Typografi Flashcards Preview

KOM114 > Typografi > Flashcards

Flashcards in Typografi Deck (8)
Loading flashcards...
1

Hva er serif?

Man har på en måte ekstra detaljer i bokstavene, typisk en ekstra strek på bunnen av A'en

2

Hva er forskjellen på hovedtypene i typografien?

Antikva: ulik tykkelse i strekene og inneholder serif
Grotesk: Lik tykkelse i strekene og inneholder ikke serif

3

Hva er en viktig effekt av serif?

Hjelper øyet å følge linjen på bunnen av bokstavene. Kan også være med på å gjøre en tekst tyngre eller opplevelse av mer konservativ

4

Hvor brukes for det meste fonter i grotesk-familien?

Oftest i overskrifter, skilter, bildetekster og tabeller. Men brukes mer og mer også i løpende tekst

5

Hva er typisk for mekaner/egyptienne typene?

De har et mer klumpete utrykk med tykke seriffer. Det er liten forskjell mellom tynne og tykke streker, og brukes oftest på plakater

6

Hva er typisk for skripter typene?

De etterligner håndskrifter og brukes på restaurantmenyer, innydelser osv.

7

Hva er vanskeligst å lese, store eller små bokstaver? (Kjent som majuskler og minuskler)

Det er lettere å lese små, altså minuskler

8

Hvor fungerer antikva og grotesk best?

Aktikva: På trykk
Grotesk: På nett