Visuell kommunikasjon Flashcards Preview

KOM114 > Visuell kommunikasjon > Flashcards

Flashcards in Visuell kommunikasjon Deck (31)
Loading flashcards...
1

Hvorfor er bilder så viktig for et oppslag?

Uten bilder fanger man ikke leserens oppmerksomhet. Tenk at du scroller nedover feeden på sosiale medier, det som gjør at du stopper opp av interesse er det visuelle

2

Hva er viktig når du skal kommunisere i dagens samfunn?

Du må tenke visualisering. Du må tenke på hvordan du fanger opp oppmerksomheten. Bildene er det som skaper følelsene

3

Hva vil det si at fotografiet er polysemisk?

Det er mangetydig. Mange tolkninger kan dras ut av bildet. Fotografiet gir ikke uten videre kjennskap til situasjoner, sammenhenger, lokalisering, årsaker, virkninger og involverte

4

Er video polysemisk?

Ikke i den grad et bilde er, som kan fryse tiden og et øyeblikk. Video tas derfor kun der det fungerer best. Video er ikke alltid en erstatning for bilde

5

Hva representerer fotografiet?

en avbildning fra et tidsøyeblikk

6

Hva vil det si at tidsrommet til en video er løst fra tid og rom?

Vi vet ikke hva som skjedde før og etter videoen ble tatt. Det er en avbilding av en tidsperiode, men kun begrenset til det vi ser, ikke det som skjer rundt videoen

7

Hva slags begrensninger og muligheter har fotografen i virkelighetsformidlingen?

Fotografen velger en posisjon/vinkel både fysisk og ideologisk. Fotografen tar et bestemt utvalg av virkeligheten, og fotografen velger en optisk gjenfortelling

8

Hva slags virkelighetsreduksjon finnes i fotografiet?

Man har ingen smak, lukt, lyd, fysisk følelse og man reduserer fra 3 til 2 dimensjoner

9

Hva mener vi med at bilde korrigeres med vår egen virkelighetsoppfattning?

Hvordan vi tolker bildet og hva vi ser i det henger sammen med våre livserfaringer, og sånn sett kan to personer tolke et bilde svært annerledes og i en annen kontekts

10

Kan et bilde si mer enn tusen ord?

Egil Sæbø ville sagt nei, bildet sier ikke et eneste ord. Men bildet kan framkalle følelser og kunnskap som det tar mer enn tusen ord å uttrykke, hvis i det hele tatt mulig

11

Hva slags retoriske egenskaper har foto?

Det kaller sterkt på vår oppmerksomhet. Skaper nærhet og inntrykk av deltakelse. Vekker følelser, tanker og engasjement. Skaper identifikasjon og mulig troverdighet

12

Hva er visuell persepsjon?

Prosessen som handler om å analysere, integrere og oversette nerveimpulser

13

Hva kan forme historien til et bilde?

Elementene rundt bildet. tekst osv.

14

Hva betyr semiologi?

Tegnlære

15

Hva er gestaltpsykologi?

Enkeltelementer endrer betydning etter sammenhengen de står i

16

Hva kan øke oppmerksomheten?

Forandring, derfor er det viktig å ikke gjenta lik stimuli for ofte. Det er bra å ha mønstre som brytes slik at interessen for publikumet beholdes

17

Hva er viktig for Jo Elbert i bildematerialet til en fotojournalist?

Nærhet, følelser, formessig kvalitet (bildekomposisjon osv.) og informasjonsverdi

18

Hva skaper det gylne snitt?

Harmoni

19

Hva skaper diagonallinjen?

Inntrykk av liv og bevegelse. Se etter strukturer som understreker opplevelsen av diagonal

20

Hva skaper en radial komposisjon?

Kan gi en sterk opplevelse av dybde, samtidig som den leder blikket mot punktet hvor linjene møtes

21

Hva skaper en trekant-komposisjon?

Oppfattes som trygg når den er plassert på grunnlinjen, men oppfattes som utrygg når den balanserer på spissen

22

Hva skaper sirkelen eller elipsen i komposisjon?

En streng samlende virkning. Dersom sirkel-formen antydes, prøver hjernen vår å automatisk fullføre formen

23

Er det greit for en journalist å manipulere et fotografi?

Nei, det svekker troverdigheten

24

Hva er formålet til det journalistiske bildet?

Dokumentere, representere, identifisere, illustrere og fungere som en attraksjon. Dermed er det i liten grad et estetisk bilde og skal helst fungere så objektivt som mulig

25

Hva er den store forskjellen på objektive og subjektive bilder?

Man kan si at objektive bilder dokumenterer og representerer motivet uten å gi det noen tydelige følelser eller uten å gi det noe ideologisk identifikasjon. De subjektive bildene spiller mer på følelser og en gitt tolkning

26

Hva er kvalitetstrekanten?

Det er de tre elementene man kan vektlegge i et bilde. Det er fortelling, komposisjon og teknikk. Klarer man alle tre i et bilde er det meget imponerende

27

Hva er viktige elementer for å skape kvalitet i bildematerialet?

Nærhet, altså intimitet og identifikasjon. Følelser. Formmessig kvalitet, altså bildekomposisjonen, spenning og/eller orden. Informasjonsverdi

28

Hva er viktig å tenke på når man er ute i felten og tar bilder?

Tenk historiefortelling. Ta mange bilder. Ta noen stående og liggende. Ta bilder i forskjellige perspektiver. Varier og ta bildene foran intervjuene. Informasjon kan innhentes senere, bildene kan kun tas der og da

29

Hvis man skal ta bilde av noe hvor saken handler om noe abstrakt, hva bør man tenke på?

Om man kan ta bilde av noe med mennesker, steder, bygg, lokaler, logoer, metaforer, konnotasjoner osv. Hvis man kan vinkle saken om en case er det en god ting for bildene

30

Hva handler komposisjon om?

Å sette ulike elementer sammen til en helhet. Det handler om hvordan vi fyller ut bildeoverflaten