kuma no paddington Flashcards Preview

Japanese > kuma no paddington > Flashcards

Flashcards in kuma no paddington Deck (5)
Loading flashcards...
1

us

tachi

2

in our

tachi de

3

people

hito tachi

4

whistle

kiteki

5

horn

keiteki