les 1 Flashcards Preview

Preventieve mondzorg 2 > les 1 > Flashcards

Flashcards in les 1 Deck (22):
1

2 functies van tanden en kiezen

- spijsvertering
- spreken en uiterlijk

2

waarom zijn tanden en kiezen van belang(2)

- algemene gezondheid
- welbevinden van de mens

3

impact tandbederf (5)

- pijn ( ook bij kauwen)
- verminderde eetlust
- pijn bij het tandenpoetsen
- abcesvorming
- koorts

4

3 doelstellingen preventieve thk

- voorkomen van een ziekte
- voorkomen van verergering van een ziekte
- gevolgen van ziekte beperken

5

3 soorten preventie

- primaire preventie
-secundaire preventie
-tertiaire preventie

6

primaire preventie

voorkomen van een ziekte en elimineren van de oorzaken --> gezonde patiënt

7

secundaire preventie

vroegtijdige diagnose en vroegtijdige behandeling --> gezondheid is reeds verstoord

8

tertiaire preventie

het beperken van schade aan de gezondheid --> curatieve thk

9

2 andere vormen van preventie

- primaire primaire preventie
- preventie van recidief en iatrogene schade

10

primaire primaire preventie

onderdrukken van cariogene bacteriën bij moeder + pre eruptief effect van fluoride

11

preventie van recidief en iatrogene schade

- secundaire cariës en het niet genezen van het parodontium na intensieve behandeling = preventie van recidief
- correctie lange prothese randen, kleine caviteitspreparaties = preventie iatrogene schade

12

doe preventie

preventieve handelingen die door de cliënt, tandarts of mondhygiënist worden uitgevoerd

13

praat preventie

instrueren en informeren

14

zelfzorg

wat de patiënt zelf doet

15

mantelzorg

aanvullende, niet beroepsmatige hulpverlening

16

factoren die een rol spelen bij ziekteprocessen in de mond (6)

- bescherming werking van fluoride
- speeksel
- sulcus vloeistof
- tandstand
- mirco-organismen
- voeding

17

waarom voorlichting?(3)

- essentieel om kwaliteit van de zorg te realiseren
- voorwaarde om preventie te kunnen uitvoeren
- invloed op tevredenheid van patiënten

18

gebitsziektes(3)

- biologische processen
- vroegste fase klinisch niet vast te stellen
- oorzakelijke processen spelen zich buiten het lichaamweefsel zelf af

19

impact op functioneren van het gezin(5)

- activiteiten van het gezin moeten worden aangepast
- emotionele effecten
- conflicten binnen het gezin
- kind heeft meer aandacht nodig
- financiële moeilijkheden

20

preventie kan gericht zijn op; (3)

- gemeenschap, groep of individu

21

preventie iatrogene schade (4)

- kleine caviteitspreparaties
- prothetiek; correctie te lange protheseranden
- materiaalkunde
- orthodontie; situaties om cariës en paroproblemen te voorkomen

22

4 onderzoeksmoeilijkheden bij preventieve behandelingen

- resultaten bij het individu zijn slecht meetbaar
- de handelingen zijn niet verifieerbaar
- grote mate van vertrouwen en volharding
- bewijs van effectiviteit moet worden gevonden in de resultaten van het onderzoek