les 4 Flashcards Preview

Preventieve mondzorg 2 > les 4 > Flashcards

Flashcards in les 4 Deck (27):
1

waarom systematiek?(3)

- vaak wordt er op dezelfde plaats gepoetst
- dezelfde plekken worden overgeslagen
- te lang op dezelfde plek poetsen --> gevaar voor trauma

2

abrasie

voortschrijdend verlies van harde tandweefsel ten gevolge van niet-fysiologische slijtage

3

hoe ziet abrasie eruit?

concave uitslijtingen ter plaatse van glazuur-cement grens of net daaronder

4

clefts

kloofjes die zich uitstrekken van de rand van de vrije gingiva tot aan de aangehechte gingiva en de alveolaire mucosa

5

6 oorzaken van recessie

- sterke druk op de tandenborstel
- langdurig verkeerd reinigen
- te harde tandenborstel
- klammer van prothesen
- orthodontische plaatapparatuur
- foute gewoontes

6

3 manieren om traumata te voorkomen

- wijze van reinigen
- middelen waarmee gereinigd wordt
- frequentie

7

2 manieren om de instructie te laten slagen

- advies ligt in het verlengde van een bestaande gewoonte
- methode van mondreiniging sluit aan bij datgene wat de patiënt reeds doet

8

needs related oral hygiene approach

gebitstoestand van de patiënt is de leidraad bij het geven van advies

9

needs related oral hygiene 3 categoriën

1.) volwassenen zonder parodontitis --> geen pockets dieper dan 3 mm
2.) volwassenen met geringe parodontitis --> pockets t/m 5 mm
3.) volwassenen met ernstige parodontitis --> pockets dieper dan 5 mm

10

2 voordelen elektrische tandenborstel

- gemak
- niet druk maken over de poetsbeweging

11

eventuele schadelijke bijwerkingen van een elektrische tandenborstel (4)

- kracht
- frequentie van het poetsen
- stevigheid van de borstelharen
- schurende bestanddelen van de tandpasta

12

roterend

in 1 richting draaiend

13

contra-oscillerend

heen en weer gaande beweging waarbij enkele tufts van de tandenborstel in 1 richting roteren en andere tufts in de tegenovergestelde richting roteren

14

oscilleren -roterend

heen en weer gaande roterende bewegingen van de hele tandenborstelkop

15

sonisch

hoge frequentie heen en weer gaande beweging van de borstelkop

16

ultrasonisch

ultrasonische frequentie heen en weer gaande beweging van de tandenborstelkop

17

4 specifieke indicaties voor elektrisch poetsen

- parodontale nazorg
- mindervalidenzorg
- kinderen
-orthodontie

18

5 interdentale reinigingmiddelen

- tanddraad
- tandenstokers
- ragers
- single tufted borsteltjes
- verbandgaas en schoenveters

19

3 voordelen van tandenstokers

- geaccepteerd door de maatschappij
- eenvoudig in gebruik
- kunnen met 1 hand gebruikt worden

20

3 voordelen bij tanddraad

slechte restauratieranden, tandsteen en caviteiten worden approximaal opgemerkt

21

wanneer gebruik je single tufted borstels (6)

- distaal van de laatste molaar
- erupterende verstandskiezen
- te grote interdentale ruimten
- toegankelijke furcaties
- crowding
- orthodontische banden

22

wanneer gebruik je gaasverband en veterverband?(4)

- bij diastemen
- edentate regio's en vrijstaande elementen
- distaal van de achterste molaar
- implantaten

23

wat bestaat er uit tongbeslag(4)

- bacteriën
- afgeschilferde epitheelcellen
- voedingsbestanddelen
- leukocyten

24

waar kunnen bacteriën in de mond makkelijk koloniseren?(5)

- gingiva
- tonsillen
- palatum
- tanden/kiezen
- pockets

25

wat gebeurd er met de bacteriën op de tongrug

eiwitten, peptiden en aminozuren worden afgebroken, tijdens dit afbraakproces worden er zwavelachtige stoffen gemaakt --> halitose= H2S

26

therapietrouw

nakomen van gezondheidsadviezen

27

mondreiniging wordt bemoeilijkt door (4)

- partiële prothese
- restauraties
- kronen en bruggen
- orthodontische apparatuur