Signaleringspathways Flashcards Preview

Modul 7 - Gamle sæt, fysiologi > Signaleringspathways > Flashcards

Flashcards in Signaleringspathways Deck (1):
1

Gonadotropin releasing hormon (GnRH) 

Gør rede for gonadotropin releasing hormons effekter på dets målceller i adenohypofysen herunder de cellulære transduktionsmekanismer.

  • GnRH binder til en membranbunden receptor [1]. Transduktions-mekanismen [2] omfatter et G-protein og phospholipase C, som spalter PIP2 og danner IP3  diacylglycerol (DAG).
  • IP3 frisætter så calcium fra de intracellulære forråd og stigningen i cytosolets Ca2+-koncentration er med til at fremme hormonfrigivelse ved exocytose [8].
  • (Effekten forstærkes ved åbning af nogle Ca2+-kanaler i cellemembranen [7].)
  • Det mest interessante er dog DAG’s effekt på protein kinase C (PKC) [3], som medfører fosforylering af proteiner. Resultatet vil føre til øget gentransskription [4].
  • Det er nu I skal huske, at FSH og LH er glykoproteiner og deler en fælles α-enhed med TSH og hCG, hvor β-enheden giver specificiteten [5.]
  • Tallene henviser til figur 55-7 i Boron og Boulpaep.