hans totale serum testosteron niveau til 34 nmol/L (Referenceværdier: 8-30 nmol/L). 

En anden mandlig patient med sekundær hypogonadisme (lavt testosteron niveau samt lave LH og FSH niveauer) gives GnRH via infusionspumpe". Den pulsatile infusion af GnRH medfører en øgning af mandens totale serum testosteron niveau til 34 nmol/L (Referenceværdier: 8-30 nmol/L).

 

2. Redegør for eventuelle forventede effekter og mulige forskelle på produktionen af luteiniserende hormon (LH) i hypofysen hos de to patienter. 

Hos patienten som modtager GnRH via infusionspumpe vil der ses en øgning i LH, da den pulsatile GnRH frigivelse bliver genetableret.

Hos patienten der modtager testosteronbehandling vil der ses en reduktion i LH grundet øget negativ feedback via testosteron på hypothalamus og hypofysen. 

 

3

En mandlig patient med primær hypogonadisme (lavt testosteron niveau samt høje LH og FSH niveauer) bliver behandlet med testosteron. Dette medførte en øgning af hans totale serum testosteron niveau til 34 nmol/L (Referenceværdier: 8-30 nmol/L). 

En anden mandlig patient med sekundær hypogonadisme (lavt testosteron niveau samt lave LH og FSH niveauer) gives GnRH via infusionspumpe". Den pulsatile infusion af GnRH medfører en øgning af mandens totale serum testosteron niveau til 34 nmol/L (Referenceværdier: 8-30 nmol/L).

3. Beskriv eventuelle forventede effekter og mulige forskelle på spermatogenesen hos de to patienter 

 

 • Hos patienten som modtager GnRH via infusionspumpe vil spermatogenesen blive genetableret.
 • Dette skyldes at den pulsatile LH frigivelse fra hypofysen vil føre til en øget testosteron produktion i Leydig cellerne.
 • Denne nyproducerede testosteron vil diffundere ind i ductuli seminiferi contorti (testikeltubuli) og binde det androgen bindende protein (ABP) som medfører en opkoncentrering af hormonet i rørsystemet (incl. Sertolicellerne).
 • For at spermatogenesen kan foregå skal den intratestikulære testosteron koncentration være omkring 100 gange højere end i blodet.
 • Hos patienten der modtager testosteronbehandling vil spermatogenesen ikke kunne genetableres, da den exogene testosteron undertrykker LH produktionen og derved den intratestikulære testosteron produktionen i Leydig cellerne.
 • Dette medfører at den høje koncentration af testosteron i det intratestikulære rørsystem ikke kan vedligeholdes. 

4

Mandlig reproduktionsfysiologi

Prostatahypertrofi-godartet forstørrelse af prostatakirtlen -er helt almindeligt hos mænd med alderen. Hos nogle fører det til vandladningsproblemer.

Beskriv farmakologiske angrebspunkter (targets) der kan modvirke hypertrofi af kirtelvævet.

 • Svar bør minimum indeholde at testosteron er den væsentligste trofiske faktor – og at det er i form af DHT omdannet af 5alfa reductase.
 • Antagonister af androgenreceptoren AR eller af DHT enzymet bør nævnes.
 • GnRH agonister kan også nævnes som en måde at sænke testosteron på via hæmmet gonadotropinfrisætning.

5

Mandlig reproduktionsfysiologi

Prostatahypertrofi-godartet forstørrelse af prostatakirtlen -er helt almindeligt hos mænd med alderen. Hos nogle fører det til vandladningsproblemer.

En farmakologisk behandling kan forbedre vandladningen/blærefunktion hos patienter med prostatahypertrofi, men har hyppigt som bivirkning ortostatisk hypotension. Diskuter hvilket angrebspunkt der kunne være tale om.

 • Blæretømning afhænger af blærekontraktion og sfinkter dilatation.
 • Disse pat. lider af en række symptomer relateret til blæren (ikke pensum), og pt. indgives ofte alfa-receptor antagonister, der modvirker kontraktion i prostatas glatte muskelsceller og blæresfinkter og dermed lettes urintømning.
 • Hvis nogle studerende skriver muskarinerge agonister der fremmer kontraktion af blæren bør det også give (nogle) point, klinisk praksis og algoritmer er ikke pensum.

