lesson 28 condition Flashcards Preview

icc > lesson 28 condition > Flashcards

Flashcards in lesson 28 condition Deck (221):
1

در مورد آخر هفته ات به من بگو

-tell me about your weekend

2

جایی رفتی؟

-did you go anywhere?

3

مجبور شدم بمونم خونه

-i had to stay at home

4

مجبور شدم درس بخونم برای امتحان

-i had to study for my exam

5

من رفتم خانه مادربزرگم

-i went to my grandmothers home

6

با یه تیر دو نشان زدم

-i killed two birds with one stone

7

عموم هم اونجا بود

-my uncle was there too

8

اون رو هم دیدم

-i visited him too

9

از عمت چه خبر؟

-any news from your aunt?

10

بینمون شکر آبه

-i'm on bad terms with her

11

آخرین بار کی دیدیش؟

-when did you last meet her?

12

یادم نیست

-i don't remember

13

خیلی سال پیش بود

-it was many years ago

14

بزار یه چیزی بهت بگم

-let me tell you something

15

من قصد دارم با خواهر شما ازدواج کنم

-i'm gonna merry your sister

16

مگر از روی جنازه من رد بشی

-over my died body

17

بیا کینه ها و کدورت ها رو درو بریزیم

-let's berry the hatchet

18

من اصلا از تو خوشم نمیاد

-i don't like you at all

19

تو از من خوشت میاد؟

-do you like me?

20

شما قصد داری فردا چی کار کنی؟

-what are you gonna do tomorrow?

21

هنوز معلوم نیست ولی ممکنه برم سینما

-it's not clear yet but maybe i'll go to cinema

22

شما هیچ وقت کوه پیمایی می ری؟

-do you ever go mount a climbing?

23

من همیشه جمعه ها میرم کوه پیمایی

-i always go to mount a climbing on fridays

24

من یه چیزهایی راجع بهت شنیدم

-i heard something about you

25

قصد داری با الیزابت ازدواج کنی؟

-are you gonna merry elizabet?

26

ولی اون شصت سالشه

-but she's 60 years old

27

اون خیلی پولداره

-he is very reach

28

پول حرف اول و آخر رو میزنه

-money talks

29

تا اونجایی که یادم میاد، تو میخواستی با جنیفر ازدواج کنی

-as far as i remember you wanted to merry jenifer

30

بی خیال.. چجوری میتونه یادت باشه

-common... who can you remember that?

31

این برای سال های خیلی دوره

-it was for many years ago

32

من حافظه ام خیلی قویه

-i have a memory like an elephant

33

بیاین کلاس رو کنسل کنیم و بریم خونه

-let's cancel the class and go home

34

چون امروز به شدت بارون میاد

-because it's raining cats and dogs

35

ولی الان ساعت یکه

-but it's 1 o'clock

36

ما بایستی کلاس رو ساعت ۲ تعطیل کنیم

-we should finish the class at 2 o'clock

37

ولی چون درس امروز خیلی مشکل و مهمه نمی خواهم ماست مالیش کنم

-but because today's lesson is very difficult and very important i don't want a give it to lick and a promise

38

می تونی یه لطفی به من بکنی؟

-can you do me a favour?

39

من درخدمتت هستم

-i'm at your service

40

می تونی این جمله رو به انگلیسی ترجمه کنی؟

-can you translate this sentence in to english?

41

تا اونجا که یادم میاد شما لیسانس مترجمی زبان داری

-as far as i remember you have ba in english translation

42

بله درسته

-yes that is right

43

ولی نمی تونم انجامش بدم

-but i can't do it

44

شما مدرک دانشگاهی داری؟

-do you have a univercity degree

45

من ترک تحصیل کرده ام

-i'm a univercity drop out

46

چرا ترک تحصیل کردی از دانشگاه؟

-why did you drop out of university?

47

بخاطر مشکلات مالی

-due to financial problems

48

من یه دانش آموزم

-i'm a student

49

بچه بودی عادت داشتی چه کارهایی انجام بدی؟

-what did use to do when you were a child?

