Lekce 4 USR Flashcards Preview

Russian > Lekce 4 USR > Flashcards

Flashcards in Lekce 4 USR Deck (68):
1

autor

а́втор

2

anglický

англи́йский

3

podnikatel, businessman

предпринима́тель, бизнесме́н

4

jídlo, pokrm, mísa

блю́до, едá

5

kantýna, bistro, bufet

буфе́т

6

Vídeň

Ве́на

7

víno

вино́

8

pivo

пи́во

9

voda

вода́

10

otázka

вопро́с

11

neděle

воскресе́нье

12

gymnázium

гимна́зия

13

kytara

гита́ра

14

hrát na kytaru

игра́ть на гита́рe

15

dělat

де́лать

16

děti

дéти

17

úkol, úloha

зада́ча

18

vědět, znát

знать

19

zajímavé, že...

интере́сно, что...

20

který, jaký

како́й, -áя, -óе, и´е

21

byt

кварти́ра

22

třída

класс

23

klíč

ключ

24

počítač

компью́тер

25

pracovat na počítači

работать на компью́тере

26

tým, družstvo, mužstvo, oddíl

кома́нда

27

který

кото́рый

28

jíst

есть, ку́шать

29

přednáška

ле́кция

30

manažer

ме́неджер

31

místo

ме́сто

32

moskevský

моско́вский

33

začátek

нача́ло

34

týden

неде́ля

35

německý

неме́цкий

36

zkušenost

о́пыт

37

odpovědět

отве́тить

38

odpočívat

отдыха́ть

39

odložit

отложи́ть

40

kancelář

о́фис

41

v kanceláři

в о́фисе

42

zatím, tak zatím, ahoj

пока́

43

správně

пра́вильно

44

pomáhat

помога́ть

45

po kom/čem

по́сле кого/чего

46

po obědě

по́сле обе́дa

47

program

програ́мма

48

přečíst

прочита́ть

49

pátek

пя́тница

50

práce, fyzická činnost

рабо́та

51

v práci

на рабо́тe

52

řešit

реша́ть

53

sekretářka

секретаря´

54

pohádka

ска́зка

55

složitý, náročný, složený, kombinovaný

сло́жный

56

těžký, náročný

тру́дный

57

úsměv

улы́бка

58

vyučovací hodina, úkol, lekce (v učebnici)

уро́к

59

učebnice

уче́бник

60

žák, školák

учени́к

61

žákyně, školačka

учени́ца

62

učit, učit se

учи́ть, учý, ýчишь, ýчат

63

učím se ruský jazyk

я учу русский язык

64

kufr

чемодан

65

elektronický

электро́нный

66

úterý

втóрник

67

středa

средá

68

čtvrtek

четвéрг