Level1 M-R Flashcards Preview

JIRKA > Level1 M-R > Flashcards

Flashcards in Level1 M-R Deck (199)
Loading flashcards...
1

vrah

murderer

2

tajemství; záhada

mystery

3

nahý; holý

naked

4

státní; národní

national

5

přírodní; normální

natural

6

nedaleko

nearby

7

málem; přibližně

nearly

8

nutně; bezpodmínečně

necessarily

9

záporný; odmítavý

negative

10

soused

neighbour

11

sousedství; blízké okolí

neighbourhood

12

ani; ani jeden

neither

13

synovec

nephew

14

nervový; napjatý; ustrašený

nervous

15

Nový Zéland

New Zealand

16

novinky; zpravodajství

news

17

neteř

niece

18

zlý sen

nightmare

19

nikdo

no one

20

nikdo

nobody

21

kravál; zvuk

noise

22

normálně; běžně; obvyklý

normally

23

sever; severní; severně

north

24

nos; příď

nose

25

nic

nothing

26

podstatné jméno

noun

27

román; původní

novel

28

nyní; v těchto dnech

nowadays

29

nikde; nikam

nowhere

30

věc; předmět; namítat

object