50

من عادت داشتم بازی می کردم

-i used to play game

51

من عادت داشتم خیلی به مادرم کمک کنم

-i used to help my mother a lot

52

اگر شما انگشتت رو ببری خون میاد

-if you cut your finger it bleeds

53

اگر شما روغن و آب رو مخلوط کنید روغن روی آب شناور میشه

-if you mix oil and water oil float on the water

54

اگر شما یک ساعت نفس نکشی میمیری

-if you don't breathe for an hour you die

55

اگر شما درس بخونی توو امتحانت قبول میشی

-if you study you will pass the exam

56

اگر دعوتم کنی میام اونجا

-if you invite me i'll come there

57

اگر یه مقدار پول بهم بدی زود بهت برمی گردونم

-if you lend me some money i'll be pay it back soon

58

اگر از من بخواهی کمکت می کنم

-if you ask me i'll help you

59

اگر ماشینت رو اینجا پارک کنی من به پلیس زنگ می زنم

-if you park your car here i'll call the police

60

اگر دوباره به من زنگ بزنی به بابام زنگ می زنم

-if you call me again i'll tell my father

61

اگر فردا بابات رو ببینم همه چیز رو بهش می گم

-if i see your father tomorrow i will tell him every things

62

اگر دوباره من رو بزنی منم میزنمت

-if you hit me again i'll hit you too

63

اگر منو استخدام کنی من دخترتون رو می گیرم

-if you hair me i'll merry your daughter

64

اگر از من خواستگاری کنی من زنت میشم

-if you propose to me i'll merry you

65

اگر ازدواج کنی من استخدامت می کنم

-if you get married i'll hair you

66

اگر مادر من رو دعوت نکنی من مهمونی نمیام

-if you don't invite my mother i won't come to the party

67

اگر حقوق من رو افزایش ندی من دیگه اینجا کار نمی کنم

-if you don't increase my salary i won't work here anymore

68

اگر حقوق من رو زیاد نکنی من استعفا میدم

-if don't increase my salary i'll resign

69

اگر دیر بیای نمی ذارم بیای توو

-if you come late i won't let you come in

70

اگر چراغ رو خاموش کنی من جیغ میزنم

-if you turn off the light i'll scream

71

اگر به من تخفیف بدی می خرمش

-if you give me a discount i'll buy it

72

اگر شما ریش پرفسوری بزاری خوشتیپ تر می شی

-if you wear a gotty you will look nicer

73

اگر ورزش کنی لاغر میشی

-if you exercise you will lose weight

74

اگر سر من داد بزنی من ما مدیر صحبت می کنم

-if you shut at me i'll talk to the manager

75

اگر بابات بیاد اینجا من بهت زنگ می زنم

-if your father comes here i'll call you

76

اگر صدای من رو ضبط کنی من از اینجا میرم

-if you record my voice i'll leave here

77

اگر مادرت دعوتت کنه بهت میگم

-if your mother invites me i'll tell you

78

اگر کلاس من بیای انگلیسی رو یاد می گیری

-if you come to my class you will learn english

79

اگر اعتراف کنی آنها میندازنت زندان

-if you confess they will send you to prison

80

اگر راستشو بگی میذارم بری

-if you tell the true i'll let you go

81

اگر قرارداد رو امضا نکنی باهات همکاری نمی کنم

-if you don't sign the contract i won't cooperate with you

82

اگر قرص هات رو نخوری بزودی میمیری

-if you don't take your pills you'll die soon

83

اگر دعوتم کنی ممکنه بیام مهمونی

-if you invite me i may come to the party

84

اگر ازم خواستگاری کنی ممکنه باهات ازدواج کنم

-if you porpoise to me i may merry you

85

اگر پسرت تکالیفش رو انجام نده اخراجش می کنم

-if your son doesn't do his homeworks i'll fair him

86

اگر سیگار رو ترک کنی من استخدامت می کنم

-if you quit smoking i'll hair you

87

اگر سیگار رو ترک کنی سالم تر خواهی بود

-if you quit smoking you'll be healthier

88

اگر با بی دقتی رانندگی کنی ممکنه تصادف کنی

-if you drive carelessly you may have an accident

89

اگر سرعت رو کم نکنیم ممکنه پلیس جریمه ات کنه

