LEKI UKLADU PARASYMPATYCZNEGO Flashcards Preview

FARMAKOLOGIA - LEKI > LEKI UKLADU PARASYMPATYCZNEGO > Flashcards

Flashcards in LEKI UKLADU PARASYMPATYCZNEGO Deck (22):
1

ACETYLOCHOLINA

- AGONISTA MUSKARYNOWY,
- z choliny i acetyloCoA,
- szybki efekt zwężenia źrenicy dlatego używana w zabiegach na oku,

2

KARBACHOL

- AGONISTA MUSKARYNOWY,
- ester choliny i kwasu karbaminowego,
- podobny do ACETYLOCHOLINY ale trwalszy,
- leczenie atonii jelit i pęcherza moczowego,
- obniża ciśnienie śródgałkowe (używany gdy nie można podać PILOKARPINY),

3

BETANECHOL

- AGONISTA MUSKARYNOWY,
- ester beta - metacholiny i kwasu karbaminowego,
- używany przy leczeniu hipotonii pęcherza moczowego,

4

METACHOLINA

- AGONISTA MUSKARYNOWY,
- ester beta - metacholiny i kwasu octowego,
- używany w diagnostyce astmy,

5

PILOKARPINA

- AGONISTA MUSKARYNOWY,
- alkaloid z krzewu poślinu,
- stosowany w przypadku zatruć ATROPINĄ lub innymi cholinolitykami,
- używany po radioterapii, w zespole Sjorgena czy w próbie potowej przy diagnostyce mukowiscydozy,

6

FIZOSTYGMINA

- INHIBITOR ACETYLOCHOLINOESTERAZY,
- alkaloid bobu kalabarskiego,
- przenika barierę krew - mózg,
- w leczeniu ciężkich zatruć lekami parasympatykolitycznymi,

7

NEOSTYGMINA

- INHIBITOR ACETYLOCHOLNOESTERAZY,
- 4 - rzędowy związek amoniowy,
- nie przenika do OUN,
- wykorzystywany w leczeniu miastenii,
- wykorzystywany w leczeniu atonii jelit i pęcherza moczowego,
- antidotum dla ATROPINY,
- również jako antidotum dla leków NIEDEPOLARYZUJĄCYCH zwiotczających,

8

PIRYDOSTYGMINA

- INHIBITOR ACETYLOCHOLINOESTERAZY,
- w leczeniu miastenii,
- lepiej się wchłania i dłużej działa niż NEOSTYGMINA,

9

EKOTIOPAT, DYFLOS

- INHIBITOR ACETYLOCHOLINOESTERAZY,
- leki o długim czasie działania,
- aplikowane w postaci kropli w leczeniu jaskry z zamkniętym kątem przesączania,

10

DONEPEZYL, GALANTAMINA, RYWASTYGMINA

- INHIBITOR ACETYLOCHOLINOESTERAZY,
- przenikają do OUN,
- wykorzystywane w leczeniu objawowym łagodnych i średniociężkich postaci demencji w chorobie Alzheimera,

11

PRALIDOKSYM, OBIDOKSYM

- REAKTYWATORY ACETYLOCHOLINOESTERAZY,.
- w leczeniu zatruć INHIBIOTORAMI acetylocholinoesterazy,
- tylko we wczesnych fazach zatruć związkami fosforowymi,

12

MUSKARYNA

- AGONISTA MUSKARYNOWY,
- alkaloid z grzybów Amanit muscaria,
- forma eksperymentalna leku,

13

ATROPINA

- CHOLINOLITYK,
- nieselektywny antagonista rec. M,
- dobrze się wchłania i pobudza OUN,
- wykorzystywana w premedykacji anestezjologicznej,
- jako lek przy zatruciach INHBIOTORAMI acetylocholinoesterazy,
- wykorzystywana przy zwiększonej perystaltyce jelit,
- wykorzystywana w bradykardii ale tylko w dawce większej niż 1 mg!,
- bezpośrednio uwalnia HISTAMINĘ z mastocytów (jak TUBOKURARYNY i MORFINY),

14

HIOSCYNA (SKOPALAMINA)

- CHOLINOLITYK,
- podobna do ATROPINY,
- używana w chorobie lokomocyjnej w zapobieganiu i leczeniu (obecnie zastępowana),
- działa depresyjnie na OUN,

15

IPRATROPIUM

- CHOLINOLITYK,
- 4 - rzędowa pochodna amoniowa,
- słabo się wchłania, dlatego często wykorzystywana w inhalacji w celu rozszerzenia oskrzela (rec. M3),
- wykorzystywana w POChP lub astmie (tutaj razem z FENOTEROLEM),

16

TIOTROPIUM

- CHOLINOLITYK,
- 10 x silniejszy niż IPRATROPIUM (szybciej inaktywuje rec. M),

17

TROPIKAMID

- CHOLINOLITYK,
- wykorzystywany w celu rozszerzenie źrenicy i porażenia mieśnii rzęskowych,
- powoduje brak akomodacji,

18

CYKLOPENTANOL

- CHOLINOLITYK,
- działanie identyczne z TROPIKAMIDEM,
- działa dłużej,

19

PIRENZEPINA

- CHOLINOLITYK,
- selektywny antagonista receptorów M,
- wykorzystywany w leczeniu choroby wrzodowej,

20

BENZATROPINA

- CHOLINOLITYK,
- lek w chorobie Parkinsona i w zespołach Parkinsonowskich,

21

NIKOTYNA

- AGONISTA Rec. Nn,
- alkaloid pirydynowy,
- prototyp substancji o działaniu zwojowym,
- w małych dawkach pobudza receptor Nn,
- w dużych dawkach poraża receptor Nn,
- działa w zwojach wegetatywnych,

22

TRIMETAFAN

- ANTAGONISTA Rec. Nn,
- może dawać efekt blokady zwojowej,
- obniża ciśnienie tętnicze krwi,
- wykorzystywany w stanach nagłych (np. przełom nadciśnieniowy),
- ma gwałtowne działanie, ale wykształca się szybka tolerancja,
- może wystąpić hipotonia ortostatyczna,