Layout Flashcards Preview

KOM114 > Layout > Flashcards

Flashcards in Layout Deck (10)
Loading flashcards...
1

Hva er de tre målene med layout?

1. tiltrekke seg oppmerksomhet
2. Gi et tydelig budskap
3. Hjelpe med å fortelle historien

2

Hva er det i prinsippet layout egt er?

Det handler om å rydde opp. Man organiserer elementer, skaper balanse og øker lesbarheten til innholdet

3

Hva slags metoder kan man bruke for å tenke design?

1. Formålsstyrt: Hva er hensikten med dette? problem/løsningsbasert tankegang
2. Bottom-up: ta utgangspunkt i tekst og bilder
3. Top-down: Ta utgangspunkt i formater/maler

4

Hva blir oftest lagt merke til? bilder, grafikk eller tekst?

Bilder og grafikk er mye mer viktig en tekst når man skal fange oppmerksomhet

5

Hvordan bør man bruke farger i en dobbeltside reportasje?

På de viktige elementene. Farger trekker oppmerksomheten mot noe. Så bruk det sparsomt og med intensjon

6

Hva er viktig å tenke på når man lager design?

Helheten. Alt skal henge sammen i en helhet. For det er helheten leseren leser. Det er viktig å skape sammenheng mellom bilde, tekst og grafikk. Det at alt har en helhet kalles en semiotisk overflate

7

Hvor lang tid bruker en leser gjennomsnittlig på å skanne to tabloidsider?

36 sekunder

8

Når mener Mario Garcia at det er på tide å redesigne avisen?

Når det har fått fem år siden sist, når typografien blir umoderne og ser utdatert ut, når sidenes struktur og hierarki blir umoderne, når fargepaletten blir umoderne

9

Hva er orienterinslesing?

Et annet ord for skanning. Det handler om at vi orienterer oss ganske ulikt og med det i prinsippet leser ulike aviser selv om det er den samme

10

Hva får mest oppmerksomhet på nett i layout?

Det er overaskende nok titler, sitater og faktarammer og lignende som først for oppmerksomheten. Leserne fikserer først i venstre hjørne av skjermen, før de fortsetter mot høyre