Level2 S-Z Flashcards Preview

JIRKA > Level2 S-Z > Flashcards

Flashcards in Level2 S-Z Deck (199):
1

samostatně, odděleně, zvlášť

separately

2

seržant, četař

sergeant

3

vyrazit, vyjet; odpálit; spustit

set off

4

sdílet; podělit se, rozdělit se; mít společný rys

share

5

žralok

shark

6

naprosto vyčerpaný

shattered (=very tired)

7

kůlna, přístřešek; hala (průmyslová)

shed

8

změna; směna

shift

9

třást se, chvět se

shiver

10

otřesený, šokovaný, pohoršený

shocked

11

padající hvězda

shooting star

12

rameno; úbočí (hory); krajnice (silnice)

shoulder

13

po ramena (vlasy)

shoulder-length

14

mlčet, zavřít zobák, držet hubu (vulg.); zavřít (obchod)

shut up

15

siesta, polední odpočinek

siesta

16

znamení, signál; semafor

signal

17

hloupý, pošetilý

silly

18

potopit (loď); zničit (člověka); zmařit (naděje); utopit se (o člověku)

sink

19

lebka

skull

20

nebe, obloha

sky

21

mrakodrap

skyscraper

22

spáč

sleeper

23

poněkud, trochu, slabě

slightly

24

cítit; čichnout si; vonět; páchnout

smell

25

pašerák

smuggler

26

had

snake

27

kýchat

sneeze

28

kulečník

snooker

29

chrápat

snore

30

telenovela, televizní seriál, rozhlasový seriál (z rodinného života)

soap opera

31

společenský, přátelský

sociable

32

sociologie

sociology

33

měkký (voda, srdce); hebký, jemný (pokožka); hladký (povrch); pastelový (barva); tlumený, jemný (světlo)

soft

34

změkčit; zjemnit; přitlumit (světlo); ztišit (hlas)

soften

35

software, programové vybavení

software

36

Somerset

Somerset

37

vytřídit, oddělit, vybrat

sort out

38

troubit, zvonit (na poplach); zdát se, vypadat, působit

sound

39

Southampton

Southampton

40

jihovýchodně

south-east

41

upomínkový předmět, suvenýr

souvenir

42

prostorný, prostranný

spacious

43

přebytečný, nadbytečný; volný; náhradní, rezervní

spare

44

odborník; odborný lékař

specialist

45

pavouk

spider

46

vylít, rozlít

spill

47

duše, duch, duševno; přízrak; energie, nadšení, odvaha; podstata, smysl

spirit

48

rozejít se (pár); rozštěpit se (organizace)

split up

49

zkažený; zničený

spoilt

50

mluvčí

spokesperson

51

zahlédnout, postřehnout, všimnout si

spot (=see)

52

roztáhnout (plachty); rozpřáhnout (paže); rozložit, rozprostřít; šířit, rozšiřovat (zpráva, nemoc)

spread

53

družstvo, četa; oddíl, komando; mužstvo

squad

54

skvrna; mořidlo

stain

55

odstraňovač skvrn

stain remover

56

pohotovostní, záložní

standby

57

uvádějící v hlavní roli; strnule hledící

starring

58

jistý, pevný; stabilní, stálý; pevný, upřený (pohled); vytrvalý; spolehlivý (člověk)

steady

59

biftek, stejk; přírodní řízek

steak

60

vařit v páře, dusit, napařit

steam (=cook using steam)

61

ocel

steel

62

krok; schod; krůček

step

63

kámen, oblázek; drahokam; kámen (brit.jednotka hmotnosti); pecka, jádro

stone

64

podlaží, poschodí, patro

storey

65

bouřlivý (počasí, debata); rozbouřený (moře)

stormy

66

přímo (směr cesty)

straight ahead

67

neznámý člověk, cizí člověk; cizinec

stranger

68

síla; pevnost; moc

strength

69

stresující

stressful

70

přísný (člověk); striktní (pravidla); přesný, exaktní (význam)

strict

71

uhodit, praštit; trefit; uzavřít (smlouvu); zaútočit (vrah); bít (hodiny); stávkovat

strike

72

stávka

strike (=industrial action)

73

pruhovaný

striped

74

tvrdohlavý, vzdorovitý, vzpurný

stubborn

75

pracovna, studovna

study (=room for studying)

76

látka, věc

stuff

77

styl; vkus, elegance; model; móda

style

78

předměstí

suburb

79

najednou, náhle

suddenly

80

trpět; utrpět; snášet (bolest)

suffer (from)

81

navrhnout; naznačovat, svědčit

suggest

82

super hrdina

super hero

83

pověra

superstition

84

pověrčivý

superstitious

85

domnělý, předpokládaný

supposed

86

jistě, nepochybně

surely

87

surfing

surfing

88

chirurg

surgeon

89

chirurgie

surgery (clinic)

90

operace, chirurgický zákrok

surgery (=medical operation)