-if you don't slow down the police may fine you

90

اگر لباس گرم نپوشی سرما می خوری

-if you don't wear warm clothes you will catch a cold

91

اگر دعوتم کنی میام

-if you invite me i'll come

92

اگر دعوتم کنی ممکنه بیام

-if you invite me i may come

93

اگر دعوتم کنی شـــــاید بیام

-if you invite me i might come

94

میام اونجا اگر دعوتم کنی

-i'll come there if you invite me

95

تصادف می کنی اگر تند رانندگی کنی

-you will have an accident if you drive fast

96

من میخرمش اگر بهم تخفیف بدی

-i'll buy it if you give me a discount

97

سگم گازت میگیره اگربهش دست بزنی

-my dog will bite you if you touch it

98

اگر ساعت ۹ نرسی فرودگاه پرواز رو از دست میدی

-if you don't get to the airport at 9 o'clock you will miss the flight

99

خواب میمومنی اگر دیر بخوابی

-you will over sleep if you stay up late

100

اگر شما انگلیسی رو یاد بگیری من اسمم رو عوض می کنم

-if you learn english i'll eat my hat

101

اگر فردا بارون بیاد من مهمونی رو کنسل می کنم

-if it rains tomorrow i'll cancel the party

102

اگر رئیس به من زنگ بزنه من جلسه رو کنسل می کنم

-if the boss calls me i'll cancel the meeting

103

اگر شما درس بخونی ممکنه امتحانت رو پاس کنی

-if you study you may pass the exam

104

اگر اونا بیشتر تمرین کنن برنده میشن

-if they practice more they will win the game

105

اگر کارگرها حقوقشون رو نگیرن آنها اعتصاب می کنند

-if the workers don't get their salaries they will go on strike

106

اگر اون بره مسافرت هفته بعد برمی گرده

-if he goes on a trip he will come back next week

107

با من ازدواج می کنی اگر ازت خواستگاری کنم؟

-will you merry me if i porpoise to you?

108

میای اینجا اگر فردا بهت زنگ بزنم؟

-will you come here if i call you tomorrow?

109

نمی تونم قول بدم ولی همه تلاشم رو می کنم

-i can't promise but i'll do my best

110

دلت براشون تنگ میشه اگر اونا برن؟

-will you miss them if they leave?

111

اونا فامیلاتند؟

-are they your relatives?

112

اما چی بشه ببینمشون

-but i hardly ever visit them

113

پدرت قبول می کنی اگر دعوتش کنم

-will your father accept if i invite him?

114

یه امتحانی بکن

-give it a try

115

معلم عصبانی میشه اگر من جلسه بعد نیام

-will the teacher angry if i don't come next season?

116

فکر کنم اون معلم سخت گیریه

-i think he's a strict teacher

117

اون با من ازدواج میکنه اگر من دکترام رو بگیرم؟

-will she merry me if i get my phd?

118

بخاطر اینکه شما فقیر هستی و پول حرف اول و آخر رو میزنه

-because you are poor and money talks

119

شما برای من کار می کنی اگر من نیاز داشته باشم؟

-will you work for me if i need

120

ببخشید قربان اگر شاگردات نیان امتحان رو به تعویق میندازی؟

-excuse me sir will you postpone the exam if your students don't come?

121

شما میمونی اینجا اگر پدرت بهت اجازه بده

-will you stay here if your father lets you?

122

شما ساعت ۶ بیدار میشی اگر تا دیروقت بیدار بمونی

-will you wake up at 6 o'clock if you stay up late?

123

میمونی اینجا اگر ازت بخوام

-will you stay here if i ask you to?

124

پسر شما میره خارج اگر فارغ التحصیل بشه؟

-will your son go abroad if he graduate?

125

شما جدا میشی اگر شوهرت بهت خیانت کنه؟

-will you get divorced if your husband cheats on you?

126

واقعا نظری ندارم

-i really have no idea

127

من مطمئنم که شوهرم به من خیانت نمیکنه

-i'm sure my husband never cheats on me

128

اون قابل اعتماده

-he is sensible

129

و عاشقه منه

-and he loves me

130

چی کاره است؟

-what does he do?

131

وکیله

-he is a lawyer

132

چند ساعت در روز کار میکنه

-how many hours a day does he work?

