Voegwoorde - Conjunctions Flashcards Preview

Abi Afrikaans 2017 > Voegwoorde - Conjunctions > Flashcards

Flashcards in Voegwoorde - Conjunctions Deck (71)
Loading flashcards...
1
Q

Wat moet ons doen as ons voegwoorde gebruik?

A

Jou sin moet sin maak

3
Q

Wat is die algemene reël vir voegwoorde in groep 1?

A

Die voegwoord net verbind die twee sinne

4
Q

Wat is die algemene reël vir voegwoorde in groep 2?

A

Die eerste sin kry geen verandering

Die eerste werkwoord gaan na die voegwoord

5
Q

Wat is die algemene reël vir voegwoorde in groep 3?

A

Die eerste sin kry geen verandering

Al die werkwoord gaan na V2

6
Q

Wat gebeur as die voegwoord by die begin van ń sin is?

A

Die werkwoord in die eerste sin volg die reël van die voegwoord
A komma sit tussen die twee sinne
Die eerste werkwoord in die tweede sin gaan na die komma

7
Q

Naam die groep van:

En

A

1

8
Q

Naam die groep van:

Maar

A

1

9
Q

Naam die groep van:

Want

A

1

10
Q

Naam die groep van:

Of (or)

A

1

11
Q

Naam die groep van:

Gevolglik

A

2

13
Q

Wat doen ons met voegwoorde wat twee woorde gemaak is?

A

Daar sal iets in elke sin dieselfde wees

Sê hierdie ding net een keer

14
Q

Wat is die voegwoorde wat van twee woorde gemaak is?

A

Óf…óf
Nóg…nóg
Sowel…as

15
Q

Wat beteken “sowel…as”

A

As well as

16
Q

Naam die groep van:

Daarna

A

2

17
Q

Naam die groep van:

Dus

A

2

18
Q

Naam die groep van:

Dan

A

2

19
Q

Naam die groep van:

Daarom

A

2

20
Q

Naam die groep van:

Nogtans

A

2

22
Q

Naam die groep van:

Nietemin

A

2

23
Q

Naam die groep van:

Anders

A

2

24
Q

Naam die groep van:

Buitendien

A

2

25
Q

Naam die groep van:

Tog

A

2

26
Q

Naam die groep van:

Wat

A

3

27
Q

Naam die groep van:

Al

A

2

28
Q

Naam die groep van:

Toe (nou/dan)

A

2

29
Q

Wat beteken:

Daarna

A

Na dit

As jy hierdie voegwoord gebruik, moet die tweede sin na nie eerste sin gebeur het

30
Q

Wat beteken:

Dus

A

Thus

31
Q

Wat beteken:

Dan

A

Then

32
Q

Wat beteken:

Daarom

A

Therefore

33
Q

Wat beteken:

Nogtans

A

But still

34
Q

Naam die groep van:

Indien

A

3

35
Q

Wat beteken:

Nietemin

A

Nonetheless

37
Q

Wat beteken:

Anders

A

Otherwise

38
Q

Wat beteken:

Al

A

Yet

If

39
Q

Wat beteken:

Gevolglik

A

Resulting

40
Q

Wat beteken:

Tog

A

And yet

41
Q

Naam die groep van:

Omdat

A

3

42
Q

Naam die groep van:

Dat

A

3

43
Q

Naam die groep van:

Totdat

A

3

45
Q

Naam die groep van:

Voordat

A

3

46
Q

Naam die groep van:

Sodat

A

3

47
Q

Naam die groep van:

Wie

A

3

48
Q

Naam die groep van:

Waar

A

3

49
Q

Naam die groep van:

Wanneer

A

3

50
Q

Naam die groep van:

Alhoewel

A

3

51
Q

Naam die groep van:

Toe (wanneer/as)

A

3

52
Q

Naam die groep van:

Sodra

A

3

53
Q

Naam die groep van:

Sedert

A

3

54
Q

Naam die groep van:

Aangesien

A

3

55
Q

Wat beteken:

Tensy

A

Unless

56
Q

Naam die groep van:

As

A

3

57
Q

Naam die groep van:

Tensy

A

3

58
Q

Naam die groep van:

Of (if)

A

3

59
Q

Wat beteken:

Omdat

A

Because

60
Q

Wat beteken:

Dat

A

That

61
Q

Wat beteken:

Totdat

A

Until

62
Q

Wat beteken:

Voordat

A

Before that

63
Q

Wat beteken:

Sodat

A

So that

64
Q

Wat beteken:

Nadat

A

After that

65
Q

Wat beteken:

Alhoewel

A

Even though

66
Q

Wat beteken:

Sodra

A

As soon as

67
Q

Wat beteken:

Sedert

A

Since

68
Q

Wat beteken:

Aangesien

A

Since

69
Q

Wat beteken:

As

A

If

70
Q

Naam die groep van:

Terwyl

A

3

71
Q

Wat beteken:

Terwyl

A

While

72
Q

Wat beteken:

Indien

A

If (formal)

73
Q

Naam die groep van:

Nadat

A

3

77
Q

Wat beteken:

Buitendien

A

Anyway

81
Q

Naam die groep van:

Dog

A

1

82
Q

Watter werkwoorde verby ander werkwoorde beweeg?

A
Is
Het
Was
Word
Alhoewel hulle hulpwerkwoorde is, gaan hulle na die einde van die sin