6

Mandlig reproduktionsfysiologi

Prostatahypertrofi-godartet forstørrelse af prostatakirtlen -er helt almindeligt hos mænd med alderen. Hos nogle fører det til vandladningsproblemer.

Ved ejakulationen udtømmes der få milliliter sperma.

En patient er blevet steriliseret ved et rutineindgreb, hvor der er udført ”vasektomi”, overskæring og aflukning af ductus deferens. Beskriv den normale sammensætning af sædvæske og hvordan ejakulatet fra den steriliserede mand adskiller sig herfra.

 • Normal sædvæske indeholder ca 10% spermatozoer, og såkaldt sædplasma.
 • Det er en sammensat væske der består af sekret primært fra de accessoriske kirtler; glandulae seminales, prostata og gl. bulbouretrales.
 • Der er et mindre bidrag af væske fra epididymis. Væsken er isoton, pH neutral og med højt indhold af fruktose.
 • Pt. ejakulat vil miste bidraget fra testes og epididymis (spermatozoer og lidt væske) og bestå af sekret fra de accessoriske kirtler-gl. seminales og prostata samt gl. bulbouretrales.

7

Mandlig reproduktionsfysiologi

Prostatahypertrofi-godartet forstørrelse af prostatakirtlen -er helt almindeligt hos mænd med alderen. Hos nogle fører det til vandladningsproblemer.

Ved ejakulationen udtømmes der få milliliter sperma. Angiv sandt eller falsk udfor hvert udsagn:

aF, bS, cF, dS

9

Mandlig reproduktion

Ketoconazol er et syntetisk imidazol-lignende stof som bruges i behandlingen af svampe infektioner. Ketoconazol hæmmer derudover en række mitokondrielle cytochrome P450 enzymer, herunder side-chain cleavage enzymet og p450c17 enzymet (også kendt som 17α-hydroxylasen, 17,20-desmolasen, 17,20-lyasen).

Med udgangspunkt i Leydig cellens fysiologi, beskriv hvordan ketoconazol kan påvirke kroppens testosteron niveau.

 • Side-chain cleavage enzymet katalyserer det hastighedsbegrænsende trin i testosterons biosyntese, nemlig omdannelsen af cholesterol til steroidforbindelsen pregnenolon (dette enzym stimuleres af LH).
 • p450c17 enzymet omdanner pregnenolon til dehydroepiandrosterone, DHEA eller progesterone til androstenedione (også ok hvis den studerende skriver androgener).
 • Hæmning af disse to enzymer medfører en reduceret testosteron-produktion og derfor en mindsket mængde testosteron i kroppen.

10

Mandlig reproduktion

Ketoconazol er et syntetisk imidazol-lignende stof som bruges i behandlingen af svampe infektioner. Ketoconazol hæmmer derudover en række mitokondrielle cytochrome P450 enzymer, herunder side-chain cleavage enzymet og p450c17 enzymet (også kendt som 17α-hydroxylasen, 17,20-desmolasen, 17,20-lyasen).

Angiv kort de forventede effekter af ketoconazol på secerneringen af gonadotropin releasing hormon (GnRH) fra hypothalamus, samt luteiniserende hormon (LH) i hypofysen.

En reduktion af testosteron produktionen vil medføre en øget frigivelse af GnRH og LH, grundet mangel på negativ feedback fra testosteron i både hypothalamus og hypofysen.

11

Mandlig reproduktion

Sildenafil (Viagra og andre lægemidler i samme klasse) er effektive i behandlingen af visse former for impotens (erektil dysfunktion).

Beskriv kort, hvordan en erektion opnås, den primæresignaleringskaskade, der igangsættes for at opnå erektion og beskriv kort, hvordan Sildenafil kan bruges i behandlingen af erektil dysfunktion (besvarelsen begrænses til 15 linjer).

