Kapittel 1 Flashcards Preview

Geografi > Kapittel 1 > Flashcards

Flashcards in Kapittel 1 Deck (8)
Loading flashcards...
1

Hva er ekvidistanse?

Den loddrette avstanden mellom høydekurvene. Altså høydelinjer på kart

2

Hva er GIS?

Et samlebegrep for geografiske informasjonssystemer, data fra tradisjonelle kart lagres digitalt

3

Hva er GPS?

Global Positioning System, avstandsmåling til minst tre satelitter

4

Når er de eldste kartene vi vet om fra?

ca 6000 år gamle leirtavler fra Mesopotamia

5

Når kom de første hele verdenskartene?

fra år 1500

6

Hva er Mercators sylinderprojeksjon?

Et kart laget i 1569 som er vinkelriktig og lett å navigere etter, men som gjør at land på 60 graders bredde blir dobbelt så store som i virkeligheten

7

Hvor stort er grønnland i forhold til afrika?

Kun 1/15 av afrika

8

Hva er Peters kartprojeksjon?

Arno Peters kart fra 1973 som er flateriktig og vise de ekte størrelsesforholdene