lesson 35 passive1 Flashcards Preview

icc > lesson 35 passive1 > Flashcards

Flashcards in lesson 35 passive1 Deck (211):
1

شما چندوقته اینجایید؟

how long have you been here?p

2

ما نیم ساعته اینجاییم

we have been here for half an hour

3

داشتید چیکار می کردید؟

what were you doing?

4

داشتیم حرف میزدیم

we were talking

5

درباره چی صحبت میکردید؟

what were you talking about?

6

درباره امتحان فردا صحبت میکردیم

we were talking about tomorrow exam

7

خدا به دادمون برسه

god help us

8

اون واقعا سخته

it’s really difficult

9

می خواهی با ما بمونی؟

would you like to stay with us?

10

باعث افتخار منه

that’s my pleaser

11

یه چیزهایی راجع بهت شنیدم

i heard some things about you

12

تو تصمیم داری مهمونی رو کنسل کنی

you are gonna cancel the party

13

تو دهن من حرف نذار

do not put words in my mouth

14

من قصد ندارم مهمونی رو کنسل کنم

i’m not gonna cancel the party

15

پدرت با ما موافقت نمیکنه

your father won’t agree with you

16

من درستش میکنم بسپرش به من

leave it to me

17

من شخصا باهاش صحبت میکنم

i will speak with him in person

18

شما چی خوردی؟

what did you eat?

19

من یه بستنی خوردم

i ate an ice cream

20

خیلی چسبید

it heat the spot

21

خوش مزه بود؟

was it delicious?

22

خجالت بکش

shame on you

23

برو خونه

go home

24

بروخونه و به مادرت کمک کن

go home and help your mother

25

دیگه به من زنگ نزن

don’t call me anymore

26

(این کار رو انجام نخواهم داد) باشه چشم

ok i won’t

27

من فردا یه مصاحبه دارم

i have an interview tomorrow

28

من این فرمو با خودکار باید پرکنم یا با مداد؟

should i complete the form in pen or pencil?

29

فرقی نمیکنه

no difrance

30

کی بایستی بیام اینجا؟

what time should i come here?

31

تو بایستی راس ساعت ۲ اینجا باشی

you should be here at 2 o'clock sharp

32

چقد پول داری

how much money do you have

33

من هیچ پولی ندارم

i don’t have any money, i’m broke

34

من تمام صورت حسابمو که دادم جیبم خالی شده

the bills cleaned me out

35

چرا یه وام نمیگیری؟

why don’t you get a loan?

36

یادت باشه به عموت زنگ بزنی

remember to call your uncle

37

مطمعنم می تونه کمکت کنه اون ادم با نفوذیه

i'm sure he can help you, he is a big cheese

38

یادت باشه یادم بندازی

remember to remind me

39

یادم بنداز بنزینم بزنم

remind me to gas up the car

40

باشه چشم

ok i will

41

یادت نره ظرفا رو بشوری

don't forget to wash the dishes

42

باشه یادم نمیره

ok i won’t

43

ماشینتو اینجا دیگه پارک نکن

don’t park your car here anymore

44

بچه هات دارن چیکار میکنن؟

what are your children doing?

45

دارن بازیگوشی میکنن

they are pulling around

46

شما داری میری بیرون؟

are you going out?

47

مطمعن شو درو قفل میکنی

be sure to luck the door

48

یادت نره درو قفل کنی

don’t forget to luck the door

49

یادت باشه به من زنگ بزنی

remember to call me

50

یادت باشه تکالیفتو انجام بدی

remember to do your homework

51

کجا داشتی میرفتی شما

where were you going?

52

من داشتم میرفتم خونه

i was going home

53

دقیقا چه اتفاقی افتاد

what happened exactly?

54

تصادف کردم

i had an accident

55

شاخ به شاخ زدم

i had a head on collision

56

شاخ به شاخ زدم

i had a head on collision

57

کی باهات بود

who was with you?

58

تنها بودم

i was alone

59

چه ساعتی رسیدی خونه؟

what time did you arrive home?

60

چه ساعتی رفتی توو رخت خواب؟

what time did you go to bed?

61

چه ساعتی رفتی توو رخت خواب؟

what time did you go to bed?

62

ساعت ۲ صبح رفتم توو رختخواب

i went to bed at 2 am

63

صبح ساعت چند بیدار شدی؟

what time did you wake up at this morning?

