Level3 A-C Flashcards Preview

JIRKA > Level3 A-C > Flashcards

Flashcards in Level3 A-C Deck (199)
Loading flashcards...
1
Q

ceny akademie

A

Academy Awards

2
Q

přízvuky

A

accents

3
Q

přístupný, dosažitelný

A

accessible

4
Q

účty

A

accounts

5
Q

přesný

A

accurate

6
Q

obvinit

A

accuse

7
Q

osvobodit, zprostit viny

A

acquit

8
Q

aktivista

A

activist

9
Q

skutečný

A

actual

10
Q

reklama

A

ad

11
Q

adaptace, přepracování

A

adaptation

12
Q

návykový

A

addictive

13
Q

vstup, vstupné

A

admission

14
Q

připustit, uznat

A

admit

15
Q

zbožňovat, uctívat

A

adore

16
Q

pokroky

A

advancements

17
Q

voda po holení

A

aftershave

18
Q

věkové rozpětí, věková skupina

A

age range

19
Q

agentury

A

agencies

20
Q

mířit, cílit na - aim at, usilovat, snažit se

A

aim

21
Q

letecká základna

A

air base

22
Q

průduchy

A

air holes

23
Q

letecká společnost

A

airlines

24
Q

alchymista

A

alchemist

25
Q

mimozemšťané

A

aliens

26
Q

slitina

A

alloy

27
Q

přešít

A

alter

28
Q

alternativa, jiná možnost

A

alternative

29
Q

ztráta paměti

A

amnesia

30
Q

mezi (více než dvěma)

A

among

31
Q

zábava

A

amusement

32
Q

starověký

A

ancient

33
Q

oznámit, ohlásit

A

announce

34
Q

proti jaderné (eneregii)

A

anti-nuclear

35
Q

anti-virus

A

anti-virus

36
Q

kromě

A

apart from

37
Q

omluvit se

A

apologise

38
Q

vypadat, jevit se

A

appear

39
Q

telskat

A

applaud

40
Q

přístroje, spotřebiče

A

appliances

41
Q

ucházet se, žádat

A

apply

42
Q

ocenit

A

appreciate

43
Q

blížit se k

A

approach

44
Q

vhodný, patřičný

A

appropriate

45
Q

schválit

A

approve

46
Q

aprílový žertík, oběť aprílového žertíku

A

April Fool

47
Q
  1. duben - apríl
A

April Fool’s day

48
Q

přípravy

A

arrangements

49
Q

zatknout

A

arrest

50
Q

žhářství

A

arson

51
Q

slovesný vid

A

aspects

52
Q

atentát

A

assassination

53
Q

předpokládat

A

assume

54
Q

ujistit

A

assure

55
Q

astrologie

A

astrology

56
Q

pokus

A

attempt

57
Q

vlastní životopis

A

autobiography

58
Q

očekávat, čekat na

A

await

59
Q

udělit (cenu)

A

award

60
Q

ocenění, cena

A

award

61
Q

uvědomovat si co, být si čeho vědom

A

aware

62
Q

pozadí, hudební kulisa

A

background

63
Q

podpora

A

backing

64
Q

ve špatné náladě

A

bad-tempered

65
Q

tančení

A

ballroom dancing

66
Q

zakázat

A

ban

67
Q

baterie

A

batteries

68
Q

je pravděpodobné, že

A

be bound to

69
Q

strašně se bát

A

be scared stiff

70
Q

medvědi

A

bears

71
Q

včela

A

bee

72
Q

začátečníci

A

beginners

73
Q

bytosti

A

beings

74
Q

drahý, milovaný

A

beloved

75
Q

úspěšné knihy

A

best-sellers

76
Q

vsadit se

A

bet

77
Q

dát si pozor

A

beware

78
Q

s velmi vysokými náklady

A

big-budget

79
Q

domýšlivý, namyšlený

A

big-headed

80
Q

dvojjazyčný, osoba mluvící dvěma jazyky

A

bilingual

81
Q

životopis

A

biography

82
Q

zonální ekosystém, biom

A

Biome

83
Q

vydírání, vyděračství

A

blackmail

84
Q

obviňovat, svádět (vinu na)

A

blame

85
Q

blog

A

blog

86
Q

krvavý

A

bloody

87
Q

vnitřní hodiny

A

body clock

88
Q

bojler

A

boiler

89
Q

“indický Hollywood”

A

Bollywood

90
Q

vzkvétat, rozvíjet se, zažívat rozmach

A

boom

91
Q

botanický

A

botanical

92
Q

botanik

A

botanist

93
Q

závorky

A

brackets

94
Q

úplně

A

brand

95
Q

živitel rodiny

A

breadwinner

96
Q

překonat počáteční obtíže, začít rozhovor

A

break the ice

97
Q

selhání

A

breakdown

98
Q

úchvatný, úžasný

A

breathtaking

99
Q

chovat

A

breed

100
Q

korupce, podplácení

A

bribery

101
Q

britská tajná služba

A

British Secret Service

102
Q

vysílat

A

broadcast

103
Q

brouzdat, prohlížet

A

browse

104
Q

rozpočet

A

budget

105
Q

otravovat, jít na nervy

A

bugs

106
Q

cibulka (rostliny)

