Lære formler udenad (til farmakodynamik) Flashcards Preview

Modul 7 - Gamle sæt, fysiologi > Lære formler udenad (til farmakodynamik) > Flashcards

Flashcards in Lære formler udenad (til farmakodynamik) Deck (10):
1

Angiv Hills ligning

Ligning for agonist-effekt-forholdet

2

Angiv Michaelis-Menten

3

Angiv Lineweaver-burke

Skæring med y-akse = 1 / Emax 

Skæring med x-akse = -1 / ED50 

 

4

Angiv koncentrationsratio (CR)

𝐶𝑅= [𝐴]1/[𝐴]0 

ED50 kan med fordel bruges i denne ligning, hvis den er tilgængelig. Rent matematisk ville man da sige

CR= EC50ved antagonist/EC50 uden antagonist

5

Angiv Schilds ligning

6

Angiv Schilds konstant

-log(Kb)

7

Hvordan omregnes Schilds konstant → Dosis?

Du skal først have udregnet Schilds konstant.

Dette tal sætter du ind i udtrykket

10-Schilds konstant

Så 10 opløftet i negativ Schilds konstant 

8

Definér Schilds konstant

Schilds konstant er den negative logaritme til den koncentration af  antagonisten , som medfører, at agonistens dosis skal fordobles , for at opnå samme effekt som når antagonisten ikke er til stede.

9

Definér koncentrations-ratio (dosis-ratio)

 • Koncentrations-ratio (CR) er defineret som forholdet mellem agonist-mængderne, der resulterer i samme effekt med og uden tilstedeværelse af antagonisten: CR=A1/A0. 
 • Koncentrations-ratioen er således et kvantitativt udtryk for højre-forskydningen af koncentrations-effekt kurven.
 • Koncentrations-ratioen afhænger af antagonistens koncentration [B] og ligevægtskonstant KB ifølge Schilds ligning: 

  • CR = ([B]/KB)+1 

 • eller: 

  • log(CR-1) = log[B] - logKB

10

Hvad antages ved agonist-effekt-sammenhæng (som Hills ligning)

 • [D]=[A]
 • [DR]=E
 • KD≈EC50
 • [R]total= Emax