64

ساعت ۸ صبح بیدار شدم

i woke up at 8 am

65

دیشب نتونستم بخوابم

i couldn’t sleep last night

66

من توی سفارت یه مصاحبه دارم

i have an interview at the embassy

67

نگران نباش

don’t worry

68

من مطمعنم تو موفق میشی

i’m sure you will succeed

69

مری دیشب کشته شد

merry was killed

70

اون دستگیر شد

he was arrested

71

من دیروز اخراج شدم

i was faired yesterday

72

نامه ها دیروز نوشته شد

the letters were written yesterday

73

نامه ها امروز صب تایپ شدند

the letters were taped this morning

74

من دعوت شدم

i was invited

75

من به مهمونی دعوت شدم

i was invited to the party

76

من قبول شدم دانشگاه

i was accepted at university

77

من سال 1380 دانشگاه قبول شدم

i was accepted at university in 1380

78

جک هفته پیش دستگیر شد

jack was arrested last week

79

شام یک ساعت پیش سرو شد

the diner was served half an hour ago

80

پدرمن بالاخره نجات پیداکرد

finally my father was rescued

81

جنازه جک در جنگل پیدا شد

jack corpse was found in the jungle

82

پلیس باب رو قرق در خون پیدا کرد

the police found bob in a pool of blood

83

باب قرق در خون پیدا شد

bob was found in a pool of blood

84

نامه ها امضا شدن همشون

the letters were signed

85

رئیس همه نامه ها رو امضا کرد

the boss signed all the letters

86

دیروز جلسه کنسل شد

the meeting was cancel yesterday

87

یه منشی جدید هفته پیش استخدام شد

a new secretary was haired last week

88

اون قاتله رو فرستادنش زندان

the murderer was send to jail

89

اون نخست وزیر تبعید شد به یه جزیره دور افتاده

the prime minister was banished to a remote island

90

این رمان توسط ویکتور هوگو نوشته شد

this novel was written by victor hobo

91

مری توسط جک کشته شد

merry was killed by jack

92

جک مری رو کشت

jack killed merry

93

این فیلم توسط استیون اسپیلبرگ ساخته شد

this movie was directed by stiven spilberg

94

این نقاشی توسط لئوناردو داوینچی کشیده شده

this painting was painted by leonardo davinchi

95

تلفن توسط گراهام بل اختراع شد

the telephone was invented by grehambel

96

این ساختمان توسط اقای خرسند طراحی شد

this building was designed by Mr khorsand

97

چه اتفاقی براش افتاد؟

what happened to him?

98

کجاست الان؟

where is he now?

99

می دونی اون الان کجاست؟

do you know were he is now?

100

ایشون در یک تصادف کشته شد

he was killed in a car crash

101

چند سال پیش

how many years ago?

102

اون یک سال پیش کشته شده

he was killed last year

103

خدارحمتش کنه

god bless him

104

این اسمون خراشا توسط مهندسای روسی ساخته شدن

this skyscrapers were built by russian engners

105

برج ایفل در سال 1889 تکمیل شد

the eiffel tower was completed in 1889

106

ویزای شما دیروز صادر شد

your visa was issued yesterday

107

گواهینامه من هفته پیش باطل شد

my drivers license was revoked last week

108

گواهینامم منقضی شد هفته پیش

my drivers license was expired last week

109

این قانون جدید در مجلس تصویب نشد

this new law wasn’t legislated in the parliament

110

اونا دعوت نشدند به مهمونی

they weren’t invited to the party

111

اونا تنبیه نشدن

they weren’t punished

112

کلاس ضبط نشد

the class wasn’t recorded

113

جان مری رو کشت

john killed merry

114

من یه مقدار اطلاعات نیاز دارم

i need some information

115

چه واحد پولی استفاده میشه در اتحادیه اروپا

what currency is used in the European union?

116

چه واحد پولی استفاده میشه در ایران

what currency is used in Iran?

117

من فکر می کنم از یورو استفاده میشه در اکثر اتحادیه اروپا

i think the euro is used in most of the EU

118

فک میکنم از ریال در ایران استفاده میشه

i think rial is used in the Iran

119

فک میکنم از دلار در ایالات محتده امریکا استفاده میشه

i think dollars is used in the USA

120

چه واحد پولی استفاده میشه در انگلیسی

what currency is used in the england?

121

فک میکنم از پوند استفاده میشه در انگلیس

i think paund is used in the england

122

انگلیسی اونجا زیاد صحبت میشه

is english spoken much there?

123

چه زبونی در ایران برای صحبت کردن استفاده میشه؟

what languages is spoken in Iran?

124

فک کنم فارسی صحبت میشه توو ایران

i think farsi is spoken in Iran

125

چه زبان هایی اینجا تدریس میشه

what languages are taught here?

126

در حقیقت انگلیسی فرانسه عربی تدریس میشه

in fact, english, France, Arabic are taught here?

127

واقعا نظری ندارم

i really have no idea

128

کارت های اعتباری چطور

what about credit card?

129

همه جا اینا پذیرفته شده هستن

are they accepted every where?

130

من از کجا بدونم

how would i know?

131

شما مامور اژانس مسافرتی هستی

you were traveled agent

132

مگه اینطور نیستی؟

aren’t you?