 • For at opnå en erektion, skal arterierne i penis dilatere og øge blodgennemstrømningen, som fanger blodet i expanderende sinusoidie kar, afklemmer det venøse output og fylder derved det kavernøse væv.
 • Øgning af blodgennemstrømning skyldes primært frigivelse af NO (nitrogenmonoxid), enten fra endothel celler i respons til acetylcholine frigivet fra parasympatiske kavernøse nerver eller NO frigivelse direkte fra nerveterminaler (B&B nævner begge, B&L kun sidstnævnte).
 • NO stimulerer guanylyl cyclasen i den glatte muskelcelle til at danne cyklisk GMP (cGMP) fra GTP.
 • cGMP hæmmer den intracellulære frigivelse af calcium i muskelcellen, hvilket får den glatte muskelcelle til at slappe af, og resulterer i at blodkarrene dilatere, hvorved blodgennemstrømningen øges.
 • cGMP nedbrydes af en phosphodiesterase type 5 som primært er udtrykt i penis.
 • Sildenafil er en type 5 phosphodiesterasehæmmer, hvilket resulterer i højere cGMP koncentrationer i den glatte muskelcelle og derved mulighed for vedvarende erektion.

12

Mandlig reproduktion 

En mand med aktuelt misbrug af anabole steroider besøger lægen. Patienten har misbrugt testosteron over en længere periode for at forøge sin muskelmasse. Dette har medført, at mandens totale serum testosteron niveau er steget til 67 nmol/L (Referenceværdier: 8-30 nmol/L). Manden opsøger lægen grundet forstørrelse af hans brystkirtelvæv (gynækomasti). Patienten oplyser, at han også har misbrugt choriongonadotropin (hCG). Dette hormon er strukturelt lig luteiniserende hormon (LH), der produceres af syncytiotrophoblasten fra blastocysten, og som er yderst vigtig for vedligeholdelsen af corpus luteum under graviditeten hos kvinden. 

1. Angiv kort hvordan gynækomasti kan forekomme hos en mand, der misbruger testosteron 

 

 • En øget mænge af testosteron i blodet vil føre til en øget omdannelse af testosteron til østrogen ved hjælp af aromatase enzymet (i fedtvævet).
 • Østrogen giver anledning til brystudvikling via binding til østrogenreceptoren i brystkirtelvævet. 

13

Mandlig reproduktion 

En mand med aktuelt misbrug af anabole steroider besøger lægen. Patienten har misbrugt testosteron over en længere periode for at forøge sin muskelmasse. Dette har medført, at mandens totale serum testosteron niveau er steget til 67 nmol/L (Referenceværdier: 8-30 nmol/L). Manden opsøger lægen grundet forstørrelse af hans brystkirtelvæv (gynækomasti). Patienten oplyser, at han også har misbrugt choriongonadotropin (hCG). Dette hormon er strukturelt lig luteiniserende hormon (LH), der produceres af syncytiotrophoblasten fra blastocysten, og som er yderst vigtig for vedligeholdelsen af corpus luteum under graviditeten hos kvinden. 

 

2.Redegør kort for, hvad der vil ske med mandens produktion af LH og gonadotropinfrigørende hormon (GnRH) under misbrug af testosteron. 

 

Hos manden som misbruger testosteron vil der ses en reduktion i LH niveauet og GnRH frigivelsen grundet øget negativ feedback fra testosteron på hypothalamus og hypofysen. 

14

Mandlig reproduktion 

En mand med aktuelt misbrug af anabole steroider besøger lægen. Patienten har misbrugt testosteron over en længere periode for at forøge sin muskelmasse. Dette har medført, at mandens totale serum testosteron niveau er steget til 67 nmol/L (Referenceværdier: 8-30 nmol/L). Manden opsøger lægen grundet forstørrelse af hans brystkirtelvæv (gynækomasti). Patienten oplyser, at han også har misbrugt choriongonadotropin (hCG). Dette hormon er strukturelt lig luteiniserende hormon (LH), der produceres af syncytiotrophoblasten fra blastocysten, og som er yderst vigtig for vedligeholdelsen af corpus luteum under graviditeten hos kvinden. 

 

3. Beskriv, hvilke testikulære processer der bliver påvirket hos en mand, der misbruger anabolske steroider og beskriv, hvordan samtidig misbrug af hCG påvirker disse processer. 

