Lekce 1 Flashcards Preview

Russian > Lekce 1 > Flashcards

Flashcards in Lekce 1 Deck (26):
0

tato

э́та

1

a, ale

а

2

pokladna

кáсса

3

kdo

кто

3

známka

мáрка

4

někdo

ктó-то

6

mapa

кáрта

7

brzy

скóро

8

starosta

мзр

9

dovolená

óтпуск

10

maminka

мáма

11

jak

как

12

osobní průkaz, pas

пáспорт

13

ústa

рот

14

čtyřicet

cóрок

15

ráno (příslovce)

ýтром

16

toto

э´то

17

tatínek

пáпа

17

lhůta

срок

18

tamten, onen

тот

20

tento

э́тот

21

protože

тáк как

22

tady, zde, tu

тут, вот, здесь

23

polévka

суп

24

ráno (podst. jm.)

ýтро

25

desky (papirove)

пáпка