133

اینجا یه ارایشگاهه

this is a hair salon

134

اینجا یه سالن زیباییه

this is a beauty salon

135

شما شماره اشتباه داری

you have the wrong number

136

شماره رو اشتباه گرفتین

you dialed the wrong number

137

متاسفام

i’m surry

138

ممکنه من بشینم اینجا

may i sit here

139

این میز رزرو شده است

this table is booked

140

این پنجره شکستس

this window is broken

141

در قفله

the door is locked

142

این ماشین فروخته شده

this car is sold

143

قهوه در برزیل کاشته میشه

coffee is grown in brazil

144

ساعت سواچ در سویس تولید میشه

Swatch watches are made in swiss land

145

شام امادس

the dinner is served

146

میز چیده شدس

the table is set

147

این ماشین فروخته شده؟

is this car sold?

148

این میز رزرو شده است؟

is this sit taken?

149

در ایران انگلیسی صحبت میشه؟

is english spoken in Iran?

150

شمامطلع بودی از جلسه؟

were you informed about the meeting?

151

شما دعوت شده بودی به مهمونی؟

were you invited to the party?

152

شما کی دعوت شدی؟

when were you invited?

153

جک کی دستگیر شد؟

when was jack arrested?

154

اون دو هفته پیش دستگیر شد

he was arrested two weeks ago

155

اون چرا دستگیر شد؟

why was he arrested?

156

اونو چرا فرستادنش زندان؟

why was he sent to jail?

157

کلاس چرا کنسل شد؟

why was the class canceled?

158

من نمیودنم

i don’t know

159

شما بایستی از معلم بپرسی

you should ask the teacher

160

چه ساعت قشنگیه این؟

what a nice watch?

161

این کجا ساخته شده؟

where was it made?

162

این ژاپن ساخته شده

it was made in japan

163

شما کجا متولد شدی؟

where were you born?

164

شما کی متولد شدی؟

when were you born?

165

نامه هات کی ارسال شدن؟

when were the letter sent?

166

جلسه چرا کنسل شد؟

why was the meeting canceled?

167

جلسه پیش چی تدریس شد؟

what was taught last session?

168

یه گرامر جدید جلسه پیش تدریس شد

a new grammar was taught last session

169

شما دیشب در مهمونی دیده شدی

you were seen at the party last night

170

اونجا داشتی چیکار میکردی؟

what were you doing there?

171

چطوری این رو می دونی؟

how do you know that?

172

کلاغه خبر آورده

a little bird told me

173

من داشتم میرقصیدم و سیگار می کشیدم و نوشیدنی می خوردم که یهو مچم گرفته شد

i was dancing smoking drinking when suddenly i was caught red handed

174

مچم گرفته شد

i was caught red handed

175

من رانندگی میکردم موزیک گوش میدادم که یکدفعه تصادف کردم

i was driving listening to music when suddenly i had an accident

176

بعدش چی کار کردی؟

what did you do then?

177

برای اون یکی راننده چه اتفاقی افتاد؟

what happened to the other driver?

178

اون برده شد به بیمارستان

he was taken to the hospital

179

فوت شد ایشون

he pasted away

180

من اونو کشتم

i killed him

181

مرد

he died

182

امورز صب دفن شد

he was berried this morning

183

گل ها آب داده شد خونه تمیز شد

the flowers were watered the house was cleaned

184

کفشاتون واکس زده شد

your shoes were polished

185

لباس ها اتو شد

the cloths was ironed

186

ظرف ها شسته شد

the dishes were washed

187

مبلمان گرد گیری شد

the furniture was dusted

188

پسر شما کی روبوده شد؟

when was your son kidnaped?

189

اون دو هفته پیش روبوده شد

he was kidnaped two weeks ago

190

برای زنت چه اتفاقی افتاد؟

what happened to your wife?

191

اون هفته پیش بستری شد

he was hospitalized last week

192

کی دستگیر شد؟

who was arrested?

193

کی انتخاب شد؟

who was chosen?

194

کی اخراج شد؟

who was faired?

195

کی استخدام شد؟

who was haired?

196

کی دعوت شد؟

who was invited?

197

کی کشته شد؟

who was killed?

198

چه کسی ربوده شد؟

who was kidnaped?

199

کی تنبیه شد؟

who was punished?

200

کی نجات پیدا کرد؟

who was rescued?

201

تو کیو نجات دادی؟

who did you rescue?

202

کی تورو نجات داد؟

who rescued you?

203

کی متهم شد؟

who was accused?

204

چه کسی مقصر شناخته شد؟

who was found guilty?

205

شما چرا انتخاب نشدی؟

why weren’t you chosen?

206

شما چرا دعوت نشدی؟

why weren’t you invited?

207

کی بجای تو انتخاب شد؟

who was chosen instead of you?

208

اهمیتی نمیدم

i don’t care

209

تا تنور داغه باید چسبوند

make hay while the sun shines

210

سیلی نقد به از حلوای نسیه

a bird in the hand is worth two in the bush

211

یک پرنده زنده دست شما می ارزه به دو تا در بیشه

a bird in the hand is worth two in the bush