Lesson 17: Vocabulary Flashcards Preview

Creole > Lesson 17: Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Lesson 17: Vocabulary Deck (31):
1

kaye

notebook

2

Èske sa a se yon nouvo kaye?

Is it a new notebook?

3

Kou byen

how much

4

Kou byen li ap ye?

How much will it be?

5

Kou byen li ye?

How much is it?

6

koute

cost

7

ekri

write

8

Ekskize mwen paske mwen fè ou ekri anpil.

I'm sorry to make you write so much.

9

Sa te ka pwoblèm lan.

That might be the problem.

10

kliyan

customer/client

11

depi

since

12

depi kile

how long

13

mwa

months

14

sab

sand

15

fen

fine

16

Sab la twò fen.

The sand is too fine.

17

pri

price

18

fòk

must

19

Fòk nou mache sou sab la.

We must walk on the sand.

20

Ban mwen machande kaye sa a.

Let me find out the price of that notebook.

21

machande

ask/bargain

22

fè pri

tell the price

23

dam

lady

24

dam sa a

that lady

25

fwa

time

26

Èske se premye fwa li vini la?

Is it the first time she is here?

27

tande

hear

28

bri

noise

29

son

sound

30

Mwen tande moto li a.

I hear his moto.

31

Mwen tande son moto li a.

I hear the sound of his moto.