Inifintief - Infinitive Flashcards Preview

Abi Afrikaans 2017 > Inifintief - Infinitive > Flashcards

Flashcards in Inifintief - Infinitive Deck (6)
Loading flashcards...
1
Q

Wat is ń infinitief?

A

Die rede waarom iemand of iets doen iets

Tyd doen niks aan die infinitief nie

2
Q

Wat is die drie tipe infintiewe?

A

Om…te
Behoort…te
Hoef nie…te

3
Q

Wat beteken om…te?

A

To

4
Q

Wat beteken behoort…te?

A

Ought to

5
Q

Wat beteken hoef nie… te?

A

Doesn’t have to

6
Q

Waar sit die werkwoord in ń infinitief?

A

Na die te