Sachi 01 Flashcards Preview

Japanese > Sachi 01 > Flashcards

Flashcards in Sachi 01 Deck (8)
Loading flashcards...
1

for example

tatoeba

2

never

ichido mo nai

3

I need to practice more

motto renshou suru hitsuyou ga arimasu

4

last month

sengatsu

5

room

heya

6

back/return

modoru

7

so...

dakedo

8

please tell me...

oshiette kudasai