Lesson 23: Vocabulary Flashcards Preview

Creole > Lesson 23: Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Lesson 23: Vocabulary Deck (42):
1

valiz

bag

2

bat fè

pump iron

3

bi bit

muscles

4

ponyèt

muscles

5

Le gen gwo ponyèt.

He has big muscles.

6

gagann

push

7

Bay gagann.

Give a push.

8

petèt

maybe

9

lavni

future

10

Ou pa können kisa lavni rezève pou ou.

You never know what the future holds for you.

11

rezève

hold

12

sere

saving/hold

13

motif

motive

14

depi

since

15

kafetyè

coffee pot

16

tonbe

fall

17

figi

face

18

vizaj

face

19

Mwen wè ou gen yon souri sou vizaj ou.

I see you have a smile on your face.

20

abitwe

use to

21

Poukisa ou ap souri a?

Why are you smiling?

22

tristès

sadness

23

Souri pi bon ke tristès.

Smiling is better than sadness.

24

pafwa

sometimes

25

Pafwa yon souri ka change tout bagay.

Sometimes a smile can change everything.

26

kotidyen

daily

27

talè

hold on

28

pwochèn

next

29

Yo utilice yo anpil nan sa yo ap di chak jou.

They us them a lot in everyday conversation.

30

semèn

week

31

gazon

lawn

32

Eske ou te ale nan mache?

Did you go to the market?

33

Mwen pral ale semèn pwochèn.

I will go next week.

34

Semèn powchèn nou ap gen gazon ki plante la.

Next week we will have lawn that is planted.

35

flè

flowers

36

Eske ou douze flè yo?

Do you water the flowers?

37

Mesye ki ap travay la fè sa.

The men who are working.

38

peyizan

farmers

39

plantè

planters

40

jadinye

gardner or one who cares for little children

41

ècole jardiniere

kindergarden

42

Ban mwen yon kou men.

Give me a hand.