133

اون۸ ساعت در روز کار می کنه

-he works 8 hours a day

134

شما اگر ازدواج کنی توی تهران زندگی می کنی؟

-will you live in tehran if you get married?

135

اگر من ازدواج کنم میرم خارج

-if i get married i'll go abroad

136

اگر من ازدواج کنم شاید برم خارج

-if i get married i might go abroad

137

پول من رو پس میدی اگر یه مقدار بهت قرض بدم؟

-will you pay back my money if i lend you some?

138

قول میدم من پولت رو فردا پس میدم

-i promise i'll pay back your money tomorrow

139

مهمونی میای اگر دعوتت کنم؟

-will you come to the party if i invite you?

140

من باید برای امتحان درس بخونم

-i must study for the exam

141

من یه امتحان خیلی سخت فردا دارم

-i'll have a very difficult exam tomorrow

142

چی کار می کنی اگر اخراجت کنم؟

-what will you do if i fair you?

143

اگر بزنمت چی کار می کنی؟

-what will you do if i hit you?

144

چی کار می کنی اگر سرت داد بزنم؟

-what will you do if i shut at you?

145

چه اتفاقی می افته اگر در رو قفل نکنم

-what will happen if i don't luck the door?

146

یه نفر ممکنه خونه شما رو بزنه

-someone may rub your house

147

چه اتفاقی میوفته اگر من درس نخونم؟

-what will happen if i don't study?

148

اگر درس نخونی ممکنه قبول نشی

-if you don't study you may fail the exam

149

شماچی کار میکنی اگر من استعفا بدم؟

-what will you do if i resign?

150

کاری نمی کنم، خوشحال می شم

-i won't do anything i will be happy

151

اگر شما استعفا بدی من خوشحال هم میشم

-if you resign i'll happy too

152

پدرت چی می گه اگر من ازت خواستگاری کنم؟

-what will your father say if i propose to you?

153

مطمئن نیستم اون قبول می کنه من میشناسمش

-i'm not sure he accepts i know him

154

اون آدم معقولیه

-he is sensible

155

کجا میمونی اگر بری آلمان؟

-where will you stay if you go to germani

156

من با عمم می مونم

-i will stay with my aunt

157

همونطور که میدونی عمم اونجاست

-as you know my aunt is there

158

متاهله؟

-is she married?

159

دو تا بچه داره

-she have two children

160

چی برام میخری اگر دعوتت کنم؟

-what will you buy for me if i invite you?

161

اگر بری شما کی برمی گردی؟

-when will you come back if you go?

162

مطمئن نیستم ممکنه جمعه برگردم

-i'm not sure may be i'll come back in friday

163

کی پول من رو پس میدی اگر یه مقدار بهت قرض بدم؟

-when will you pay back my money if i lend you some?

164

شما چجوری میری سرکار اگر ماشینت رو بفروشی؟

-how will you get to work if you sell your car?

165

چجوری انگیلیسی یاد می گیری اگر نری کلاس؟

-how will you learn english if you don't come to the class?

166

کی تو رو استخدامت میکنه اگر من اخراجت کنم؟

-who will hair you if i fair you?

167

کی تو رو میگیره اگر من طلاقت بدم؟

-who will merry you if i divorce you?

168

کی برای تو کار میکنه اگر من استعفا بدم؟

-who will work for you if i resign?

169

کی پیشت می مونه اگر من برم؟

-who will stay with you if i leave?

170

کی به شما درس میده اگر من بمیرم؟

-who will teach you if i die?

171

کی به سگت غذا میده اگر بری مسافرت؟

-who will feed your dog if you go on a trip?

172

کی تو رو استخدام میکنه اگر من اخراجت کنم؟

-who will hair you if i fair you?

173

شما کی رو استخدام می کنی اگر من استعفا بدم؟

-who will you hair if i resign?

174

تو برای کی کار می کنی اگر من اخراجت کنم؟

-who will you work for if i fair you?

175

تو پیش کی می مونی اگر من بندازمت بیرون؟

-who will you stay with if i kick you out?

176

کی پیش تو میمونه؟

-who will stay with you?

177

تو پیش کی میمونی؟

-who will you stay with?

