Lekce 11 Flashcards Preview

Russian > Lekce 11 > Flashcards

Flashcards in Lekce 11 Deck (36):
1

letiště

аэропо́рт

2

bazén

бассе́йн

3

budoucí

бу́дущий

4

Maďar

венгр

5

Maďarka

венге́рка

6

setkání

встре́ча

7

úterý

вто́рник

8

domluvit se

договориться, -рюсь, -ришься

9

dosud, dodneška

до сих пор

10

zapisovat

запи́сывать, -ваю, -ваешь

11

je nutno, musí, je třeba

на́до, ну́жно

12

nelze, není možné, nedá se

нельзя́

13

holič, kadeřník

парикма́хер

14

obchodní partner

... партнёр

15

navrhnout

предложи́ть, -жу, -жишь

16

přijet

прие́хать

17

minulý

про́шлый

18

rozvrh, program

расписа́ние

19

volný

свобо́дный

20

středa

среда́

21

sobota

суббо́та

22

večeře

у́жин

23

stihnout, zvládnout, stačit, dosáhnout úspěchu

успе́ть, -ею, -еешь

24

hodina

час

25

čtvrtek

четве́рг

26

druhý

второ́й

27

Německo

Герма́ния

28

snídat

за́втракать, -аю, -аешь

29

zahraniční, cizí

заграни́чный, иностра́нный

30

Ital

италья́нец

31

napsat

написа́ть

32

v noci

но́чью

33

taška, aktovka

портфе́ль, сýмка

34

výsledek

результа́т

35

román

рома́н

36

večeřet

у́жинать, -аю, -аешь