 

 • Hos manden der misbruger testosteron er egenproduktionen af testosteron i Leydig cellerne stoppet grundet manglende stimulering fra LH.
 • Egenproduktionen af testosteron er vigtig for at vedligeholde en høj koncentration (ca. 100 gange højere end i blodet) af testosteron i ductuli seminiferi contorti.
 • Denne opkoncentrering af testosteron er en nødvendighed for at spermatogenesen kan foregå.
 • hCG er strukturelt lig LH og virker ved at binde LH receptoren.
 • Ved misbrug af dette hormon kan manden derved øge egenproduktionen af testosteron i Leydig cellerne og dermed også spermatogenesen 

15

Funktioner associeret med mandlige reproduktionsorganer. 

Angiv den struktur/organ (0-6) hvor hver af følgende udsagn/processer (A-J) finder sted.

 • A. Meioser samt største tæthed af FSH-receptorer 
 • B. Denne kirtel har 3 større tilløb og 1 afløb 
 • C. Reabsorption af væske samt fri bevægelighed af spermatozoor 
 • D. Denne kirtel har høj aktivitet af 5-alpha reduktase 
 • E. Propagering af ejakulat under indvirkning af bækkenbundskontraktion 
 • F. Syntese og frisætning af testosteron 
 • G. Alpha1 adrenoceptor medieret rytmisk kontraktion 
 • H. Dynamiske ændringer i modstanden for det venøse afløb optræder jævnligt 
 • I. Parasympatisk medieret frisætning af nitrogenoxid 
 • J. Glandulae bulbouretrales udmunder heri 

 • A4 
 • B2 
 • C5 
 • D2 
 • E6 
 • F4 
 • G1 
 • H3 
 • I3 
 • J6

16

Andrologi

1. Angiv ud fra skitsen nedenfor hvor følgende processer/celler/strukturer A-I findes (1-4) : 

 • a. Spermatogonier 
 • b. Cilier 
 • c. Adskillelse af homologe kromosomer 
 • d. Alphaadrenoceptor-medieret glatmuskelcellekontraktion 
 • e. Selvstænding evne til motilitet og befrugtning. 
 • f. DNA-replikation 
 • g. Absorptive celler 
 • h. FSH – målceller 
 • i. Fladt, enlaget, kubisk epitel 

a 1, b 3og4, c 1, d 4, e 4, f 1, g 3, h 1, i 2

17

Andrologi

En person misbruger androgen/anabol steroid. Redegør for effekt på

 • a. Hypothalamus-hypofyseakse 
 • b. Intratestikulær testosteron-koncentration 
 • c. Fertilitet 

a.

Stimulering af AR supprimerer såvel GnRH som LH og dermed endogen testosteronproduktion 

b.

Det medfører at testosteron koncentration i duct. Seminiferi contorti falder dramatisk. Den er normalt 100 gange højere end i plasma. Det vil tendere til 

c.

Nedsat sækvalitet og måske infertilitet. 

 

18

En 48-mand behandles for arterial hypertension med en alfa-adrenerg receptorblokker. 

Redegør kort for mulige effekter på blærefunktion samt erektions- og ejakulationsprocesser.

 • Blæresfinkeren og prostatamuskulatur afslappes v alpha blokade (anvendes v prostatahypertrofi).
 • Erektionsprocessen fordrer afslapning af glatte muskelceller især i a. profunda penis samt afslapning af trabekelværket i corpora cavernosa.
 • Alpha blok fremmer teoretisk begge processer.
 • Omvendt er første trin i sædudtømning-emission-afhængig af sympatikus-medieret kontraktion af ductus deferens medieret af alpha adrenoceptorer.
 • Denne proces hæmmes.
 • Der fordres INTET kendskab til klinisk praksis. 

19

Figuren viser ændringer i hormonkoncentration i forbindelse med pubertetens indtræden.

Beskriv kort de mekanismer, der udløser det viste respons. 

 

 • Vigtigt at nævne HELE aksen, altså at testostoronproduktionen øges via pulsatil GnRH frisættelse og forlapsfrisættelse af især LH, som stimulerer leydigcellerne i testes.
 • I mindre grad FSH.
 • Testes hypertrofierer.
 • CNS centre (kisspeptins-ikke pensum) igangsætter hypothalamus aktivitet i 12-13 års alderen. 

