Kolokwium 1 Flashcards Preview

Patomorfa > Kolokwium 1 > Flashcards

Flashcards in Kolokwium 1 Deck (49)
Loading flashcards...
31

6. Zachowanie podstawowego zarysu tkanki przez co najmniej kilka dni po śmierci komórek jest
charakterystyczne dla : 

martwicy skrzepowej

32

7. Makroskopowo nie rozpoznamy martwicy: 

włóknikowatej

33

8. Łagodne powiększenie gruczołu krokowego jest: 

rozrostem

34

9. Martwicy skrzepowej jako wykładnika niedokrwienia nie spotkamy w: 

9. Martwicy skrzepowej jako wykładnika niedokrwienia nie spotkamy w: mózgu

35

10. Do metaplazji płaskonabłonkowej w obrębie nabłonka gruczołowego dróg oddechowych może
prowadzić niedobór witaminy : 

witaminy A

36

Najczęstsza lokalizacja zakrzepicy żylnej to:

a. układ żylny miednicy mniejszej

b. żyły wieńcowe

c. żyły płucne

d. żyły kończyn dolnych

d. żyły kończyn dolnych

37

Zawał krwotoczny nie wystąpi w przypadku 

a. tkanki o luźnym utkaniu

b. tkanki o podwójnym krążeniu krwi

c. przywrócenia przepływu w obszarze uprzedniego zawału

d. zaburzenia dopływu krwi tętniczej

e. zaburzenia odpływu żylnego

d. zaburzenia dopływu krwi tętniczej

38

Co nie jest przyczyną obrzęku?

a. niedożywienie

b. zespół nerczycowy

c. niewydolność nerek

d. niewydolnośc układu RAA

e. zapalenie ostre

d. niewydolnośc układu RAA

39

Większość zatorów w krążeniu układowym pochodzi z

a. tętniaków aorty

b. żył powierzchownych kończyn dolnych

c. miażdżycy tętnicy podkolanowej

d. skrzeplin w lewej komorze serca

e. tętnic płucnych

d. skrzeplin w lewej komorze serca

 

 

40

Cechą charakterystyczną dla skrzeplin są wszystkie poza? :

a. obecność nitek włóknika i el. morfotycznych krwi

b. ścisłe przyleganie do ściany naczynia

c. budowa warstwowa

d. elastyczna i wiotka struktura

e. warstwowy przekrój?

d. elastyczna i wiotka struktura?

41

Fałsz o przekrwieniu:

a. jest to głównie proces fizjologiczny

b. występuje w przebiegu zapalenia

c. powoduje ocieplenie tkanki

d. powoduje zaczerwienienie tkanki

e. wywołany poszerzeniem tętniczek

a. jest to głównie proces fizjologiczny

42

Zakrzepy tętnicze:

a. procesy zachodzące u ich podstaw są głownie związne ze wzrostem aktywności czynników krzepnięcia

b. zazwyczaj się czerwone bo składają się głównie z erytrocytów

c. tworzą się w miejscach spowolnionego przepływu krwi

d. u ich podstaw leży zwykle uszkodzenie śródbłonka

e. mają błyszczącą i gładką konsystencję

d. u ich podstaw leży zwykle uszkodzenie śródbłonka

43

Do dalszych losów zakrzepu nie należy:

a. urwanie zakrzepu i przenoszenie go jako materiału zatorowego

b. dalsze narastanie zakrzepu

c. rekanalizacja zakrzepu

d. włączenie zwłókniałego zakrzepu w ścianę naczynia

e. wszystkie te procesy mogą wystąpić

e. wszystkie te procesy mogą wystąpić

44

Zakrzepica żylna, wybierz fałszywe:

a. może dotyczyć zarówno powierzchownych jak i głebokich żył kończyn dolnych

b. zakrzepica żył głebokich zwykle jest związana z licznymi objawami klinicznymi

c. zakrzepica żył powierzchownych wiąże się często z zakażeniami i trudnością w gojeniu ran

d. zakrzepica żył głęobokich najczęściej dotyczy żył powyżej kolana

e. zakrzepica żył głębokich może powodować zatorowość płucną

b. zakrzepica żył głebokich zwykle jest związana z licznymi objawami klinicznymi

(u 50% rozpoznaje sie dopiero po epizodzie zatorowosci płucnej, Robbins str127)

albo to

d. zakrzepica żył głęobokich najczęściej dotyczy żył powyżej kolana

(nie ma potwierdzenia w Robbinsie, jest że występuje powyżej lub poniżej kolana)

 

45

Do barwników egzogennych należy:

a. węgiel

b. lipofuscyna

c. melanina

d. hemosydełyna

a. węgiel

46

Zdanie "funkcja komórki może ustać przed jej śmiercią a zmiany morfologicznie mogą pojawić się poźniej niż jej śmierć" jest:

prawdą / fałszem

prawdą

47

Zmiany takie jak rozpad błony komórkowej, karioliza opisują:

a. martwicę

b. apoptozę

a. martwicę

 

48

połącz w pary:

A.przerost 

B.rozrost

C. zanik

D. metaplazja

a.zachodzi w komówkach o zdolności podziału

b.dochodzi do zmianu jednego typu komórek w inny

c. dochodzi do zmniejszenia syntezy (białek?)

d. zwiększenie wymiarów komórki

 

a.zachodzi w komówkach o zdolności podziału - rozrost

b.dochodzi do zmianu jednego typu komórek w inny - metaplazja

c. dochodzi do zmniejszenia syntezy (białek?) - zanik

d. zwiększenie wymiarów komórki - przerost

49