LEKI - AUTAKOIDY Flashcards Preview

FARMAKOLOGIA - LEKI > LEKI - AUTAKOIDY > Flashcards

Flashcards in LEKI - AUTAKOIDY Deck (33):
1

HISTAMINA:

- AUTAKOID AMINOWY,
- rozkurcza naczynia,
- zwiększa ich przepuszczalność,
- skurcz mięśni gładkich oskrzeli,
- pobudzanie wydzielania żołądkowego,
- oddziałuje na receptory bólowe,

2

BETAHISTAMINA:

- AUTAKOID AMINOWY,
- pobudza uwalnianie HISTAMINY (blok. rec. H3),
- działa agonistycznie na receptory postsynaptyczne,
- łagodzi objawy choroby Nenier'u,

3

KETOTYFEN,
AZELASTYNA:

- stabilizacja błony komórkowej mastocytów,
- blokery receptora histaminowego,
- wykorzystywane w zapobieganiu napadom astmy,
- w profilaktyce i leczeniu alergicznego nieżytu nosa i spojówek,

4

KROMOGLIKAN SODU,
NEDOKROMIL:

stabilizatory błony komórkowej mastocytów,

5

BUSPIRON,
FLIBANSERYNA:

Agoniści podtypu 5-HT1A receptora serotoninowego,

6

TRYPTANY:

- Agoniści 5-HT1B/D,
- hamują proces zapalenia neurogennego,
- zwężają naczynia krwionośne,
np. SUMATRYPTAN, ELETRYPTAN, RYZATRYPTAN,

7

PIZOTYFEN,
CYPROHEPTADYNA.
METYSEGRID:

- Antagoniści receptora serotoninowego 5-HT2,
- wykorzystywani w leczeniu migreny,

8

SETRONY:

- Antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3,
- wykorzystywani w wymiotach onkologicznych,

9

CYZAPRID:

- Agonista receptora serotoninowego 5-HT4,
- wykorzystywany przy wzmaganiu motoryki (podobnie motorykę wzmaga METOKLOPRAMID, czyli antagonista 5-HT3),

10

Leki stosowane w migrenie:

- tryptany,
- alkaloidy sporyszu (np. ERGOTAMINA),
- NLPZ,
- przeciwwymiotne (np. METOKLOPRAMID),
- uspakajające (np. HYDROKSYZYNA),

11

Profilaktyka migreny:

- antagoniści 5-HT2 (np. PROTYFEN),
- blokery kanałów Ca2+,
- Beta - blokery (ale bez ISA, czyli np. PROPRANOLOL),
- leki przeciwpadaczkowe (np. kwas WALPROINOWY),
- leki przeciwdepresyjne,

12

EKALANTYD:

- INHIBIOTOR KALIKREINY,
- hamuje powstawanie BRADYKININY,
- wykorzystywany w leczeniu ostrych napadów obrzęku Quinckego,

13

INHIBITORY ACE:

Dzielimy na:
- bezpośrednio działające np. KAPTOPRYL,
- prekursory leków np. ENELAPRYL, który przechodzi w ENAPARYLAT,
- osoczowe np. KAPTOPRYL,
- tkankowe np. CHINAPRYL,

14

SARTANY:

- BLOKERY RECEPTORA AT1,
- zmniejszają insulinoporność,
- nefroprotekcyjne działanie,
- efektywne w prewencji udaru,

15

Antagoniści receptorów endotelinowych:

- BOZENTAN,
- SYTAKSENTAN,
- AMBRYZENTAN,

16

INHIBITORY ACE; działanie:

- spadek afterload,
- hamowanie naturalnej osi RAA i katecholaminemi,
- wykazują działanie antyarytmiczne,
- hamuje remodeling serca,
- stabilizują blaszkę miażdżycową,

17

ADENOZYNA:

- AUTAKOID PURYNOWY,
- lek antyarytmiczny,
- rec. A1 wywołują spadek cAMP,
- rec. A2 wywołują wzrost cAMP,

18

DIPYRYDAMOL:

- INHIBITOR FOSFODIESTRAZY,
- blokuje transporter adenozyny,
- zwiększa jej stężenie,
- jako inhibitor fosfodiestrazy powoduje wzrost cAMP w płytkach krwi,
- stosowany w chorobach krążenia mózgowego,

19

PRASUGREL:

- TIENOPIRYDNA, czyli lek blokujący rec. P2Y12,
- tienopirydna trzeciej generacji,
- lepsza farmakokinetyka niż KLEPIDOGREL,

