Kapittel 2 Flashcards Preview

Geografi > Kapittel 2 > Flashcards

Flashcards in Kapittel 2 Deck (42)
Loading flashcards...
1

Hva er Pangea?

Det kjempekontinentet landjorden var samlet som før det ble splittet opp i mindre stykker

2

Hva er jordskorpen?

Et tynt hardt skall ytterst på jordkloden, fra 75 til 5 km tykt

3

Hva går teorien om kontinentaldrift ut på?

Wegners teori fra 1912 går ut på at alle kontinentene var ett stort landområde, Pangea, som deretter sprakk opp og drev fra hverandre

4

Hva er en midthavsrygg?

Svært langstrakte undersjøiske fjellrygger under verdenshavene

5

Hva er en riftsone?

Der havbunnen sprekker opp og det velter glødende magma opp

6

Hva går teorien om havbunnspredning ut på?

Hess sin teori fra 1962 går ut på at det dannes ny havbunn ved midthavsryggene, når bunnen på hver side beveger seg sakte bort fra ryggen. Magma strømmer opp i riftsoner og danner ny havbunn og nye vulkanske fjell

7

Hva er platetetonikk?

Et annet ord for platedrift og kommer fra gresk; det å bygge

8

Hva er en jordskorpeplate?

Et stort stykke av jordoverflaten, havbunn og kontinenter, som kan bevege seg som en enhet, som et isflak flytende på vannet. 15 plater

9

Hva går teorien om platedrift ut på?

At jorden er delt opp i jordskorpeplater som flyter som isflak på vannet i ulike retninger

10

Hva består en plate av?

Av jordskorpe og de 100 øverste kilometerne av mantelen som er steinhard som jordskorpen

11

Hva er litosfæren?

Fra gresk Lithos; stein. Litosfæren er jordskorpen pluss 100 kilometer av mantelen som er like steinhard

12

Hva er Astenosfæren?

Fra gresk Asthenes; kraftløs. Laget under litosfæren som er på smeltepunktet og delvis flytende fra ca 100 km ned til 350 km

13

Hva går teorien om Konveksjonsstrømmer ut på?

At det er langsomme strømninger hvor varmt materiale stiger opp, og avkjølt materiale synker ned. Det gjør at platene blir skyvet bort fra midthavsryggene. En annen forklaring er at havbunnsplatene synker og trekker med seg resten av platene ned i mantelen.

14

Omtrent hvor fort beveger platene på seg?

Ca 2 til 6 cm i året ,som fingerneglene

15

Hva betyr dynamikk?

Læren om sammenhengen mellom bevegelse og kraft

16

Hvilken vulkan har vi i norsk territorium?

Beerenberg på Jan Mayen som sist hadde utbrudd i 1985

17

Hvor finner vi de høyeste høyder, og de dypeste dyp?

Ved plategrensene

18

Hva er havbunnsspredning?

Litosfæreplater som beveger seg fra hverandre ved midthavsryggene. Dette lager sprekker hvor det kommer magma opp og danner ny havbunn. Den vulkanske aktiviteten der kan bygge opp fjellkjeder

19

Hva er en dyphavsgrop?

Der en havbunnsplate går ned under en annen plate, og lager en langstrakt forsenkning eller grøft i havbunnen. Den dypeste er Marianegropen på 11 000 meter under havflaten

20

Hvordan dannes en dyphavsgrop?

Ved at en havbunnsplate blir presset ned i astenosfæren og smelter under den møtende platen, som også blir bøyd litt ned. Derfor blir det en dyp grøft

21

Hvilke 3 måter kan jordskorpeplatene bevege seg i forhold til hverandre?

De kan dra fra hverandre, de kan kollidere med hverandre, eller de kan gå langs hverandre sideveis

22

Hva skjer når to kontinentplater kræsjer mot hverandre?

Ingen av de synker i mantelen og det oppstår i stedet en kraftig sammenfolding av jordskorpen. Dette vil si høye fjell, for eksempel Mt Everest som på toppen består av kalkstein, noe som en gang ble dannet på grunt hav

23

Hva er en forkastning?

Der to plater glir inntil hverandre i motsatte retninger. Når spenning mellom platene utløses, kan det få landskapet på hver side til å bevege seg vannrett eller loddrett i forhold til hverandre

24

Hvordan ble Island dannet?

Ved at øyen ligger både på en midthavsrygg og over en søylestrøm/hot spot. Kombinasjonen har skapt den store øyen

25

Hva er en hot spot?

Der en søylestrøm med magma stiger opp fra mantelen opp i jordskorpen og danner vulkaner. En hot spot kommer alltid opp fra samme sted i mantelen, men når platen over beveger seg vil det også bli dannet nye vulkaner i en rekke, som på Hawaii

26

Hvordan virker en seismograf?

Den måler jordskjelvbølger, seismiske bølger, ved at et tungt lodd henger i ro under et jordskjelv, mens selve seismografen er festet til jorden og beveger seg i takt med bakken

27

Hva er et jordskjelv?

Vibrasjoner eller rystelser i jordoverflaten som er forårsaket av at energi plutselig frigjøres, og oppstår vanligvis der plater begveger seg i forhold til hverandre

28

Hvordan oppstår et jordskjelv?

Platebevegelsen mellom to plater bygger opp en spenning i plategrensene, og når spenningen øker vil til slutt den svakeste sonen ved grensene gi etter, slik at det skjer et brudd, og vi får et jorskjelv i bakken

29

Hva skjer ved forkastningen under et jorskjelv?

Energien som utløses ved bruddsonen, forplanter seg som bølger i jorden i alle retninger fra bruddsenteret. Dette er det vi registrerer som jordskjelv

30

Hva er fokus?

Bruddstedet ned i litosfæreplaten, der berggrunnen først brekker