Konjunktioner Flashcards Preview

Spansk Grammatik > Konjunktioner > Flashcards

Flashcards in Konjunktioner Deck (50):
1

Det är inte första gången och det kommer inte heller att bli den sista.

No es la primera vez, ni será la última.

2

Han har inte skägg eller mustasch.

No tiene barba ni bigote.

3

Han var varken lång eller kort.

No era ni alto ni bajo.

4

Varken Echeverría eller hans far stod på listan.

Ni Echeverría ni su padre estaban en la lista.

5

För eller senare skulle det där få ett slut.

Tarde o temprano aquello iba a tener un final.

6

Skriver jag dessa rader för mig eller för att någon ska läsa dem?

Escribo estas líneas para mí o para que las lea alguien?

7

Jag frågade henne om hon hade sett eller hört något.

Le pregunté si había visto u oído algo.

8

Bilen har belgisk eller holländsk registreringsskylt.

El coche tiene matrícula belga u holandesa.

9

På söndagarna gick de på bio eller till Retiroparken.

Los domingos se iban al cine o bien al Retiro.

10

Upp med händerna, annars skjuter jag!

Manos arriba o disparo!

11

Vi var alla jämlika, det trodde jag åtminstone då.

Todos éramos iguales, o eso me parecía entonces.

12

Antingen gör vi det båda två eller också gör jag det ensam.

O lo hacemos los dos o lo hago yo solo.

13

Antingen var han berusad eller också var han sjuk.

O estaba borracho o estaba enfermo.

14

Runt om Travnik finns det ett stort antal byar som är omringade än av serberna än av kroaterna.

Alrededor de Travnik hay una infinidad de aldeas cercadas bien por los serbios, bien por los croatas.

15

Han kunde hjälpa mig, antingen hemma hos sig eller hemma hos mig.

Él podía ayudarme, bien en su casa o bien en la mía.

16

Antingen rör det sig om en ny grupp eller också om ett bihang till någon av de reda kända.

O bien se trata de un grupo nuevo, o bien de un apéndice de alguno de los ya conocidos.

17

Det var telefonsamtal stup i ett, än från en moster, än från en kusin.

Había llamadas de teléfono cada dos por tres, ya de una tía, ya de un primo.

18

Hungern hindrade mig från att sova, men det gjorde ingenting.

El hambre me impedía dormir, mas no me importaba.

19

Det är inte fråga om att vilja, utan om att kunna.

No es cuestión de querer, sino de poder.

20

Han är inte irriterad utan arg, men arg på sig själv.

No está molesto sino enfadado, pero enfadado consigo mismo.

21

Försäljaren gick inte in i huset utan ringde från porttelefonen.

El vendedor no entró en la casa, sino que llamó desde el portero automático.

22

Hon behövde inte gifta om sig, ty arvet tillförsäkrade henne en ljus framtid.

No necesitaba volver a casarse, pues la herencia le garantizaba un buen porvenir.

23

Det måste släppa honom utan åtal, för anklagelserna höll inte.

Tuvieron que dejarle en libertad sin cargos, pues las acusaciones no se sostenían.

24

Om hon måste vaktas, då ska vi vakta henne.

Si es necesario vigilarla, pues la vigilaremos.

25

Men om det inte är rätta ögonblicket, ja då är det inte det.

Pero si no es el momento, pues no lo es.

26

Jag vill inte att du gör det.

No quiero que lo hagas.

27

- Vet ni när ni kommer?
- Klockan fem, tror jag.

- Sabe usted a qué hora llega?
- Creo que a las cinco.

28

Det är klart jag minns.

Naturalmente que me acuerdo.

29

Visst kommer de!

Sí que vendrán!

30

Kom hit, så att jag ser dig ordentligt.

Acércate, que te vea bien.

31

Kom hit, för jag ser dig inte ordentligt.

Acércate, que no te veo bien.

32

Jag vet inte om det är möjligt.

No sé si es posible.

33

Han öppnade fönstret lite grann för att rummet skulle vädras ut.

Abrió un poco la ventana para que se ventilara la habitación.

34

Vänd dig om så jag kan se dig.

Date la vuelta, que te vea.

35

Andrea har gått till tandläkaren för att få en tand utdragen.

Andrea ha ido al dentista a que le saque una muela.

36

De är så kära att de inte märker någonting.

Están tan enamorados que no se enteran de nada.

37

Jag fryser så mycket att jag inte kan röra mig.

Tengo tanto frío que no me puedo mover.

38

Jag är här därför att jag vill.

Estoy aquí porque quiero.

39

Varela var mycket nervös, eftersom det var första gången han var inne i katedralen.

Varela estaba muy nervioso, ya que era la primera vez que entraba en la catedral.

40

Nu när du är här, kan du väl hjälpa mig att vika lakanen.

Ya que estás aquí, ayúdame a doblar las sábanas.

41

Jag ringde igen, eftersom ingen öppnade.

Como no abría nadie, llamé de nuevo.

42

Även om du inte vill erkänna det, har du blivit ett monster.

Aunque no quieras reconocerlo, te has convertido en un monstruo.

43

Pedro kom till festen, trots att ingen hade bjudit honom.

Pedro se presentó a la fiesta, a pesar de que no lo había invitado nadie.

44

Den där får du aldrig tag i hur mycket du än springer.

A ése no le agarras tú por mucho que corras.

45

Man får aldrig ge upp. Även om det verkar omöjligt måste man alltid ta ett steg till.

No hay que rendirse nunca. Aun cuando parezca imposible, siempre hay que dar un paso más.

46

Festen fortsatte, även om en del började försvinna.

La fiesta continuaba, si bien algunos ya iban desertando.

47

Om du behöver något, vet du var jag finns.

Si necesitas algo ya sabes dónde estoy.

48

Jag är beredd att förlora alla pengar i världen, bara det inte är mina.

Estoy dispuesto a perder todo el dinero del mundo, con tal de que no sea mío.

49

Förutsatt att ni två är överens, skriver jag på var ni vill. (Vosotros)

Siempre que estéis los dos de acuerdo yo firmo donde me digáis.

50

En vacker dag tar du livet av dig om du inte är försiktig.

Un día de éstos vas a matarte, como no tengas cuidado.