Review Flashcards Preview

Japanese > Review > Flashcards

Flashcards in Review Deck (104):
1

Nothing/Nothing at all

zenzen

2

no one

dare mo

3

why

doushite

4

which way

dochi

5

somebody

dare ka

6

something

nani ka

7

somewhere

doko ka

8

somehow

dou ka

9

for some reason

doushite ka

10

black

kuro

11

brown

chairo

12

grey

haiiro

13

green

midori

14

purple

murasaki

15

yellow

kiiro

16

cool (temp)

suzushii

17

busy

isogashii

18

bright

akarui

19

I think

omoi

20

light (weight)

karui

21

west

nishi

22

shoe

kutsu

23

pants

zubon

24

sock

kutsushita

25

hat

boush

26

arm

ude

27

belly button

heso

28

knee

hiza

29

I dont want to go

Iki taku nai

30

music

onaku

31

short

mijikaii

32

I have a book

hono motte imasu

33

better

mashi

34

Better than before

yoku narimashita

35

not genki

genki janai

36

not delicious

oishi kunai

37

this one

kore

38

that one

sore

39

that one over there

are

40

this...

kono

41

that...

sono

42

that over there...

ano

43

which one?

dono

44

get up

okimasu

45

again

mata

46

still

mada

47

until

made

48

bad

mazui

49

sea/ocean

umi

50

bath

furo

51

guy

yatsu

52

happy

ureshii

53

business card

meishi

54

princess

hime

55

if

moshi

56

day after tomorrow

asatte

57

last month

sen getsu

58

month before last

sen sen getsu

59

month after next

sarai getsu

60

week after next

sarai shou

61

next year

rai nen

62

every week

maishou

63

every month

raitsuki

64

every year

mai toshi

65

every evening

mai ban

66

every morning

mai asa

67

fruit

kudamono

68

black tea

koocha

69

listen

kikimasu

70

to make

tsukurimasu

71

to wait

machimasu

72

to sit

suwarimasu

73

to stop

tomemasu

74

convenient

benri

75

or

matawa

76

finger

yube

77

rise

agari

78

fall

sagari

79

weak

yowai

80

dame

no good

81

foreign country

gaikoku

82

is there a toilet?

tore GA arimasu ka?

83

voice

koe

84

to work

hataraku

85

to finish

oeru

86

what time did you meet? (Formal/informal)

Nan ji ni aitta (Desu ka)?

87

What time did you return to your home? (formal)

Nan ji ni uchi ni kaeritai desu ka?

88

I need to study Japanese, clean, and meet my friend.

Nihongo o benkyouu shita RI soji shita RI tomodachi NI ata RI shimasu hitsuyo GA arimas (arimasen)

89

weekend

shou/matsu

90

change

kawaru

91

when the job is finished you say?

otsukaresama

92

Where do you come from?

Doko kara kimashita ka?

93

4 weeks

yon shou kan

94

I came 4 weeks ago

yon shou kan mae ni kimashita

95

this week

kongetsu

96

this year

kotoshi

97

one time

ichido

98

eight times

hachido

99

3 times

sando

100

where are you living?

doko ni sundemasu ka?

101

4 years

yon nen kan

102

1 hour

ichi ji kan

103

something

nanika

104

I want to do something

nanika shita