Kamerateknikk Flashcards Preview

KOM114 > Kamerateknikk > Flashcards

Flashcards in Kamerateknikk Deck (17)
Loading flashcards...
1

Hva er det klassiske utsagnet innen fotografi?

If your picture isn't good enough, you are not close enough

2

Hva er den typiske forskjellen mellom vidvinkel og tele?

Vidvinkel gir som regel skarpere bilder, mens tele gir mer fokus på et spesifikt motiv

3

Hva er blenderåpning? Og hva slags forskjeller kan innstillingene der ha?

Det bestemmer hvor mye lys som slippes inn i kameraet. Bestemmer også dybdeskarpheten. En mindre blenderåpning betyr mindre dybdeskarphet

4

Hva er lukker? Og hva slags forskjeller kan innstillingene der ha?

Bestemmer hvor lenge du "tegner" et bilde, altså eksponeringstiden. Lenger lukkertid betyr mer bevegelse i bildet, men også mer lys

5

Hva er ISO? Og hva slags forskjeller kan innstillingene der ha?

Det er et digitalt verktøy som hjelper lukker og blender med belysningen i bildet. Et høyt ISO-tall kan potensielt sett virke verre på kvaliteten i bildet hvis kameraet er eldre

6

Hva slags forhold er det mellom lukker og blender?

De må samarbeide med god belysning. Hvis du ønsker en spesiell innstilling for de to, kan det være nødvendig å tilpasse med ISO

7

Hva betyr eksponering?

Belysning

8

Hvordan er bevegelser fra siden og bevegelser mot kameraet forskjellig?

Det første skaper mer uskarpe bilder. Noe å tenke på når man velger lukkertid

9

Hva slags tre ting bestemmer dybdeskarpheten?

Avstanden fra motivet, blender og hva slags objektiv du bruker. Jo nærmere motivet du er, jo mindre dybdeskarphet får du

10

Hva betyr P på kameraet?

Helautomatisk eksponeringskontroll, kameraet bestemmer blender og og lukkertid automatisk

11

Hva betyr S eller Tv på kameraet?

Lukkerprioritert eksponeringskontroll, du stiller inn lukkertiden

12

Hva betyr A eller Av på kameraet?

Blenderprioritert eksponeringskontroll, du stiller inn blenderen

13

Hva betyr M på kameraet?

Manuell eksponeringskontroll, du bestemmer alt selv

14

Hvilket type lys egner seg best for portrettbilder?

Sidelengslys

15

Hva er Matrixmåling?

Et av kameraets lysmålersystemer. Kamera måler flere steder, og dermed er dette anbefalt når du har mye å holde styr med

16

Hva er sentrumsorientert eller flatebegrenset måling?

Tar først og fremst hensyn til sentrum av bildet, oppimot 75 til 60 prosent av sentrum

17

Hva er spotmåling eller punktmåling?

Bare et lite punkt midt i bildefeltet er utslagsgivende for måleren