20

Fra medicin.dk: 

”Cyproteronacetat er et gestagen, som foruden progesteron-effekt også har en udtalt antiandrogen effekt” 

A. Beskriv kort effekter af at hæmme androgenreceptoren med cyproteronacetat hos en voksent individ. 

 

 • Alle testosterons effekter i den udvoksede organisme påvirkes:
 • Godt hvis opdeling i Anabole og Androgene effekter – som begge hæmmes (knogletab, muskelmassetab),
 • Fedtfordeling ændres m tendens til brystudvikling;
 • Andre sekundære kønskarakterer påvirkes:
  • terminalhår,
  • talgkirtelaktivitet mm
 • Sekundære kønsorganer (pung, prostata,) m tendens til erektil dysfunktion og nedsat libido.
 • Hormonændringerne kan også nævnes →neg. feedback falder bort og medfører især stigning af GnRH og LH øges i konc.

21

En gruppe farmaka hæmmer enzymet 5α-reductase (feks ”finasterid”). Beskriv ligheder og forskelle i effekten af denne behandling i forhold til behandlingen under A. 

 

 • Centralt i opgaven er, at det særligt er de sekundaære kønsorganer ( prostata, penis, scrotum) samt hud (talgkirtler), og knogle hvor testosteron omsættes til det mere potente DHT, der også virker på AR.
 • Dvs hæmning af 5alpha reductase har mere specifikke virkninger og IKKE samme brede virkning som AR blokkere.
 • Blokkere anvendes derfor særligt med henblik på prostata (hypertrofi) og mod hårtab (er ikke pensum). 

22

 

Testosteron er nødvendigt for spermatogenesen i ductuli seminiferi contorti.

Beskriv kort testosterons omsætning i ductuli 

 

 • Testosteron syntetiseres og frigives fra leydigceller omkring ductuli og diffundere ind.
 • Her bindes det til ABP som sikrer en høj lokal koncentration af testosteone i ductuli (og i Sertolicellen) og det omdannes i Sertolicellen via aromatase til østrogener.
 • Det virker således både i ductuli og i fraførende sædveje som testosteron via AR og i form af østrogen via ER. 

23

Angiv navne på enzymer 1 og 2. 

1: aromatase;

2: 5alfa reduktase

24

Beskriv effekter af at hæmme enzym 5-a-reductase 

 • Omdanner testosterone → dihydrotestosterone (DHT)
 • DHT virker fremmende på epithelial vækst og sekundære kønskarakterer.

 • Der forventes (ved hæmning af DHT-syntesen ) atrofi af

  • prostata

  • penis

  • tab af knoglemasse. 

25

Hos mænd, der kirurgisk får fjernet testes, ses der en række ændringer i cirkulerende hormoner fra hypothalamus-hypofyse-testes aksen.

Beskriv kortfattet hvilke ændringer du forventer.

 • Negativ feedback bortfalder og der ses øget niveau af GnRH, af FSH og LH.
 • Testosteron falder naturligvis, men en vis lav mængde frisættes fra binyrerne

26

Angiv for hvert af nedenstående udsagn om det er sandt eller falsk:

 • a. Erektionsmekanismen er afhængig af intakt funktion af parasympatiske nerver fra S2-4 segmenter
 • b. Erektionsmekanismen igangsættes ved frisættelse af noradrenalin fra parasympatiske nervender
 • c. Alpha1-adrenoceptorer medierer den initiale fase af ejakulationsprocessen
 • d. Phosphodiesterase type V-hæmmere (f.eks. Viagra®) virker fremmende på erektionsprocessen hos patienter med perifer nerveskade
 • e. Testosteron virker i denne form i skeletmuskulatur mens virkningen på prostata overvejende skyldes 5-DHT

 • a-S
 • b-F (NO frisættelse)
 • c-S
 • d-F
 • e-S

27

Ved prostatacancer (kræft i prostatakirtlen) er det et mål for behandling at hæmme testosterons virkning. 

Det kan gøres på forskellige måder med lægemidler. 

 • 1. Til en sådan patient indgives et ”depot” (større mængde som frigives langsom) af en syntetisk GnRH analog (analog=ligner det ”rigtige” hormon), som kun langsomt nedbrydes i organismen. 
 • 2. Til en anden patient indgives en androgenreceptor antagonist. 

