LEKI REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW Flashcards Preview

FARMAKOLOGIA - LEKI > LEKI REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW > Flashcards

Flashcards in LEKI REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW Deck (12):
1

METOTREKSAT:

LEK KLASYCZNY, MODULUJĄCY RZS:
- wysokie dawki są używane przeciwnowotworowo - hamuje głownie limfocyty i monocyty,
- niższe dawki wykorzystywane w schorzeniach zapalnych - upośledza chemotaksje neutrofili,
- poliaglutaminacja leku, która wiąże go w cytoplazmie,
- lek pierwszego rzutu, doustnie i do mięśniowo,

- lek silnie teratogenny,
- rośnie podatność na zakażenia,
- nudności,
- uszkodzenie śluzówki górnego przewodu pokarmowego,

2

LUFLONOMID:

LEK KLASYCZNY, MODULUJĄCY RZS:
- aktywny metabolit to TERIFLUNOMID,
- hamuje dehydrogenazę kwasu dihydroorotowego, enzymu krytycznego w syntezie pirymidyn,
- hamuje proliferacje limfocytów T i B,
- blokuje TNF - alfa a nasila syntezę IL - 10,
- używany jeżeli nie działa METOTREKSAT,

- może wywołać biegunkę czy łysienie,
- również lek silnie teratogenny,

3

AZATIOPRYNA:

LEK KLASYCZNY, MODYFIKUJĄCY RZS:
- hamuje syntezę puryn. jako ich antymetabolit,
- jest lekiem rezerwowym w RZS,
- jej stosowanie umożliwia zmniejszenie dawki GKS,
- częściej używany przy łuszczycy stawowej, toczniu czy zapaleniu wielomięśniowym,
- jest metabolizowany przez oksydazę ksantynową więc należy uważać na interakcje z ALLOPURYNOLEM,

- może wywołać mielosupresje i wysypki,

4

MYKLOFENOLAN MOFETYLU:

LEK KLASYCZNY, MODYFIKUJĄCY RZS:
- hamuje syntezę puryn,
- hamuje proliferacje limfocytów B i T,
- wykazuje działanie przeciwzapalne,
- wykorzystywany głownie w zapobieganiu odrzucania przeszczepów,

- może wywołać uszkodzenie wątroby i zaburzenia żołądkowo - jelitowe,

5

CYKLOFOSFAMID:

LEK KLASYCZNY, MODYFIKUJĄCY RZS:
- alkilujący DNA,
- hamuje proliferacje limfocytów T i B,
- głownie jako lek przeciwnowotworowy,
- mniejsze dawki mogą być IMMUNOSTYMULUJĄCE poprzez inaktywowanie głownie limfocytów T regulatorowych,
- stosowany przy kolagenozach i dopiero ostatecznie przy RZS - ie,

- może wywoływać mielosupresje, wyłysienie a nawet raka pęcherza moczowego,

6

Leki wiążące IMMUNOFILINĘ oraz przeciwciała przeciwko IL - 2:

- głownie jest to CYKLOSPORYNA,
- lek wysoko nefrotoksyczny używany w ostateczności,

dodatkowo:
- takrolimus,
- syrolimus,
- enerolimus,
- deklizumab,
- bazyliksymab,

7

SOLE ZŁOTA:

LEKI KLASYCZNE, MODYFIKUJĄCE RZS:
- przedstawiciel to np. AUROTIOJABŁCZAN SODU,
- gromadzą się w monocytach i makrofagach,
- hamują wytwarzanie cytokin i chemokin --> głownie zmniejszenie chemotaksji neutrofilii!

- kumulują się np. w błonie maziowej,
- musimy koniecznie wykonywać okresowe morfologie bo prowadzą nawet do pancytopenii,
- może wystąpić zespół nerczycowy,

8

SULFASALAZYNA:

LEK KLASYCZNY, MODYFIKUJĄCY RZS:
- lek z połączenia z 5 - ASA,
- hamuje funkcje limfocytów T i B,
- hamuje prozapalne eikozanoidy,
- działa antyoksydacyjnie,

- częste zaburzenia żołądkowo - jelitowe,
- występuje alergiczne reakcje na skórze,
- również (rzadko) niedokrwistość hemolityczny lub aplastyczna,

9

CHLOROCHINA,
HYDROKSYCHLOROCHINA:

LEKI KLASYCZNE, MODYFIKUJĄCE RZS:
- wykorzystywane głownie przy malarii!
- działają poprzez stabilizowanie błon lizosomalnych w leukocytach,
- hamują funkcje limfocytów T oraz prezentacje antygenów przez monocyty,
- częściej stosowane jako leki zapobiegające nawrotom,
- leki fototoksyczne,
- bezpieczne w ciąży,

10

Leki hamujące TNF - alfa:

LEK BIOLOGICZNY:
- mogą hamować samą cytokinę lub blokować receptor dla niej,
- używają gdy nie działają klasyczne ($$$),
- INFLIKSYMAB (mysio - ludzki),
- ETANERCEPT (ludzki),
- GOLIMUMAB (monoklonalny),
- CENTROLIZUMAB PEGOL (humanizowany fragment Fab),

- uwaga na wzrost podatności na zakażenia,
- częste reakcje alergiczne,
- NIE stosujemy w gruźlicy, SM, ospie itp.

11

Inne leki biologiczne przy RZS:

HAMUJĄCE DZIAŁANIE IL - 1beta:
- ANAKINRA jako antagonista receptora,
- RYLONACEPT jako białko fuzyjne,

PRZECIWKO REC. DLA IL - 6:
- TOCYLIZUMAB,

INHIBITOR KINAZY TYROZYNOWEJ:
- TOFACYTYNIB,

INHIBITOR KOSTYMULACJI LIMF. T:
- ABATACEPT,

12

RYTUKSYMAB:

LEK BIOLOGICZNY, w formie IgG1,
- mysio - ludzkie przeciwciało przeciw CD20,
- aktywuje dopełniacz, który niszczy limfocyty B,
- wykorzystywany głownie w chłoniakach,
- w RZS jak coś to z METOTREKSATEM,

- UWAGA NA ZESPÓŁ UWOLNIENIA CYTOKIN!
- rutynowo z antyhistaminikami i paracetamolem,