les 8 Flashcards Preview

Preventieve mondzorg 2 > les 8 > Flashcards

Flashcards in les 8 Deck (14):
1

3 deelaspecten van fluoride

1.) inbouw van fluoride in de tandstructuur
2.) interactie tussen fluoride en de plaque bacteriën
3.) fluoride en zijn fysicochemische gebeuren ter hoogte van plaque en glazuur

2

deelaspect 1 fluoride; inbouw van fluoride in de tandstructuur

de hydroxylgroep van hydroxyapatiet kan vervangen worden door fluoride ionen; fluorhydroxyapatiet

3

deelaspect 2; interactie tussen fluoride en de plaque bacteriën

geen bactericide effect maar wel remming van de fysicochemische gebeuren ter hoogte van plaque en glazuur

4

deelaspect 3; fluoride en zijn fysicochemische gebeuren ter hoogte van de plaque en glazuur

snellere remineralisatie ( plaatsen die het snelst in oplossing gegaan zijn krijgen nu fluoridekristallen ingebouwd

5

toxiciteit fluoride (2)

- chronische toxiciteit
- acute toxiciteit

6

chronische toxiciteit

mottled enamel --> geringe overdosis tijdens de pre-eruptieve mineralisatie en maturatie van de elementen

7

fluorose

ontwikkelingsstoornis --> porositeit van het glazuur

8

stelling; defecten en verkleuringen zijn altijd pre-eruptief onstaan

onjuist; defecten en verkleuringen zijn altijd post-eruptief ontstaan --> diffusie van kleurstoffen in de porositeit

9

acute toxiciteit

in de maag vorming van waterstoffluoride, fluoride kan ook in de bloedbaan terecht komen --> binding met calcium

10

4 factoren die belangrijk zijn bij toxiciteit

- resorptiesnelheid ter hoogte van de maag
- totale volume circuleren bloed en weefselvloeistof
- snelheid van absorptie door het bot
- excretiesnelheid ter hoogte van de nier

11

afkortingen;
NaF
NaMFP
AmF
SnF2

natriumfluoride
natriummonofluorofosfaat
aminefluoride
tinfluoride

12

ppm

parts per million

13

bot affiniteit voor hydroxapatiet afhankelijk van(4)

- hoeveelheid fluoride
- hoeveelheid dat geabsorbeerd wordt
- metabole activiteit van botweefsel
- leeftijd van het individu

14

excretie wordt uitgevoerd door; (4)

-nieren
- speeksel
- zweet
-faeces