Konceptbeskyttelse Flashcards Preview

Entertainmentret > Konceptbeskyttelse > Flashcards

Flashcards in Konceptbeskyttelse Deck (10)
Loading flashcards...
1
Q

Hvad er koncepter?

A
  • Computerspil
  • Tv-programmer
  • Brætspil
  • Forretningskoncepter
  • Franchising
  • Mv.
2
Q

Er koncepter beskyttet efter OPHL § 1?

A
  • OPHL § 1 beskytter en bred vifte af litterære og kunstneriske værker. Omfatter dette også koncepter?
  • OPHL beskytter ikke ideer, principper eller andre rent abstrakte egenskaber. Dette fremgår af WCT traktaten.
3
Q

Hvad kan der ikke opnås ophavsretlig beskyttelse ved f.eks.?

A

Der kan ikke opnås ophavsretlig beskyttelse ved eneret til at skrive romaner i en bestemt stilart, teaterstykker om en særlig tidsperiode, artikler om et bestemt fagemne, til at lave tegninger af et specielt motiv, male billeder inden for en bestemt isme, fotografere en bestemt bygning, lave film om en bestemt begivenhed, tegne og opføre bygninger med bestemt materiale, udforme brugsgenstande med bestemte geometriske figurer eller andre stilelementer, til at fremstille smykker med en bestemt natursten eller farve.

4
Q

Hvad gik “Who wants to be a millionaire”-dommen ud på?

A
  • Who wants to be a millionaire-sag mellem et engelsk produktionsselskab og DR. Sagen drejede sig om, hvorvidt ”Hvem vil være millionær” var beskyttet efter OPHL eller MAR, og derefter om programmet ”Kvit eller dobbelt” var en krænkelse af den eventuelle ret. HVVM er baseret på først telefoncasting, så fastest-finger-first princippet og derefter multiple-choice svar med tre livlinjer, herunder ring til en ven og spørg publikum. Lyssætning og underlægningsmusik var essentielt for dramaturgien, og det samme var skærmene. Celador mente, at de mindede meget om hinanden, fordi begge telefoncastede, derefter FFF-princippet. Præsentation og opsætning af deltagere var også identisk. Derudover havde deltagerne også 3 livliner. Deltagerne kunne stoppe når som helst. Derudover mindede musik, lys og stemning lignende i programmerne. Derudover sluttede hvert afsnit med, at en deltager fortsatte. Fogedretten i Gladsaxe gav DR medhold i, at et TV-format (ideer, motiv mv.) ikke var beskyttet, men alene tv-programmet er beskyttet. Det er ikke et argument, at man kan købe tv-koncepter, da dette bare er et udtryk for at undgå udvikling af format. Derudover argumenterede DR også for, at quizprogrammer i høj grad bygger på fællestræk. De udtalte dog, at et konkret tv-program kan nyde ophavsretligbeskyttelse. Derfor skulle programmerne sammenlignes. Retten kom frem til, at der både i navn, musik og underholdningsmoment var forskelle. Hvorfor der ikke var tale om det samme værk. (snæver)
  • Man kom dog frem til en beskyttelse efter markedsføringsloven, da programmet havde et vis særpræg, og at DR må have prøvet at efterligne programmet. Dermed mente man, at DR bevidst havde efterlignet konceptet og udnyttet HVVM’s indsats og markedsposition.
5
Q

Hvad gik Netto-dommen ud på?

A

Netto dommen er relevant, hvor Netto havde fået produceret et stort antal reklamefilm af et reklamefirma. Samarbejdet blev afbrudt og et nyt reklamefirma begyndte at producere reklamefilm, der havde ligheder. Formatet anvendte sort/hvid dokumentarisk fremstilling, hvor ukendte personer optrådte i hverdagssituationer og anvendte replikker herfra. ”det er en god idé at handle i Netto” med sloganet ”derfor”  lyd i slutning af kasseapparat. Netto-farver (gul/sort). Den nye reklame med nyt reklamebureau, brugte sort/hvide billeder, realistisk lyd, tekst i gul ”Det er hårdt at tjene penge”, blev klippet til sort baggrund med gul tekst. ”Få mest muligt ud af dem”.  Nettohunden med ”Derfor” og kasseapparatslyden. S&HR mente, at de fleste af tingene byggede på en række ideer, der var kendte i forvejen. Den gule farve var Nettos og det samme var sloganet. Dermed kunne ingen af elementerne nyde ophavsretlig beskyttelse, og heller ikke markedsføringsretlig.
• Højesteret kom frem til, at de originale Nettoreklame spots nyd beskyttelse. De fremlagde, at der blev brugt samme argumentationsstruktur, filmiske, visuelle og lysmæssige virkemidler hvorfor de krænkede de originale reklamefilm. Dog udtalte Højesteret, at der ikke var taget stilling til, hvorvidt formatet eller konceptet i sig selv nød ophavsretlig beskyttelse. Denne dom indebærer derfor reelt en etablering af konceptbeskyttelse for ophavsretlige værker,

6
Q

Kan ideer beskyttes efter OPHL?

A

Nej

7
Q

Skal der foreligge subjektivt kendskab til det oprindelige værk før der kan statueres en krænkelse?

A

• Der skal foreligge subjektivt kendskab, hvilket betyder, at skaberen af et værk, der beskyldes for plagiat, skal have haft kendskab til det oprindelige værk og benyttet dette kendskab, før der kan statueres krænkelse. Man skal sidde med følelse af lighed eller identitet.

8
Q

Hvad gik Minute-Winner-sagen ud på?

A

Minute-Winner sagen -> almindelige borgere får et minut til at vinde en præmie. Det kan finde sted på gaden, tøjbutik mv. Værten stopper og spørger en tilfældig person. Den danske udsendelse blev aldrig producerret, men der blev lavet en drejebog. Nogle år efter får ”Minute to win it” premiere. Dommeren i Storbritannien kom frem til, at formatet ikke nyder ophavsretlig beskyttelse. Dermed udelukker det ikke ophavsretlig beskyttelse, men stiller umiddelbart store krav til beskrivelsen af formatet.

9
Q

Hvad gik RTI-sagen ud på?

A

Den italienske højesteret har for nyligt anerkendt, at formater kan nyde ophavsretlig beskyttelse. I RTI-sagen, hvor der bliver opsat nogle betingelser for, at der i nogle tilfælde kan nydes ophavsretlig beskyttelse, bl.a. formatet skal have struktur, der kan gentages, visse faste elementer og et minimum af originalitet. I Israel, Holland, Belgien og Tyskland er tv-formater og anerkendt som ophavsretligt beskyttet.

10
Q

Hvad gik Levola-sagen ud på?

A

Levola-sagen for EUD vedrørende smagen af en ost kunne have ophavsretlig konceptbeskyttelse. Det kunne osten ikke, men præmisserne udtaler, at EUD ikke udelukker ophavsretlig beskyttelse som ikke nødvendigvis foreligger i permanent form. Dog kræver det som minimum, at værket kan identificeres med tilstrækkelig præcision og objektivitet. Dog handlede dommen ikke om konceptbeskyttelse, hvorfor det er uvist om det holder stik.