178

کی تو رو استخدام میکنه؟

-who will hair you?

179

تو کی رو استخدام می کنی؟

-who will you hair?

180

شما کی رو استخدام می کنی اگر من استعفا بدم؟

-who will you hair if i resign?

181

کی رو دعوت می کنی اگر من نیام؟

-who will you invite if i don't come?

182

شما به کی درس میدی اگر من نیام کلاس؟

-who will you teach if i don't come to the class?

183

شما چی کار می کنی اگر کیف پولت رو خونه جا بزاری؟

-what will you do if you leave your wallet at home?

184

اگر ماشینت خراب بشه چی کار می کنی؟

-what will you do if your car breaks down?

185

چه ساعتی میرسی اونجا اگر ساعت ۲ حرکت کنی از اونجا؟

-what time will you get there if you leave home at 2 o'clock?

186

اگر ساعت ۲ خونه رو ترک کنم فکر کنم ساعت ۶ میرسم اونجا

-if i leave home at 2 o'clock i think i'll get there at 6 o'clock

187

زنت چی کار میکنه اگر بهش خیانت کنی؟

-what will your wife do if you cheat on her?

188

می کشه من رو

-she will kill me

189

طلاق میگیره

-she will get divorce

190

شما چی کار میکنی اگر شوهرت بهت خیانت کنه

-what will you do if your husband cheats on you?

191

من کاری نمی کنم

-i won't do anything

192

باهاش حرف می زنم

-i'll take to her

193

تو چی کار می کنی اگر من باهات بهم بزنم؟

-what will you do if i break off with you?

194

اگر با من بهم بزنی من خودکشی می کنم

-if you break off with me i'll commit suicide

195

چی کار می کنی اگر به بابات بگم

-what will you do if i tell your father?

196

میکشمت

-i'll kill you

197

چی کار می کنی اگر به لپ تاپت دست بزنم

-what will you do if i touch your laptop?

198

اگر به لپ تابم دست بزنی میندازمت بیرون از کلاس

-if you touch my laptop i'll kick you out of the classroom

199

اگر فردا بارون بیاد چی کار می کنی؟

-what will you do if it rains tomorrow?

200

اگر بارون بیاد فردا شاید خونه بمونم

-if it rains tomorrow i may stay at home

201

شما اگر همسرت بمیره چی کار می کنی؟

-what will you do if your spouse dies

202

اگر همسرم بمیره فورا ازدواج مجدد می کنم

-if my wife dies i'll remarry immediately

203

چی کار می کنی اگر رئیس اخراجت کنه؟

-what will you do if the boss fairs you?

204

برای من مهم نیست

-it's not important to me

205

اگر رئیس اخراجم کنه یه جای دیگه کار می کنم

-if the boss fairs me i'll work somewhere else

206

یه کار دیگه پیدا می کنم

-i will find another job

207

شما اگر دو هفته تعطیل باشی چی کار می کنی؟

-what will you do if you have two weeks off?

208

خب.. بزار فکر کنم

-well let me think

209

میرم شمال

-i'll go to the north

210

خونه می مونم و درس می خونم

-i'll stay at home and study

211

من میرم بیرون و دوستم رو می بینم

-i'll go out and visit my friend

212

میرم مهمونی

-i'll go to the party

213

میرم فامیل هام رو می بینم

-i'll visit my repetitives

214

اگر من دو هفته تعطیل باشم میرم شمال و هر روز میرم ماهی گیری

-if i have two weeks off i'll go to the north and go fishing every day

215

و میرم ساحل هر روز

-and go to the beach every day

216

تو با کی میای مهمونی اگر دعوتت کنم

-who will you come to the party with if i invite you?

217

اگر دعوتم کنی و اگر من تصمیم بگیرم بیام با معلم میام

-if you invite me and if i decide to come i'll come with my teacher

218

باشه من دعوتت نمی کنم

-ok, i won't invite you

219

ما می تونیم بریم یه جای دیگه و خوش بگذرونیم

-we can go somewhere else and have fun

220

آشپز كه دوتا شد غذا يا شور ميشه يا بى نمك

too many cooks spoil the broth

220

آشپز كه

too many cooks spoil the b