 

A. Redegør i hovedtræk for mekanismerne bag hæmning af testosterons virkning hos de 2 patienter 

 

 

 • Efter en initiel stimulering (er ikke pensum!) af forlappens gonadotropiner (LH, FSH) indtræder pga. fravær af pulsatil (er det centrale i opgaven!) frigivelse en manglende stimulering (=hæmning) af FSH og LH frigivelse og dermed af testosteron produktion og sekretion.
 • Behandlingen rammer selektivt hypofysens gonadotropiner ikke de øvrige trofe hormoner.
 • AR receptorantagonisten hæmmer såvel testosteron som 5DHT og mindre potente forbindelser ved kompetitiv antagonisme. 

28

Ved prostatacancer (kræft i prostatakirtlen) er det et mål for behandling at hæmme testosterons virkning. 

Det kan gøres på forskellige måder med lægemidler. 

 • 1. Til en sådan patient indgives et ”depot” (større mængde som frigives langsom) af en syntetisk GnRH analog (analog=ligner det ”rigtige” hormon), som kun langsomt nedbrydes i organismen. 
 • 2. Til en anden patient indgives en androgenreceptor antagonist. 

 

B. Redegør for i hvilken retning du forventer at gonadotropinerne fra hypofysens forlap ændres hos de 2 patienter 

 

 

 • Gonadotropinerne hæmmes under A, mens den negative feedbackhæmning fra testosteron falder bort under 2) og dermed vil GnRH-FSH/LH øges i plasma. 

29

 

Beskriv kort testosterons virkningsvej i skeletmuskel, hjerne og prostata 

 

 • Skeletmuskler har lav aromatase/5-reductaseaktivitet og testosteron virker direkte via AR;
 • i hjerne sker der signifikant aromatisering og virkning via østrogen –ER;
 • i prostata sker der omdannelse via 5 alpha reductase til DHT som mere potent stimulerer AR.
 • Det bør give nogle point hvis det kan demonstreres at testosteron i en række væv er et prohormomon 

30

Angiv navne på molekylerne 1-3 herunder.

1: LH,

2: FSH

3: ABP

31

Følgende celler/fænomener (a-f) skal du henføre til et bestemt område (1-6) af tubuli seminiferi på tværsnittet herunder: 

 • a. Sekundær spermatocyt
 • b. Spermatider
 • c. 1. meiotiske deling
 • d. Sertolicelle
 • e. Spermatogonium
 • f. Primær spermatocyt

a:4

b:6

c:3

d:5

e:1

f:3

32

Du er ansat på en fertilitetsklinik og skal udhente mobile, befrugtningsdygtige spermatozooer fra en handicappet patients sædveje. 

Beskriv hvilke strukturer du vil udhente sekret fra med din kanyle.

 • Kan der diskuteres vedr. longitudinel gradient langs det spermiogene epitel og de fraførende sædveje bør det give point.
 • Først i cauda epididymidis er der fuldt mobile sevlstændigt befrugtningsdygtige spermatozooer. 

33

Angiv om hvert af nedenstående udsagn vedrørende kønsceller hos mand og kvinde er sandt (S) eller falskt (F) 

 • a. Forstadier til modne gameter prolifererer ved mitose efter puberteten hos begge køn 
 • b. Efter meiosen er afsluttet med 2. meiotiske deling, er kønsceller ikke differentieret i 
 • samme grad hos mand og kvinde 
 • c. Forstadier til modne gameter prolifererer ved mitose hos manden ved den normale aldring og livet ud 
 • d. Meiotiske delinger medfører (efter differentiering og modning) dannelse af ialt 4 modne kønsceller hos den normale mand og kvinde 

a-F

b-S

c-S 

d-F 

 

34

Skitser i samme diagram sammenhængen mellem koncentration og respons (E/Emax) for henholdsvis testosteron og DHT i et typisk målvæv (du skal ikke angive præcise koncentrationer i mol/L) 

Der efterspørges koncentrations-effekt diagram med sigmoid formet kurve-de 2 kurver skal være parallelforskudt (forskellig EC50 –lavest for DHT). 