20

ELINOGREL:

- TIENOPIRYDNA, czyli lek blokujący rec, P2Y12,
- podobny do KLEPIDOGRELU,
- podawany w postaci dożylnej i doustnej,
- stosowany w pracowniach hemodynamicznych,

21

KANGRELOL:

- analog ATP,
- odwracalny,
- podawany dożylnie,

22

TYKAGRELOL:

- najnowszy lek z grupy NIE TIENOPIRYDYNOWYCH,
- działa bezpośrednio na rec. P2Y12, bez metabolicznej aktywności w wątrobie,
- odwracalny antagonista P2Y12,

23

Niedobór NO:

- nadciśnienie tętnicze,
- rzucawka okołoporodowa,
- nadciśnienie płucne,
- miażdżyca,
- zaburzenia erekcji,

24

Nadmiar NO:

- wstrząs endotoksyczny (LPS),
- padaczka,
- pourazowe uszkodzenie OUN,
- degeneracja siatkówki,
- reumatoidalne zapalenie stawów,

25

MOLSYDOMINA:

- dawca NO,
- KARDIOLOGICZNY,
- zapobiega bólom wieńcowym,
- prolek, przekształcany nieenzymatycznie w celu odszczepienia NO,
- nie wymaga reduktaz,
- nie wymaga kofaktorów,

26

NITROPRUSYDEK SODU:

- dawca NO,
- szybki spadek CTK,
- używany w przełomie nadciśnieniowym,
- rozkłada się w świetle,
- UWAGA na zatrucia cyjankami i rodankami (wymioty i nudności),

27

NO + ARGININA jako dawca NO:

NO: wziewnie w terapii serca płucnego lub ARDS,
ARG: w leczeniu chromania przestankowego lub objawów rzucawki okołoporodowej,

28

SELEKTYWNE INHIBITORY FOSFODIETRAZY TYPU 5:

- fosofodiestraza rozkłada cGMP,
- więc jej inhibicja potęguje działanie NO,
- działanie to wykorzystywane w leczeniu zaburzeń EREKCJI --> SYLDENAFIL (VIAGRA), TADALAFIL, WARDENAFIL, AWANAFIL,
- przypomina strukturą cGMP,

29

Leki blokujące aktywność PAF:

- GKS - blokują PLA2,

- APAFANT, BEPAFANT, LEKSYPAFANT - inhibitory rec. dla PAF,

- RUPATYDYNA - blokuje receptor H1 i PAF, czyli lek antyalergiczny,

- DARAPLABID, MONOALID - blokują PLA2,

30

ALPROSTADYL:

- PROSTAGLANYDNA PGE1,
- w neonatologii dla utrzymania drożności przewodu Botalla,
- w przypadku dysfunkcji erekcji może być wstrzykiwany do ciał jamistych,

ANALOG:
- MIZOPROSTOL - by zapobiegać owrzodzeniom przy terapii NLPZ i w przypadku indukcji aborcji,
- GEMEPROST, LIMAPROST, ORNOPROSTYL,

31

DINOPROSTON:

- PROSTAGLANDYNA PGE2,
- w położnictwie,
- lek kurczący macice,
- jednorazowo w formie żelu,
- w celu indukcji porodu oraz w przypadku opróżnienia jamy macicy,

ANALOGI:
- ARBAROSTYL, ENPROSTYL, TRYMPROSTYL,

32

DINOPROST:

- PROSTAGLANDYNA PGF2alfa,
- doowodniowo,
- w przypadku obumarcia płodu,
- w konieczności zakończenia ciąży (2 trymestr),

ANALOGI:
- KARBOPROST - w indukcji aborcji do 20 tygodnia, podawany domięśniowo,
- LATANOPROST, BIMATOPROST, TRAWOPROST, UNOPROSTON - w miejscowym leczeniu jaskry,

33

EPOPROSTENOL:

- PROSTACYKLINA (PGI2),
- w kardiologii,
- w celu rozszerzenia łożyska płucnego,
- dawniej przy terapii miażdżycy we wlewie do kończyn dolnych,
- podobnie SYNTETYCZNY SELEKSIPAG, który jest agonistą receptora dla PGI2,

ANALOGI:
- TREPROSTYNIL, BERAPROST - rozszerzają łożysko płucne,
- ILOPROST, CYPROSTEN - do ograniczenia hemolizy czy agregacji plytek,