LEKI UKLADU WSPÓŁCZULNEGO Flashcards Preview

FARMAKOLOGIA - LEKI > LEKI UKLADU WSPÓŁCZULNEGO > Flashcards

Flashcards in LEKI UKLADU WSPÓŁCZULNEGO Deck (35):
1

ADRENALINA:

- AMINA KATECHOLOWA,
- działa w równym stopniu na receptory alfa i beta,
- używana w akcji reanimacyjnej,
- wykorzystywana we wstrząsie anafilaktycznym,
- często jako dodatek do znieczulenia miejscowego (bo skurcz naczyń),

2

NORADRENALINA:

- AMINA KATECHOLOWA,
- działa głownie na receptor alfa,
- używana w niewydolności serca z hipotonią,
- wykorzystywana we wstrząsie septycznym,
- wykazuje silne działanie naczynioskurczowe, (co może wywołać gwałtowny skok CTK i zwolnienie akcji serca NIE przeszczepionego),

3

DOPAMINA

- AMINA KATECHOLOWA,
- działanie zależy od dawki:
--> do 5 ug/kgmc/min - wzrost diurezy,
--> więcej niż 5 ug/kgmc/min - działa na receptory beta1 serca (przy niewydolności lub wstrząsie septycznym),
- więcej niż 10 ug/kgmc/min - działa na receptor alfa1 (uogólniony skurcz naczyń),

4

FENYLEFRYNA:

- AGONISTA rec. alfa,
- selektywny dla alfa1,
- o działaniu naczynioskurczowym,
- ułatwia utrzymanie CTK podczas znieczulenia,
- podawany przy wstrząsie lub w niedociśnieniu (pozajelitowo),
- podawany jako składnik mieszaniny np. z lekiem przeciwbólowym (doustnie),

5

NAFAZOLINA,
KSYLOMETAZOLINA:

- AGONISTA rec. alfa,
- działanie miejscowe,
- głownie w nieżycie nosa,
- wykorzystywany też w ostrym zapaleniu spojówek,

6

TETRAZOLINA:

- AGONISTA rec. alfa,
- w leczeniu objawowym prostego, nieinfekcyjnego zapalenia spojówek,
- wykorzystywany w nieżycie nosa czy zapaleniu zatok,

7

MIDODRYNA:

- AGONISTA rec. alfa,
- używany w leczeniu samoistnej hipotonii ortostatycznej,

8

DROKSYDOPA:

AGONISTA rec. alfa,
- najnowszy lek,
- używany do leczenia hipotonii ortostatycznej,
- dzięki dekarboksylazie DOPA jest zmieniany do NORADRENALINY,

9

IZPORENALINA:

- AGONISTA rec. beta,
- dawniej wykorzystywana do zwalczania bloków sercowych,

10

ORCYPRENALINA:

- AGONISTA rec. beta,
- wykorzystywany w przejściowych zaburzeniach przewodnictwa serca,
- nie wymaga ani elektroterapii ani wszczepienia rozrusznika,

11

DOBUTAMINA:

- AGONISTA rec. beta,
- wykorzystywana we wstrząsie kardiogennym,
- używana w ciężkiej, przewlekłej niewydolności serca z małym CO,
- dodatkowo stosowana w diagnostyce,

12

SALBUTAMOL,
FENOTEROL,
TERBUTALINA:

- SELEKTYWNI AGONIŚCI rec. beta2,
- krótko działający,
- dodatkowo SALBUTAMOL I FENOTEROL wykorzystywani jako leki hamujące skurcze macicy (czyli leki tokolityczne),

13

SALMETEROL,
FORMOTEROL:

- SELEKTYWNI AGONIŚCI rec. beta2,
- nowe leki,
- długodziałające,
- z dodatkowymi właściwościami przeciwzapalnymi,
SALMETEROL - zaczyna działać po 20 minutach,
FORMOTEROL - zaczyna działać po 3 minutach,

14

FENOLDOPAM:

- AGONISTA rec. dopaminoergicznego1,
- dodatkowo słaby antagonista rec. alfa2,
- wykorzystywany tylko w warunkach szpitalnych, przez maxymalnie 48h,
- lek do leczenie ciężkiego nadciśnienia,

15

EFEDRYNA:

- POŚREDNI SYMPATYKOMIMETYK,
- pozyskiwana z ziela przęśli,
- najczęstszy lek zwężający naczynia,
- stosowany przy spadku CTK podczas znieczulenia,
- silnie pobudza OUN,

16

PSEUDOEFEDRYNA:

- POŚREDNI SYMPATYKOMIMETYK,
- izomer D EFEDRYNY,
- bez działania ośrodkowego,
- wykorzystywany do obkurczenia naczyń głównie w śluzówce,
- obwodowo działa podobnie jak ADRENALINA,
- ośrodkowo działa SŁABIEJ niż AMFA,

17

ERGOTAMINA:

- alfa ADRENOLITYK,
- wykorzystywana w napadach migreny,
- używana w krwawieniach połogowych, ale PO wydaleniu łożyska,

18

DIHYDROERGOTAMINA:

- alfa ADRENOLITYK,
- wykorzystywana w napadach migreny,
- stosowana w hipotonii ortostatycznej,

19

DIHYDROERGOKRYPTYNA:

- alfa ADRENOLITYK,
- wykorzystywana w profilaktyce migreny,

20

DIHYDROERGOTOKSYNA:

