NLPZ Flashcards Preview

FARMAKOLOGIA - LEKI > NLPZ > Flashcards

Flashcards in NLPZ Deck (20):
1

PREFERENCYJNE inhibitory COX - 1:

- KWAS ACETYLOSALICYLOWY,
- INDOEMTACYNA,
- ACEMETACYNA,
- KETOPROFEN,
- KETOROLAK,
- FLURBIPROFEN,

2

Podobne działanie na COX - 1 i COX - 2:

- IBUPROFEN,
- NAPROKSEN,
- FENOPROFEN,
- KWAS NIFLOMINOWY,
- KWAS MEFENAMOWY,
- KWAS TOLFENAMOWY,
- SALICYLAN SODU,
- DIFLUNISAL,
- PIROKSYKAM,
- MEKLOFENAMAT,
- SULINDAK,
- NABUMETON,
- DIKOLFENAK,

3

PREFERENCYJNE inhibitory COX - 2:

- NIMESULID,
- MELOKSYKAM,
- ETODOLAK,
- CELEKOKSYB,

4

WYBIÓRCZE inhibitory COX - 2:

- REFEKOKSYB,
- WALDEKOKSYB,
- PAREKOKSYB,
- ETORYKOKSYB,
- LUMIRAKOKSYB,

5

KWAS ACETYLOSALICYLOWY:

- salicylan,
- PREFERENCYJNY DLA COX - 1,
- nieodwracalny, bo acetyluje,
- w wyższych dawkach działa też na COX - 2,
- podnosi stężenie lipoksyn ( przeciwzapalne ),
- hamuje aktywacje czynnika transkrypcyjnego NF kB,

- nie podajemy kwasu acetylosalicylowego do 12 roku życia, bo ryzyko zespoły Rey'a,
- najczęstsze zatrucia lekami!
- małe dawki są przeciwskazane w dnie moczanowej,
- może być stosowany przy niewydolności nerek,

6

INDOMETACYNA:

- pochodna kwasu indolo/indenooctowego,
- PREFERENCYJNY DLA COX - 1,
- hamuje powstawanie leukotrienów,
- większe dawki nasilają rezolucje zapalenia poprzez PPAR,
- hamuje tworzenie się macierzy chrząstki,

- podobny budową do serotoniny,
- duża toksyczność względem żołądka,

7

KETOROLAK:

- pochodna kwasu pirolooctowego,
- PREFERENCYJNY DLA COS - 1,

- wysoka toksyczność względem żołądka,

8

FLURBIPROFEN:

- pochodna kwasu arylopropionowego,
- PREFERENCYJNY DLA COX - 1,
- hamuje aktywacje czynnika transkrypcyjnego NF kB,

- może powodować śródmiąższowe zapalenie nerek,

9

KETOPROFEN:

- pochodna kwasu arylopropionowego,
- PREFERENCYJNY DLA COX - 1,
- hamuje powstawanie leukotrienów,
- zarówno podawany w postaci dożylnej jak i czopków,

- może powodować śródmiąższowe zapalenie nerek,

10

IBUPROFEN:

- pochodna kwasy arylopropionowego,
- PODOBNY DLA COX - 1 i COX - 2,
- w większej dawce pobudza receptor PPAR gamma i alfa co nasila ustępowanie zapalenia,
- hamuje tworzenie macierzy chrząstki,
- uważany za mało gastrotoksyczny,
- występuje też w postaci czopków,

- może powodować śródmiąższowe zapalenie nerek,
- blokuje miejsce acetylacji dla kwasu acetylosalicylowego,
-

11

FENOPROFEN:

- pochodna kwasu arylopropionowego,
- PODOBNY DLA COX - 1 i COX - 2,
- większe dawki pobudzają receptory PPAR gamma I ALFA,

- może powodować śródmiąższowe zapalenie nerek,
-

12

NAPROKSEN:

- pochodna kwasy arylopropionowego,
- PODOBNY DLA COX - 1 i COX - 2.
- hamuje tworzenie macierzy chrząstki,
- stosunkowo bezpieczny dla układu krążenia,

13

DIKLOFENAK:

- pochodna kwasu fenylooctowego,
- PODOBNY DLA COX - 1 i COX - 2,
- hamuje powstawanie leukotrienów,
- krótkodziałający,

- unikany przy niewydolności wątroby,
- nie stosować przy ryzyku ostrego zespoły wieńcowego - jak większość leków ze sporym wpływem na COX - 2!

14

SULDINAK:

- pochodna kwasu idolo/indenooctowego,
- PODOBNY DLA COX - 1 i COX - 2,
- hamuje aktywność czynnika transkrypcyjnego NF kB,

- może powodować zespół Stevensa - Johnsona,

15

PIROKSYKAM:

- oksykam, czyli pochodna kwasów enolowych,
- PODOBNY DLA COX - 1 i COX - 2,
- dłużej działający,
- istnieje w formie dożylnej jak i w postaci czopków,

16

METAMIZOL:

- pochodna pirazolonu (kwasów enolowych),
- wykazuje SŁABE działanie przeciwzapalne,
- raczej nie stwierdza się gastrotoksyczności,
- wykazuje działanie lekko ROZKURCZAJACE (dobry przy miesiączkach!),
- lek również w formie dożylnej jak i w czopkach,

- uwaga na hepatotoksyczność,
- wywołuje częste ANAFILAKCJE, głownie po podaniu dożylnym,

17

PARACETAMOL:

- (pochodna 4 - aminofenolu),
- NIE JEST TO WGL NLPZ,
- lek również w formie dożylnej i doodbytniczej,
- postulowane działanie hamujące na "mógową COX - 3" --> jako mechanizm oksoredukcyjny bardziej,
- hamuje wychwyt serotoniny co POBUDZA SZLAKI TŁUMIĄCE PRZEWODZENIE BÓLU,
- nasila działanie endogennego ANADAMIDU, który działa na rec. dla kannabioidów (CB1) i na rec. TRPV1,
- wykorzystywany jako pierwszy stopień tzw. drabiny analgetycznej,
- raczej lek bezpieczny oprócz 1 - szego trymestru,

- w skrajnych wypadkach uszkodzenie wątroby (wtedy odtruwamy ACETYLOCYTEINĄ),
- może też wykazać uszkodzenie nerek (jako metabolit FENCETYNY),

18

FLUPIRTYNA:

- przeciwbólowy,
- dla bólu słabego lub o umiarkowanym natężeniu, najlepiej mięśniowego z racji słabego, ośrodkowego działania rozkurczającego na mięśnie poprzecznie prążkowane,
- wybiórczo otwiera kanał POTASOWY związany z białkiem G na neuronach (SNEPCO) --> HIPERPOLARYZACJA BŁONY,

19

NEFOPAM:

- przeciwbólowy,
- prawdopodobnie POBUDZA (jak PARACETAMOL) serotonergiczne zstępujące szlaki tłumiące ból,
- wykazuje dodatkowe działanie cholinolityczne i przeciwhistaminowe,
- działa zarówno na ostre jak i łagodne bóle,

- wykazuje groźną interakcje z MAO, przez co mamy dodatkowo objawy adrenergiczne,
- pozostałe objawy niepożądane dotyczą OUN (aż do sedacji),

20

FENSPIRYD:

- przeciwzapalny ale o niejasnym mechanizmie,
- dodatkowo rozkurcza oskrzela,
- zmniejsza produkcje wydzieliny w oskrzelach,
- dobrze tolerowany,

- ewentualnym, rzadkim powikłaniem jest tachykardia,