Level3 P-S Flashcards Preview

JIRKA > Level3 P-S > Flashcards

Flashcards in Level3 P-S Deck (199):
1

pyl

pollen

2

zastavit se (někde)

pop into

3

zalidněný, obydlený

populated

4

pórovitý, porézní

porous

5

portýr, nocič

porter

6

pózovat

pose

7

postoj (názor na věc)

position

8

majetek, vůastnictví

possessions

9

absolvent univerzity

postgraduate

10

odložit

postpone

11

keramika

pottery

12

hrnout se

pour in

13

recese, vtípky

practical jokes

14

vzácný, cenný

precious

15

přesný

precise

16

předvídat, předpovídat

predict

17

předvídatelný

predictable

18

přednostně

preferably

19

prezentace

presentation

20

předešlý

previous

21

princip

principle

22

přednosti, priority

priorities

23

upřednostnit

prioritise

24

(vysoce) oceněný

prized

25

váhat, okolkovat, být nerozhodný

procrastinate

26

výroba

production

27

výrobky

products

28

profesionálně

professionally

29

zisk, mít zisk, profitovat

profit

30

podporující lovení

pro-hunting

31

povýšit

promote

32

pobídka, nápověda

prompts

33

důkaz

proof

34

požádat o ruku

propose

35

za předpokladu

provided

36

za předpokladu, že

providing

37

psychiatr

psychiatrist

38

publicita, reklama

publicity

39

trest

punishment

40

stíhat, sledovat

pursue

41

nemít mnoho času

pushed for time

42

vynaložit úsilí

put in effort

43

pyramidy

Pyramids

44

osvědčení, diplom

qualifications

45

vlastnosti

qualities

46

fronta

queue

47

člověk, který předbíhá

queue-jumper

48

citovat

quote

49

každoroční studenty organizovaná akce na pomoc chudým

Rag week

50

deštné pralesy

rainforests

51

přednést (záležitost)

raise

52

rychlý, prudký

rapid

53

dosáhnout

reach

54

reagovat

react

55

reakce

reactions

56

realismus

realism

57

realistický, praktický

realistic

58

(opět) se objevit

reappear

59

přerovnat, přeskupit

rearrange

60

docela

reasonably

61

shrnout, rekapitulovat

recap

62

adresát

receiver

63

dobít

recharge

64

poznatelný

recognisable

65

poznání, rozpoznání

recognition

66

doporučit

recommend

67

znovu uvážit, změnit názor

reconsider

68

obnovit

recreate

69

vymalovat

redecorate

70

znovu vymezit, znovu nastavit parametry

redefine

71

předělat, rekonstruovat

redesign

72

redukované, zkrácené

reduced

73

nadbytečnost, nadbytek informací

redundancy

74

be made redundant - být propuštěn

redundant

75

odkazovat

refer

76

přemýšlet o

reflect on

77

zaregistrovat, přihlásit

register

78

litovat

regret

79

vláda

reign

80

příbuzný

related

81

poměrně

relatively

82

vypustit

release

83

důležitý, významný, odpovídající

relevant

84

spolehnout se

rely

85

nová verze, předělávka

remakes

86

odstranit

remove

87

energie z obnovitelných zdrojů

renewable energy

88

nahradit, vyměnit

replace

89

žádat, chtít, potřebovat

require

90

ctít, vážit si

respect

91

odpovídat

respond

92

zopdovědně

responsibly

93

znovu vyprávět, opakovat

retell

94

recenze

reviews

95

způsobit převrat

revolutionise

96

odměnit

reward

97

obrat, okrást

rip off

98

stoupat

rise

99

riziko

risk

100

lupiči, zloději

robbers

101

role

role

102

římský, Říman

Roman

103

kořeny

roots

104

růže

roses

105

otočit

rotate

106

hrubý odhad

rule of thumb

107

přejet, zajet

run over

108

dopravní špička

rush hour

109

pytle

sacks

110

zajistit, ochránít

safeguard

111

bezpečně

safely

112

námořník

sailor

113

platy

salaries

114

vzorek

sample

115

sarkasticky

sarcastically

116

pánve, kastroly

saucepans

117

pokožka hlavy

scalp

118

rentgenové obrazy, snímky

scans

119

vůně

scent

120

skeptický, nedůvěřivý

sceptic

121

projekty, plány

schemes

122

stipendium

scholarship

123

zmačkat

scrunch up

124

potápění

scuba diving

125

soyha, sousoší

sculpture

126

vyhledávač

search engine

127

vteřina

sec

128

část

section

129

člen bezpečnostní služby, ostraha

security guard

130

semena

seeds

131

sebestředný

self-centred

132

rozpačitý, nesmělý

self-conscious

133

sebekritický

self-critical

134

spoléhající se na sebe

self-reliant

135

dbající na svou pověst, správná

self-respecting

136

seminář, cvičení

seminar

137

smysly

senses

138

dojímavý, sentimentální

sentimental

139

pokračování

sequels

140

udržovat a opravovat

service

141

schůzka, sezení

session

142

oholit

shave

143

skořápka

shell

144

poličky

shelves

145

pastýř, ovčák

shepherd boy

146

šokující, děsný

shocking

147

krást v obchodě, drobná krádež

shoplifting

148

křičet

shout

149

hedvábný

silk

150

mrakodrapy

skyscrapers

151

velmi tvrdě spát, "spát jako dřevo"

sleep like a log

152

slogan, heslo

slogan

153

slogany

slogans

154

pomalý

slow-moving

155

pašovat

smuggle

156

hadi

snakes

157

namočit

soak

158

solid gold - pravé zlato, masivní

solid

159

samota

solitude

160

důmyslný, rafinovaný, znalý světa

sophisticated

161

zvukový doprovod (filmu)

soundtrack

162

zdroj

source

163

sója

soya

164

vesmírný věk

space-age

165

trvat, zahrnovat

span

166

speciálně postavená, vyrobená

specially-built

167

druh

species

168

určitý, konkrétní

specific

169

oněmělý

speechless

170

hláskovat

spell

171

pravopis, hláskování

spellings

172

pavouci

spiders

173

duchové

spirits

174

strašidelný

spooky

175

flek, skvrna

spots

176

zírat

stare

177

hvězdy

stars

178

hladovět, trpět hlady

starve

179

uvádět, seznámit

state

180

socha

statue

181

zůstávající v domácnosti

stay-at-home

182

starý způsob kódování

steganography

183

vydržet

stick with

184

bodat, dát žihadlo

sting

185

punčocha

stocking

186

břicho, žaludek

stomach

187

příběhy

stories

188

přímý

straightforward

189

cizí lidé

strangers

190

důraz, přízvuk

stresses

191

pruh

strip

192

pruhy

stripes

193

vyzby, struktury

structures

194

studentská půjčka

student loan

195

s titulky

subtitled

196

uspět

succeed

197

dostatečný

sufficient

198

návrhy

suggestions

199

slušet

suit