- mieszanka DIHUDROERGOTAMINY I DIHYDROERGOKRYPTYNY,
- z dodatkiem DIHYDROERGOKRYSTYNY,
- wykorzystywana w zaburzeniach sprawności mózgu,

21

FENOKSYBENZAMINA:

- alfa ADRENOLITYK,
- NIEODWRACALNA blokada rec. alfa,
- wykazuje długie działanie,
- wykorzystywana w przełomach nadciśnieniowych,
- stosowana w trakcie operacji guza chromochłonnego nadnerczy,
- używany w leczeniu zaburzenia oddawania moczu (gdy zbyt mocna stymulacja na rec. alfa na zwieraczu cewki moczowej),

22

FENTOLAMINA:

- alfa ADRENOLITYK,
- nieselektywnie, krótko blokuje rec. alfa,
- stosowany w okresie okołooperacyjnym guza chromochłonnego nadnerczy,

23

PRAZOSYNA:

- SELEKTYWNY ANTAGONISTA rec. alfa1,
- krótko działający,
- przy leczeniu nadciśnienia jako monoterapia czy też jako składnik,
- używany w chorobie Raynauda,
- NIE blokuje receptorów alfa2 toteż nie zahamuje zwrotnego HAMOWANIA uwalniania NORADRENALINY dzięki czemu nie wywoła tachykardii,
- może wystąpić efekt pierwszej dawki z gwałtownym spadkiem CTK,

24

TERAZOSYNA,
BONAZOSYNA,
DOKSAZOSYNA:

- SELEKTYWNI ANTAGONIŚCI rec. alfa1,
- zalecenia takie jak w przypadku PRAZOSYNY,
- o dłuższym czasie działania,

25

URAPIDYL:

- SELEKTYWNY ANTAGONISTA rec. alfa1,
- wykorzystywany w stanach nagłych związanych z nadciśnieniem tętniczym,
- wykazuje dodatkowe ośrodkowe działanie związane z pobudzeniem rec. 5-HT2A w ośrodku naczynioruchowym w OUN,

26

TAMSULOZYNA,
ALFUZOSYNA:

- SELEKTYWNI ANTAGONIŚCI rec. alfa1,
- stosowane w łagodnym przeroście gruczoły krokowego, z racji występowania rec. alfa1A w zwieraczy pęcherza - powodują jego rozluźnienie,

27

GUANETYDYNA:

- SYMPATYKOLITYK,
- "zamraża" NORADRENALINE, blokując jej uwalnianie z płytkich magazynów,
- rzadko stosowany w nadciśnieniu,
- raczej używany jako lek w odruchowej dystrofii mięśniowej,

28

RAZERPINA:

- SYMPATYKOLITYK,
- alkaloid pozyskany z korzenia R. serpentina,
- wiąże się stale z pęcherzykami w których są magazynowane aminy katecholowe w neuronach,
- dodatkowo wypłukuje te aminy i serotoninę (po czym aminy są metabolizowane!),
- jest to stary lek, rzadko obecnie używany iż wywoływał spadek też SEROTONINY, który to objawiał się depresją,

29

KLONIDYNA,
GUANFACYNA:

- SYMPATYKOLITYKI,
- wywołują spadek CTK,
- pobudzają rec. alfa2 ale w strefie presyjnej rdzenia,
- dodatkowo pobudzenie rec. alfa2 presynaptycznego na obwodzie powoduje SPADEK NORADRENALINY, poprzez jej hamowanie,
- wykorzystywany w nadciśnieniu tętniczym,
- może wystąpić zespół odstawienia po zaprzestaniu stosowania,

30

METYLDOPA:

- SYMPATYKOLITYK,
- metabolizowany do ALFA - METYLONORADRENALINY, która pobudza rec. alfa2,
- wywołuje spadek aktywności neuronów adrenergicznych (jak KLONIDYNA),
- jest bezpieczny dla płodu dlatego też stosowany w leczeniu nadciśnienia głownie w ciąży,
- może dać anemie hemolityczną,

31

beta-BLOKERY NIESELKTYWNE:

- blokują oba receptory beta,
- PROPRANOLOL,
- NADOLOL,
- SOTALOL,
- BUPRANOLOL,
- METYPRANOLOL,
- PENBUTOLOL,
- TYMOLOL,

32

beta-BLOKERY KARDIOSELEKTYWNE:

- blokują najsilniej rec. beta1 (nigdy w 100%),
- BISPROLOL,
- BETAKSOLOL,
- NEBIWOLOL,
- pozostałe niżej selektywne to: acebutolol, atenolol, talinolol, metoprolol, esmolol),

33

CERIPROLOL:

- beta-BOLKER WIELOFUNKCYJNY,
- jednocześnie ANTAGONISTA rec. beta1, i AGONISTA rec. beta2,

34

NEBIWOLOL:

- beta-BLOKER WIELOFUNKCYJNY,
- wykazuje działanie poprzez eNOS do syntezy NO,

35

KARWEDYLOL:

- beta-BLOKER WIELOFUNKCYJNY,
- alfa1 ANTAGONISTA,
- beta AGONISTA,
- dzięki działaniu na rec. alfa1 powoduje spadek afterload,
- jego działanie na rec. beta stabilizuje ich konformacje nie związana z białkiem Gs, co przekłada się na przerost kardiomiocytów i ich apoptozę (dlatego w grupie beta-lityków!)