A

bulbs

107
Q

přehled zpráv

A

bulletin

108
Q

vloupat se do čeho, vyloupit

A

burgle

109
Q

pohřbít, být pohřben

A

bury

110
Q

keř

A

bush

111
Q

počítat

A

calculate

112
Q

kalkulačka

A

calculator

113
Q

výpočet proměnných

A

calculus

114
Q

keřkalendář, diář

A

calendar

115
Q

call centrum

A

call centres

116
Q

kampaň

A

campaign

117
Q

bojovník

A

campaigner

118
Q

univerzitní areál

A

campus

119
Q

schopný

A

capable

120
Q

kapitalismus

A

capitalism

121
Q

kapitalistický

A

capitalist

122
Q

případ

A

case

123
Q

obsazení

A

cast

124
Q

zapsat do seznamu, katalogizovat

A

catalogue

125
Q

známé osobnosti

A

celebrities

126
Q

slavnost, obřad

A

ceremony

127
Q

jistota, určitost

A

certainty

128
Q

židle

A

chairs

129
Q

vyzvat

A

challenge

130
Q

chaos

A

chaos

131
Q

obviněný z čeho

A

charge

132
Q

honit, pronásledovat

A

chase

133
Q

chatroom

A

chatroom

134
Q

podvádět

A

cheat

135
Q

vypnout, odpočívat

A

chill out

136
Q

sušenky s kousky čokolády

A

chocolate chip cookies

137
Q

vyhodit

A

chuck out

138
Q

občané

A

citizens

139
Q

citrusové plody, citrusy

A

citrus fruit

140
Q

tvrdit

A

claim

141
Q

botička, dostat botičku

A

clamp

142
Q

objasnit, vasvětlit

A

clarify

143
Q

klasické dílo

A

classic

144
Q

věta

A

clauses

145
Q

drápy

A

claws

146
Q

ti, kteří se snaží rozluštit šifru/kód

A

code breakers

147
Q

hodně sbírané

A

collectable

148
Q

hovorový

A

colloquial

149
Q

zkombinovat, spojit

A

combine

150
Q

komik, vtipálek

A

comedians

151
Q

komentovat, dělat poznámky

A

comment

152
Q

spáchat

A

commit

153
Q

komunikovat

A

communicate

154
Q

hovorný, sdílný

A

communicative

155
Q

společenství, obec, veřejnost

A

community

156
Q

dojíždějící

A

commuters

157
Q

soutěžit

A

compete

158
Q

stěžovat si

A

complain

159
Q

složitý, komplexní

A

complex

160
Q

rozsáhlý, detailní

A

comprehensive

161
Q

povinný, nezbytný

A

compulsory

162
Q

počítačem vytvořené

A

computer-generated

163
Q

ukrýt

A

conceal

164
Q

závěr

A

conclusion

165
Q

chování

A

conduct

166
Q

konfety

A

confetti

167
Q

ověřit, potvrdit

A

confirm

168
Q

ochrana přírody

A

conservation

169
Q

považovat

A

consider

170
Q

značně, podstatně

A

considerably

171
Q

spotřebovat

A

consume

172
Q

zaměření na spotřebu, vlastnění věcí

A

consumerism

173
Q

stáhnout

A

contract

174
Q

stažení, zkrácené formy

A

contractions

175
Q

odporovat, protiřečit, popírat

A

contradict

176
Q

kontrast, protiklad

A

contrast

177
Q

problematický, ožehavý, diskutabilní

A

controversial

178
Q

vhodný, pohodlný

A

convenient

179
Q

proměnit, přestavět

A

convert

180
Q

přesvědčení

A

conviction

181
Q

přesvědčit

A

convince

182
Q

velká společnost

A

corporation

183
Q

korespondence

A

correspondence

184
Q

psychologické poradenství

A

counselling

185
Q

nespočetný

A

countless

186
Q

převrat

A

coup

187
Q

poslíček, kurýr

A

courier

188
Q

výpis z kreditní karty

A

credit card statement

189
Q

odhad schopnosti splácet dluhy

A

credit rating

190
Q

posádka

A

crew

191
Q

zločinci

A

criminals

192
Q

krčit se

A

cringe

193
Q

krize

A

crisis

194
Q

kritik

A

critic

195
Q

kritický

A

critical

196
Q

kritizovat

A

criticise

197
Q

kritika

A

criticism

198
Q

kritici

A

critics

199
Q

rozbít, rozdrtit, zničit

A

crush