 

35

 

Benævn i figuren molekylerne 1, 2 og 3, der mangler i kasserne 

 

 1. SHBG (kønshormon-bindende globulin) og albumin, helst begge men hver af dem for sig er OK.
 2. Østradiol (østrogen er ok),
 3. DHT dihydrotestosteron. 

36

Angiv mindst 3 målvæv for DHT (dihydrotestosterone)

DHT virker på bl.a.

 • hårfollikler i hud
 • fedtvæv
 • prostata og accessoriske kønsorganer
 • eksterne gentialia 

37

Spermatogenese 

Angiv hvilket udsagn der ikke er korrekt vedrørende spermatogenese 

 • 1. Spermatogonier deles ved mitose 
 • 2. Meioser foregår i det spermatogene epitel begrænset til det luminale compartment i tubuli seminiferi 
 • 3. Meiose 1 medfører adskillelse af homologe kromosomer 
 • 4. Meiose 2 omdanner primære spermatocytter til sekundære spermatocytter 
 • 5. Spermatider deler sig ikke yderligere ved differentiering til spermatozoer. 
 • 6. Fra hver primær spermatocyt opstår 16 spermatider 

SVAR 6 er ikke korrekt, fra en primær spermatocyt opstår 2 sekundære spermatocytter (1. meiose) og dernæst 4 spermatider

38

Testes endokrinologi 

Beskriv kort 

1) det primære syntesested, og 

2) målceller for og virkninger af 

 • A. inhibin 
 • B. dihydrotestosteron 
 • C. FSH 

hos den normale voksne mand

A.

 • Inhibin dannes af sertoli-celler og udøver negativ feedback på hypofysens gonadotrophe celler hvor FSH sekretionen hæmmes. 

B.

 • DHT syntetiseres helt overvejende i målceller via omdannelse fra testosteron og enzymet 5alpha reduktase (efterspørges ikke), mindre vigtigt at studs. kan lave en lang liste, men gerne nogle forslsg, feks prostata, hårfollikler mmfl. 

C.

 • FSH dannes i hypofyseforlappens gonadotrofe celler og primære målceller er Sertoli cellen,hvis syntese og frigeivelse af en række faktorer øges:
  • ABP
  • Aromatase
  • Lokale vækstfaktorer
  • Activin
  • Inhibin 
  • (Et cirkulerende peptid)
  • (Follistatin)

39

Nummerer udførselsgangene i den rækkefølge sæden passerer. Begynd med produktionen i tubuli seminiferi (a-1). Kun korrekt rækkefølge anses som korrekt svar. 

 • a. tubuli seminiferi 
 • b. epididymis 
 • c. tubulus rectus 
 • d. ductus ejaculatorius 
 • e. pars prostatica urethrae 
 • f. rete testis 
 • g. pars spongiosa urethra 
 • h. ductus deferens 
 • i. pars membranacea urethra 
 • j. ostium externum urethrae 

 • a-1
 • b-4,
 • c-2
 • d-6 
 • e-7
 • f-3 
 • g-9
 • h-5 
 • i-8
 • j-10

(a-c-f-b-h-d-e-i-g-j)

40

Redegør i hovedtræk for testosterons biosyntese fra kolesterol og dets omsætning.

 • Kolesterol omdannes til pregnenolon P-450 sidekædespaltningsenzym (side chain cleavage enzym), det hastighedsregulerende trin.
 • Pregnenolon omdannes til 17α-pregnenolon af 17α-hydroksylase (P450-c17) og videre til dehydroepiandrosteron (DHEA) af 17,20-desmolase (en anden aktivitet af P450-c17).
 • DHEA omdannes til androstenediol af 17β-hydroxysteroid dehydrogenase (17β-HSD).
 • Androstendiol omdannes til testosteron af 3β-hydroxysteroid dehydrogenase (3β-HSD).

 

 • Der er alternative pathways, jvf Boron & Boulpaep figur 53-5. 
 • Vi plejer ikke at forvente, at de studerende gengiver strukturformler.

 

 • Testosteron kan omdannes til dihydrotestosteron (DHT), androstendion samt østrogener.
 • Testosterons metabolitter [17-ketosteroider, DHT] udskilles i urin som vandopløselige konjugater, fx glukuronider.