91

obklopený

surrounded

92

zhasnout, vypnout

switch something off (phr. v)

93

Švýcarsko

Switzerland

94

symptom, příznak

symptom

95

Taipei

Taipei

96

Tchaj-wan

Taiwan

97

Taj Mahal

Taj Mahal

98

účastnit se

take part (in)

99

vyvézt; vzít ven (někoho)

take someone out (phr. v irreg)

100

talentovaný, nadaný

talented

101

hovorný, mnohomluvný

talkative

102

terč, cíl

target

103

chuť; příchuť; špetka; záliba

taste

104

chutný

tasty

105

čajová konvice, čajník

teapot

106

technik

technician

107

technika; technologie

technology

108

věk od 13 do 19 let

teens

109

pracovník na výpomoc, na záskok

temp (=temporary worker)

110

mít sklon (k čemu); mít ve zvyku (co)

tend (to)

111

stupňovitý, terasovitý; řadový (dům)

terraced

112

vyděšený, vystrašený

terrified

113

hrozný, děsný

terrifying

114

testovat; zkoušet; přezkoušet; překontrolovat

test

115

Texas

Texas

116

textová zpráva

text message

117

thajský

Thai

118

tudíž, proto, a tedy

therefore

119

žížnivý

thirsty

120

ale, avšak

though

121

hrozit, vyhrožovat; schylovat se (k čemu)

threaten

122

tříchodový pokrm

three-course meal

123

třípatrový dům

three-storey house/building

124

krk, hrdlo

throat

125

všude; po celou dobu

throughout (prep.)

126

zahodit

throw something away (phr.v ir.)

127

vyhodit

throw something out (phr.v ir.)

128

zvracet

throw up

129

zahřmění; hrom

thunder

130

uklidit

tidy up

131

včasný, v pravý čas

timely

132

konzerva; cín

tin

133

drobounký, maličký

tiny

134

únava

tiredness

135

tkáň; pletivo

tissue

136

toaster

toaster

137

nehet na prstu u nohy

toenail

138

rajče

tomato

139

párátko

toothpick

140

deset nejlepších

top ten

141

tornádo

tornado

142

želva

tortoise

143

turisticky vyhledávaný

touristy

144

věž

tower

145

toxin, jed

toxin

146

tradice, zvyklost

tradition

147

tradiční

traditional

148

trenér; instruktor, školitel; sportovní bota

trainer

149

nástraha, léčka

trap

150

zacházet, nakládat (s čím); brát (co jak); léčit

treat

151

zacházení; léčba; úprava

treatment

152

vozík /nákupní, zavazadlový); servírovací stolek

trolley

153

věřit, důvěřovat; doufat, předpokládat

trust

154

pravda; skutečnost

truth

155

tuňák

tuna

156

vypnout

turn something off

157

rozhodující okamžik, mezník, přelom

turning point

158

neschopný

unable

159

neobvyklý; vzácný

uncommon

160

pod

under- (prefix)

161

účtovat pod cenou

undercharge

162

tajný

undercover

163

podcenit, nedocenit

underestimate

164

dole, vespod; dolů, dospod

underneath (prep/adv)

165

špatně placený, málo placený

underpaid

166

nevyužitý

underuse

167

nejsoucí ve formě (fyzicky); nezpůsobilý (mentálně)

unfit

168

nezařízený (pokoj)

unfurnished

169

jednotný; konstantní, neměnný; rovnoměrný

uniform

170

nedůležitý, bezvýznamný

unimportant

171

obecný, univerzální, všeobecný; světový

universal

172

pokud ne, když ne, jestliže ne

unless

173

odlišný od, jiný než; na rozdíl od

unlike (prep)

174

nepravděpodobný; neuvěřitelný; nevhodný (doba)

unlikely

175

svobodný

unmarried

176

neotevřený

unopened

177

nepopulární, neoblíbený

unpopular

178

neúspěšný; marný, nepodařený; odmítnutý (návrh)

unsuccessful

179

neužitečný; nepoužitelný; marný, zbytečný

useless

180

uživatel; spotřebitel

user

181

různý, rozmanitý; mnohý

various

182

zelenina

veg (=vegetable)

183

Venezuela

Venezuela

184

Benátky

Venice

185

skrz; přes

via (prep)

186

naopak, obráceně

vice versa

187

násilí, násilnost; prudkost

violence

188

brutální, násilnický; násilný; ostrý (debata); vášnivý (emoce)

violent

189

Virginie

Virginia

190

virus; vir

virus

191

zrak; prozíravost; přelud, iluze; vize, představa

vision

192

dobrovolník

volunteer

193

Wales

Wales

194

oddělení (v nemocnici), sál; svěřenec

ward

195

skladiště, sklad

warehouse

196

varovat; upozornit

warn

197

varování, výstraha, upozornění (na nebezpečí); napomenutí; ponaučení

warning

198

mýt, umýt; opláchnout; spláchnout; umýt si

wash

199

vodové barvy

watercolours